OSTATNIE AKTUALNOŚCIStarosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski uhonorowany Medalem „Zasłużony dla Szpitala w Przasnyszu"

27 marca 2023 r. w SP ZZOZ im. dr. Wojciecha Oczko wręczono medale dla osób „Zasłużonych dla Szpitala w Przasnyszu". Wśród wyróżnionych odznaczeniem jest Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, który wraz z Zarządem i Radą Powiatu od początku kadencji hojnie wspiera rozwój i doposażenie placówki.

WSPÓŁPRACUJEMY


Logotypy UE, RP i Funduszy Europejskich