przasnysz commune
image header of the site
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

STAROSTWO BUDUJE W PRZASNYSZU

Publication by

Na drogach i ulicach, które są w gestii powiatu, a leżą na terenie miasta Przasnysz trwają intensywne prace modernizacyjno – budowlane. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu podjęło decyzję o kompleksowej modernizacji będącej drogą powiatową ulicy Baranowskiej wraz z chodnikami od skrzyżowania przy cmentarzu parafialnym w kierunku na Bartniki oraz o budowie chodników przy powiatowej drodze zmierzającej od dworca PKS w kierunku Leszna.


  • Szczegółowe informacje na temat wykonywanych prac:

  • Zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo odc. Przasnysz-Cegelnia dł. 6,175km”. W roku 2008 realizowane są roboty w zakresie przebudowy chodnika na wysokości Straży Pożarnej, budowy zatoki autobusowej oraz wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej oraz wymiany oznakowania. Łączny koszt - 990 749,19 zł brutto.

  • Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235W Kosiły-Czernice Borowe - odcinek Pawłowo-Czernice”.W roku 2008 realizowano roboty budowlane (nawierzchniowe) przy przebudowie drogi powiatowej za kwotę 150 000,00 brutto.

  • Zadanie pn: „Stworzenie infrastruktury drogowej dla Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”. W roku 2008 zrealizowano przebudowę chodnika na ul. Leszno w Przasnyszu za kwotę 193 213,84 zł. W II kwartale 2008 r. nastąpi kontynuacja robót nawierzchniowych na dalszym przebudowanym odcinku drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Przemiarowo - dł. odc. 13,058 km za kwotę 2 496 021,06 zł brutto.


scroll to top
Data: 2019-08-17
Name-day: