Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.- pt. godz.: 8:00-16:00, starostwo@powiat-przasnysz.pl

projekty unijnePowiat Przasnyski realizuje następujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej.


 


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.funduszedlamazowsza.eu/

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”.


Oś priorytetowa 5  Gospodarka przyjazna środowisku
Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu


W ramach Projektu planuje się: zainstalowanie centrum sterowania i kontroli, urządzeń do sterowania punktami alarmowymi oraz budowę 42 punktów alarmowych z syrenami szczelinowymi w wyznaczonych miejscach.
Celem budowy systemu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu przasnyskiego, miasta Przasnysz, miasta i gminy Chorzele, gminy Czernice Borowe, gminy Jednorożec, gminy Krasne, gminy Krzynowłoga Mała, gminy Przasnysz.


Całkowita wartość Projektu – 988 924,99 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR 696 944,13 PLN - stanowi nie więcej niż 70,47 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
Beneficjent Powiat Przasnyski
Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Przasnyskiego z Gminą Miasta Przasnysz, Gminą Chorzele, Gminą Czernice Borowe, Gminą Jednorożec, Gminą Krasne, Gminą Krzynowłoga Mała, Gminą Przasnysz.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt - „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” w ramach Indykatywnego Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.


Głównym celem projektu jest wypromowanie terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w pozametropolitarnym obszarze północnego Mazowsza, jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.


Całkowita wartość projektu:  515 000,00 PLN
Poziom dofinansowania z EFRR: 437 750,00 PLN (85%)


W ramach Projektu, przewiduje się w szczególności:
1. Wykonanie i wdrożenie strony internetowej promującej Przasnyską Strefę Gospodarczą w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.
2. Organizację dwóch konferencji promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.
3. Reklamę telewizyjną i radiową.
4. Koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt - „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap I".


Projekt jest realizowany w ramach indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu „ Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą „Regionalnego Programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007- 2013”.


Beneficjent: Powiat Przasnyski


Beneficjent: Powiat Przasnyski


Dofinansowanie Projektu nie przekroczy 85 % wartości kosztów kwalifikowanych t.j. kwoty 29 894 819,60 PLN


Koordynator Projektu: Kazimierz Pióro - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.


Projekt realizowany jest w ramach dwóch zadań. Obecnie realizowane jest zadanie 1, którego wartość, wg umowy CRU/148/2013 wynosi 4 345 559,79 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Dla rozwoju Mazowsza.
Projekt – „POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ”


Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Całkowita wartość Projektu – 33.815.004,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 28.734.250,00 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Opis Projektu:


Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w infrastrukturę komunalną, drogową, energetyczną i teleinformatyczną, w tym w szczególności na:
- budowie drogi wewnętrznej i dojazdowej wraz z infrastrukturą uzupełniającą: chodnikami, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi,
- budowie sieci wodociągowej,
- budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowie sieci kanalizacji deszczowej,
- zasileniu w energię terenu strefy gospodarczej,
- wykonaniu światłowodu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt – „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZASNYSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ
POPRZEZ BUDOWĘ DROGI MYSZYNIEC – BARTNIKI”


Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Całkowita wartość Projektu – 18.626.306,34 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 15.832.360,38 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 23,233 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt – „WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INFORMATYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU”


Priorytet II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza


Działanie 2.2 – Rozwój e-usług


Całkowita wartość Projektu – 3.189.307,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 2.710.910,95 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt – „PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH KRZYNOWŁOGA MAŁA –SKIERKOWIZNA”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.280.884,82 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.901.770,60 PLN / 83,38%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 9,515 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt – „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3215W DUCZYMIN – NOWA WIEŚ – JARZYNNY KIERZ”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.134.224,09 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.814.090,47 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 8,916 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt – „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202W OBRĘBIEC – SZCZEPANKI – SZULMIERZ”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.149.056,51 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.826.698,03 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 19,124 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt – „MAZOWIECKIE CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE – ETAP I”


Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego


Działanie 7.2 – Infrastruktura służąca edukacji


Całkowita wartość Projektu – 12.800.000,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 9.999.360,00 PLN / 78,12%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt – „MODERNIZACJA PAWILONU TERAPII ZAJĘCIOWEJ, MODERNIZACJA DWORKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU, UL. RUDA 1”


Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego


Działanie 7.3 – Infrastruktura służąca pomocy społecznej


Całkowita wartość Projektu – 2.514.970,39 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 2.137.724,83 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:


Projekt – „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA WYBRANEJ GRUPY MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZASNYSKIEGO ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”


Priorytet VII – Promocja integracji społecznej


Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji


Całkowita wartość Projektu – 714.351,12 PLN


Wartość dofinansowania – 643.297,12 PLN / 90%


Beneficjent – Powiat Przasnyski

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • RSS
przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2017-05-29
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji