Uroczyste zakończenie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019.

Opublikowane przez 18 czerwca w Zarębach odbyło się zakończenie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019. W uroczystościach wziął udział Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, który w swoim wystąpieniu gratulował dzieciom wspaniałych osiągnięć sportowych. Samorząd powiatowy wsparł Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej kwotą blisko 40 tysięcy złotych.

Uroczyste zakończenie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 Czytaj więcej →

III Grand Prix Jednorożca w Badmintonie – zaproszenie

Opublikowane przez Badkurp zaprasza na III Grand Prix Jednorożca w Badmintonie 23 czerwca na hali widowiskowo-sportowej w Jednorożcu.

Turniej badmingtona
Czytaj więcej →

Dobre praktyki i tradycje kulinarne w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu. Było smacznie i zdrowo

Opublikowane przez Cztery koła gospodyń wiejskich rywalizowały o miejsce na podium w konkursie na „Najsmaczniejszy wyrób tradycyjny”. Jurorami byli sami uczestnicy konferencji. Każdy mógł wskazać która potrawa smakuje najlepiej, ale wybór wcale nie był prosty. Wszystkie koła przygotowały prawdziwą ucztę dla podniebienia, a przepisy na potrawy przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Dobre praktyki i tradycje kulinarne w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu. Czytaj więcej →

Wyróżnieni za trud i zaangażowanie w rozwój gospodarczy Polski

Opublikowane przez 7 czerwca br. podczas VIII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego 6 przedsiębiorców z gminy Chorzele otrzymało z rąk starosty przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego wyróżnienia. Uhonorowani przedsiębiorcy zostali wytypowani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach - Michała Wiśnickiego.

Wyróżnieni za trud i zaangażowanie w rozwój gospodarczy Polski

6 przedstawicieli firm działających na terenie gminy Chorzele zostało nominowanych do uhonorowania podczas Gali „XXX lat wolności”, która odbyła się 25 maja w przasnyskim MDK-u. Niestety ilość obowiązków nie pozwoliła przedsiębiorców wziąć udziału w uroczystych obchodach zorganizowanych w XXX rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce. Dlatego Starosta Przasnyski ponowił zaproszenie na Sesję Rady Powiatu. Czytaj więcej →

Apel Rady Powiatu Przasnyskiego o zachowanie i godne zagospodarowanie dawnego niemieckiego obozu „KL Soldau”.

Opublikowane przez Apel Rady Powiatu Przasnyskiego o zachowanie i godne zagospodarowanie dawnego niemieckiego obozu „KL Soldau”. W porządku VIII Sesji Powiatu Przasnyskiego obok uchwał znalazło się również „Stanowisko Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania i godnego zagospodarowania budynków koszarowych dawnego niemieckiego obozu „KL Soldau”. Wszyscy obecni radni zagłosowali jednogłośnie za skierowaniem apelu do Burmistrza Działdowa, na terenie którego znajduje się obóz.  Konzentration Lager Soldau jest miejscem, gdzie w czasie okupacji niemieckiej zginęły setki mieszkańców powiatu przasnyskiego i Północnego Mazowsza. Swoje życie oddali tu między innymi Biskupi Płoccy: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański oraz siostra Teresa Kowalska – Klaryska Kapucynka z przasnyskiego klasztoru. Czytaj więcej →

Forum „Edukacja – Rozwój – Przedsiębiorczość” w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie

Opublikowane przez Na zaproszenie Wiesława Leszko – Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Krzysztof Bieńkowski – Starosta Przasnyski uczestniczył w Forum „Edukacja – Rozwój – Przedsiębiorczość”, które odbyło się 12 czerwca br. w Ciechanowie.

Forum „Edukacja – Rozwój – Przedsiębiorczość” w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie Czytaj więcej →

Apel radnych powiatowych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Opublikowane przez Podczas piątkowej VIII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego wystosowano apel do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o umożliwienie wybudowania ścieżki rowerowej równolegle do torów kolejowych z Przasnysza w kierunku Leszna.

Apel radnych hdo konserwatora zabytków Czytaj więcej →

Preferencyjne pożyczki ze środków UE dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego POŻYCZKA „MAZOWSZE – JEREMIE 2”

Opublikowane przez
 
Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek ze środków UE dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego POŻYCZKA „MAZOWSZE - JEREMIE 2”
Czytaj więcej →

Uwaga na burze z gradem! Ostrzeżenie meteorologiczne nr 46 dla powiatu przasnyskiego

Opublikowane przez

Rozpoczęły się prace przy drogach powiatowych

Opublikowane przez Zgodnie z zapowiedzią Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego rozpoczęło się oczyszczanie poboczy z zakrzewień. Obecnie trwają prace na drodze powiatowej Mchowo-Janowo. Systematycznie krzaki przy wszystkich drogach powiatowych zostaną wycięte. Poprawi to nie tylko estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących. Prace wykonywane są przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.

Trwają prace na drogach powiatowych Czytaj więcej →

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ze stuprocentowym poparciem Rady Powiatu

Opublikowane przez Radni Powiatu Przasnyskiego podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego za 2018 rok. Po uwzględnieniu Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Powiatu Przasnyskiego, na wniosek tejże komisji. Wcześniej, również jednomyślnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe.

Absolutorium Czytaj więcej →