Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.- pt. godz.: 8:00-16:00, starostwo@powiat-przasnysz.pl

środowisko naturalne

Powiat przasnyski zaliczany jest do wschodniej części Wysoczyzny Ciechanowskiej (należącej do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej) usytuowanej na pograniczu z Równiną Kurpiowską, wchodzącą w skład Nizin Środkowopolskich. Niewielkie obrzeża północno-zachodniej części powiatu leżą w obrębie Wzniesień Mławskich – najbardziej malowniczego obszaru powiatu. Ze względu na znaczna wysokość (235 m n.p.m.) i dominującą szatę roślinną, nazywany jest „Górami Dębowymi”. Na pozostałych obszarach dominuje mało urozmaicony krajobraz równinny. Geologicznie powiat zbudowany jest z utworów moreny czołowej.Powiat należy do obszaru „Zielone Płuca Polski”, którego ideą jest integracja ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym, czyli zasada zrówno-ważonego rozwoju. „Zielone Płuca Polski” objęły tereny najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym i stosunkowo mało zmienione działalnością człowieka. Do takich obszarów należy powiat przasnyski, którego niewątpliwym atutem środowiskowym są pozostałości Puszczy Kurpiowskiej wraz z jej różnorodnością biologiczną i krajobrazową. Ich duża wartość przyrodnicza wiąże się ze stosunkowo małym stopniem ingerencji antropogenicznej, co pozwoliło zachować naturalne zbiorowiska roślinne i zwierzęce a także walory krajobrazowe lasów, rzek i ich dolin. Brak rozwiniętego przemysłu oraz atrakcyjność przyrodnicza tych terenów mogą stanowić podstawę do rozwoju turystyki. Sieć hydrograficzną powiatu tworzą następujące rzeki: Orzyc, Węgierka, Omulew, Płodownica, Morawka i Ulatówka. Jej uzupełnieniem są czynne zbiorniki retencyjne w miejscowościach Chorzele, Karwacz, Łoje i Przasnysz. Dla powiatu przasnyskiego charakterystyczne są średnie zasoby wód podziemnych poziomu czwartorzędowego. Czystość wód powierzchniowych i podziemnych w powiecie (klasa czystości): wody powierzchniowe – klasa IV, wody podziemne – klasa III i IV.Klimat powiatu przasnyskiego podobnie jak całego województwa mazowieckiego, ma charakter przejściowy, pomiędzy morskim, a kontynentalnym. Wraz z przemieszczaniem się na wschód, coraz mocniej zaznaczają się wpływy klimatu kontynentalnego, co ma bezpośrednie przełożenie na niższe średnie temperatury w zimie, większe roczne amplitudy temperatur oraz krótszy okres wegetacyjny. Czystość powietrza (klasa „A”), to jeden z walorów powiatu. Odnotowuje się tu niską emisję SO2, bardzo niską – NO2, niską – CO i średnią pyłu – PM 10.
Na terenie powiatu przeważają gleby wytworzone na utworach polodowcowych: gleby bielicowe, powstałe na podłożu piaszczystym, we wschodniej części pochodzenia leśnego, w południowej i południowo-wschodniej – wytworzone z gliny zwałowej oraz piasków naglinowych i naiłowych i gleby mułowo-torfowe i glejsowe.
Znajduje się 56 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz Krośnicko–Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 3.924 ha. W północnej części powiatu, pomiędzy rzeką Płodownicą a Omulwią, na terenie gmin Chorzele i Jednorożec, wyodrębniony jest obszar chroniony ptaków błotnych i brodzących Natura 2000 o powierzchni 14.420 ha.

przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2017-07-22
Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca