przasnysz commune
image header of the site
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

inwestycje


PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W POWIECIE PRZASNYSKIM W LATACH 2004-2006


Projekty Inwestycyjne w Ochronie Zdrowia współfinansowane przez
Mazowiecki Urząd Marszałkowski


„DOPOSAŻENIE SZPITALA W PRZASNYSZU W SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY”
W ramach projektu zakupiono m.in.: aparat rentgenowski z torem wizyjnym, aparat do echo serca,

 • ultrasonograf, kardiomonitory, defibrylator przenośny, respiratory transportowe, analizator parametrów krytycznych, zbiornik na ciekły azot. • dwie karetki reanimacyjno-wypadkowe. • Całkowita wartość projektu - 1.170 tys. zł„STANDARYZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU W CELU JAK NAJLEPSZEGO WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ BAZY LOKALOWEJ - PRZEBUDOWA BUDYNKU 1B”
Projekt obejmował:

 • wykonanie robót ogólnobudowlanych (tynki, posadzki, malowanie ścian), • adaptację pomieszczeń administracyjnych na pokoje, • przebudowę korytarzy, pokoi i sal pobytu dziennego, • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, CO, ciepłej wody, roboty elektryczne, oświetlenia awaryjnego. • Całkowita wartość projektu - 1.080 tys. złProjekty Inwestycyjne Obiektów Szkolnych


„MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHORZELACH - ETAP 2”
W ramach projektu wykonano:

 • ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z elementów ocynkowanych, • montaż dwóch bramek do piłki nożnej, • oświetlenie boiska, • zakup garażu najazdowego do skoków wzwyż. • Całkowita wartość projektu - 144 tys. zł„MODERNIZACJA INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHORZELACH - ETAP 2”
W ramach projektu wykonano:

 • remont klatek schodowych internatu (wyłożenie płytkami stopni schodowych, malowanie lamperii i ścian, montaż balustrad schodowych ze stali kwaso-odpornej), • wykonanie schodów zewnętrznych – obłożenie stopni schodowych piasko-wcem i montaż pochwytów ze stali kwasoodpornej, • wykonanie sanitariatów na parterze budynku. • Całkowita wartość projektu - 201 tys. zł„MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PRZASNYSZU”


W ramach projektu wykonano:

 • remont holu wejściowego – wymiana posadzki wyłożenie ścian płytkami, malowanie sufitów, • wymianę drzwi wychodzących z holu i z przedsionka na drzwi PCV. • Całkowita wartość projektu - 75 tys. zł„MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PRZASNYSZU”


W ramach projektu wykonano:

 • remont sanitariatów na parterze, • budowę sanitariatu obsługującego salę konferencyjną, łazienki dla niepełno-sprawnych, • remont klasopracowni.< • Całkowita wartość projektu - 148 tys. zł"MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH”


W ramach projektu zakupiono i zainstalowano standardowe zestawy do monitoringu wizyjnego wejść w szkołach.PRIORYTETOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE POWIATU PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2008-2014
 • Placówki, w których zainstalowano monitoring wizyjny: • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Przasnyszu, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, • Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu • Całkowita wartość projektu - 89 tys. zł
L.p.Nazwa zadaniaNakłady ogółem
(w zł)Planowany okres realizacji


1. Budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz

25.200.0002008-2012


2. Budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele

17.400.0002008-2012


3. Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej

287.000.0002008-2014


4. Informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu oraz rozwój usług on-line w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu

4.500.0002008-2009


5. Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.

10.000.0002008-2009


6. Utworzenie Samorządowej Szkoły Wyższej*

5.000.0002010-2013


7. Poprawa bazy materialnej Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu

3.000.0002008-2009


8. Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu

5.000.0002008-2010


9. Zniesienie barier w dostępności do infrastruktury instytucji samorządowych dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną

10.000.0002009-2011*w ramach współpracy samorządowej z Województwem Mazowieckim

scroll to top
Data: 2022-05-23
Name-day: