Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

„DYFUZJA PROCESÓW ROZWOJOWYCH NA TERENIE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI POWIATU PRZASNYSKIEGO- ETAP 1” – INFORMACJA NA OKOLICZNOŚĆ ROZLICZENIA PROJEKTU ORAZ ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Opublikowane przez


Na podstawie umowy nr RPMA.01.03.00-14-002/12-00 zawartej dnia 23 marca 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim o dofinansowanie Projektu pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - etap 1” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych w ramach Priorytetu I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Powiat Przasnyski zrealizował Projekt o całkowitej wartości 91 863 605,29 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowiła 68 062 369,60 PLN (76,78% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu), kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa stanowiła 8 040 150,19 PLN (9,07% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu), a wkład własny Beneficjenta stanowił 15 761 085,50 PLN.


Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2011 r. do 31.12.2015 r., przy czym rzeczowa realizacja projektu zakończona została 23.12.2015 r. a końcowe rozliczenie Projektu nastąpiło 26.04.2016 r.


Projekt obejmował współfinansowanie wydatków kwalifikowanych w zakresie robót budowlanych:
1. rozbudowy drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobylaki - Brzeski Kołaki oraz odcinka drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budową linii wysokiego napięcia 110 kV, odcinek o łącznej długości 27,474 km – obiekty budowlane kategorii XXV i XXVI. W ramach komplementarności projektów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dokonała budowy linii 110 kV.
2. uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele 1 w infrastrukturę drogową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg, linię 15 kV, oświetlenie, telekomunikację, infrastrukturę przeładunkową.
3. uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Sierakowo w infrastrukturę drogową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, zasilanie pompowni, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczną.
oraz wykupu gruntu pod infrastrukturę techniczną, prace przygotowawcze, nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami budowlanymi.


Celem Projektu, zrealizowanego przez Powiat Przasnyski, była poprawa istniejącej infrastruktury technicznej terenów przeznaczonych pod inwestycje, a tym samym stworzenie warunków do wzrostu regionalnej konkurencyjności powiatu. Zakładany cel został osiągnięty.


Dokumenty związane z Projektem zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 będą przechowywane w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5 oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, w okresie co najmniej do 31.12.2021 r.


Powiatowy Zarząd Dróg
w Przasnyszu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.