przasnysz commune
image header of the site
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

inwestment offers of Poviat PrzasnyszPrzasnyska Strefa Gospodarcza w Sierakowie k/Przasnysza już dostępna.

Obecnie priorytetowo traktowany jest rozwój gospodarczy i konkurencyjność powiatu wyrażająca się w tworzeniu warunków do inwestowania na jego terenie. Kluczowy jest tu projekt realizowany w ramach unijnego programu RPO WM: "Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" w Sierakowie k/Przasnysza. Projekt o wartości 34 mln zł obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i dojazdowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Prace za kończone zostaną w I połowie 2012 roku.Inwestorów już zapraszamy

Obszar PSG zajmuje 309 ha, z czego 202 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów (użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski, który wykupił je od skarbu państwa. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą.Na obszarze PSG nie występują żadne przeszkody mogące utrudnić lokalizowanie przyszłych inwestycji: nie występują tu ograniczenia ekologiczne, nie ma zanieczyszczeń gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, nie występują żadne odpady, przeszkody terenowe i podziemne, nie ma też ryzyka zalań czy obsunięć terenu.Powiat Przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07 ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutkować będzie szeregiem benefitów dla przedsiębiorstw inwestujących na jej terenie (patrz tabelka).


Prace nad uzbrojeniem terenu lotniska trwają. Inwestorzy już mogą kupować działki pod inwestycje, ale także działki pod budownictwo mieszkaniowe, które powiat także posiada w swojej ofercie.

Zapraszam potencjalnych inwestorów do lokalizacji swoich przedsięwzięć w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Lokalne samorządy zapewnią wszelką możliwą pomoc w planowani u i realizacji każdej inwestycji - mówi Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski.

 • Szczegółowe informacje na temat aktualnych ofert sprzedaży działek inwestycyjnych dostępne są - tutaj

Poszukiwani
inwestorzy
(Sought-after investors)


 • Powiat poszukuje inwestorów z branży przemysłowej, usług,
  działalności lotniczej, handlu.


Oferowane tereny
(Area
tenders)


 • Obszar Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – 309
  ha:
  w tym:

 • Tereny przeznaczone pod działalność lotniczą – 107
  ha.

 • Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Euro-Park Wisłosan – 55,07 ha

 • Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe – 13
  ha


Oferowane
nieruchomości
(Property tenders)


 • Budynek byłego portu lotniczego.

 • Budynki magazynowe.


Dodatkowe
udogodnienia
(Amenities)


 • aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
  terenu.

 • realizowane pełne uzbrojenie terenu.

 • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - jeśli przedsiębiorca
  zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności
  gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego
  (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy
  prawnej prowadzenia działalności gospodarczej),

 • działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej
  cenie,

 • bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z
  inwestycją,

 • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych
  gmin).


      Atuty inwestycyjne
nieruchomości:


 • dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy,
  Olsztyna, Płocka,

 • dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach,

 • stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako
  potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług,

 • dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w
  dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość
  lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB),

 • dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji
  lotniczej),
  teren sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste
  oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego,

 • nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz
  (3 km od terenu inwestycyjnego),

 • wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne
  oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki,

 • gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu
  Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
  (I miejsce w rankingu za 2004-2009 r.) w zakresie planowania i realizacji
  inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych
  z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu
  pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej

 • Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży
  gazowniczej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu płynnego oraz
  energetycznych urządzeń kogeneracyjnych,

 • czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa -
  jako miejsce wypoczynku.

 • realizowana budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w
  Chorzelach (lodowisko, basen) – jako zaplecza dla aktywnej
  rekreacji.


Komunikacja (drogowa, kolejowa,
lotnicza)
(Location and transport – Road, rail, air
connections)


 • Przasnyska Strefa Gospodarcza zlokalizowana jest w bezpośrednim
  sąsiedztwie drogi krajowej nr 57(Bartoszyce – Pułtusk) i
  drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica – Ostrołęka).

 • Najbliższe połączenie kolejowe: Ciechanów – 25 km.

 • Lądowisko trawiaste – na terenie.

 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Warszawa – 115
  km.


Kontakt w sprawie nowych
podmiotów
(Contact us)


 • Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
  ul. Św. Stanisława Kostki
  5
  06-300 Przasnysz
  e-mail:
  starostwo@powiat-przasnysz.pl
  tel./fax: +48
  (29) 752 22 70INFORMACJE O POWIECIE

Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego, w odległości ok. 100 km od Warszawy z jednej strony i Olsztyna z drugiej. W minionym 10-ieciu samorząd powiatu przasnyskiego przeprowadził inwestycje wartości ok. 200 mln zł. W następnym planuje zainwestować kolejne 350 mln zł. Od lat samorząd powiatu przasnyskiego plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów. Potwierdzają to: I miejsce i tytuł największego inwestora samorządowego w Polsce w latach 2003-2005 w kategorii powiaty, II miejsce w Polsce i I miejsce na Mazowszu w latach 2004-2006 oraz w latach 2005-2007. Także ostatnie badania i rankingi potwierdzają gospodarcze sukcesy samorządu oraz skuteczność w zaspokajaniu społecznych potrzeb.Za lata 2006-2008 powiat przasnyski zajął II miejsce w kraju w rankingu przedstawiającym samorządy o najwyższych wydatkach inwestycyjnych, w tym w infrastrukturę techniczną. Inwestycyjna ofensywa powiatu możliwa jest m in. dzięki pozyskiwanym środkom zagranicznym. Aktualnie powiat przasnyski zajmuje I miejsce w Polsce w wykorzystaniu finansowych środków zagranicznych w całym okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, tj. w latach 2004-2008.
scroll to top
Data: 2022-05-23
Name-day: