Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego Porządek XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. (Nr druku 219/2020).
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wnioski i oświadczenia.
7. Zakończenie sesji.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego Porządek XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 22 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego na rok szkolny 2019/2020”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe na realizację przebudowy chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych 3235W, 3203W. (Nr druku 212/2020)
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. (Nr druku 213/2020)
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. (Nr druku 214/2020)
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 215/2020)
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 216/2020)
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 217/2020)
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (Nr druku 218/2020)
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Czytaj więcej →

Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej

Opublikowane przez Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ”. Szczegółowe informacje są dostępne w BIP urzędu kliknij, by przejść
Czytaj więcej →

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej

Opublikowane przez Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” . Szczegółowe informacje są dostępne w BIP urzędu kliknij, by przejść

Czytaj więcej →

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Opublikowane przez Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów - treść pod zdjęciem
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że w dniach 07-16 października świadczy pracę zdalną. Osoby zainteresowane poradą konsumencką są proszone o kontakt pod nr tel. 530 755 440 lub email: rzecznik@powiat-przasnysz.pl
Czytaj więcej →
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.