przasnysz commune
image header of the site
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego – 29.04.2008 r.

Publication by

Porządek XVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 29 kwietnia 2008 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2007 i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tego tytułu,
5.2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2008,
5.3. przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego Priorytetu IX, działania 9.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,
5.4. wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2007 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.".
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
9. Interpelacje i zapytania
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.

scroll to top
Data: 2019-08-17
Name-day: