Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.- pt. godz.: 8:00-16:00, starostwo@powiat-przasnysz.pl

XLII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XLII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 11 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, podpisanie umów dotyczących funduszy europejskich.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na usuwanie skutków nawałnicy,
5.2 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na usuwanie skutków nawałnicy,
5.3 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023,
5.4 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017,
5.5 zmiany załącznika do uchwały nr XLI/283/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. dotyczącej przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Przasnyskiego,
5.6 zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.7 podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka,
5.8 zmiany uchwały nr XXXIV/231/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.,
5.9 przekształcenia dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołę specjalną przysposabiająca do pracy,
5.10 przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową,
5.11 zaliczenia dróg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1 do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu,
5.12 zmiany uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
6. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego za rok szkolny 2016/2017.”.
7. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku”.
8. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r”.
9. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2017 roku”.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zakończenie sesji.

Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2018-09-20
Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty