ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Opublikowane przez ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU Na przypadające w dniu 22 lutego br. obrady Sesji Powiatu Przasnyskiego przewidziano bardzo miły akcent. Tego dnia dzięwięcioro mieszkańców powiatu zostało odznaczonych medalmi za zasługi dla
obronności kraju. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Krzysztof Gemza oraz Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski udekorowali członkinie powiatowej komisji lekarskiej Zofię Deptałę i Marię Czuprynę oraz przewodniczącego komisji Pawła Płachtę.
Czytaj więcej →

Z PRASY: TEREN INWESTYCYJNY SIERAKOWO – FIRMY ZAINWESTUJĄ, SAMORZĄD UZBROI TEREN I ZBUDUJE OBWODNICĘ

Opublikowane przez Z PRASY: TEREN INWESTYCYJNY SIERAKOWO – FIRMY ZAINWESTUJĄ, SAMORZĄD UZBROI TEREN I ZBUDUJE OBWODNICĘ Za "Tygodnikiem Ostrołęckim" z 26 lutego 2008 r.: Powiat przygotowuje się do sprzedaży byłego lotniska.

- Przetargi na tereny w Sierakowie zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach. Ale zanim to nastąpi, chcemy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad niezbędną szerokość pasa drogowego, który należy pozostawić dla planowania przy lotnisku przyszłej obwodnicy Przasnysza - mówi Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski.
Na prezentację terenów inwestycyjnych, położonych w Sierakowie (obszar byłego lotniska), 8 lutego powiat zaprosił potencjalnych inwestorów.
Czytaj więcej →

STAROSTA W MAZOWIECKIM KOMITECIE MONITORUJĄCYM INWESTYCJE

Opublikowane przez STAROSTA W MAZOWIECKIM KOMITECIE MONITORUJĄCYM INWESTYCJE W dniu 18 lutego 2008 roku starosta przasnyski Pan Zenon Szczepankowski został powołany przez wojewodę mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego w skład Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt
Wojewódzki. Uczestnictwo w Komitecie  wynika z objęcia przez starostę przasnyskiego przewodnictwa w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W STAROSTWIE O PRZYSZŁOŚCI SGGW W PRZASNYSZU

Opublikowane przez W STAROSTWIE O PRZYSZŁOŚCI SGGW W PRZASNYSZU

15 lutego b.r. w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu gościł Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Tomasz Borecki oraz Kierownik Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej dr inż. Dariusz Korpetta. Na spotkaniu w gabinecie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego obecna była także zastępca burmistrza miasta Przasnysz Wiesława Helwak.


Czytaj więcej →

SPOTKANIA WŁADZ POWIATU Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI

Opublikowane przez SPOTKANIA WŁADZ POWIATU  Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI W dn. 8 bm. w siedzibie starostwa odbyło się kilka spotkań z potencjalnymi inwestorami. Lokalni i zewnętrzni przedsiębiorcy mogli wyrazić swoje preferencje dot. zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Sierakowie.
Czytaj więcej →

KOMENTARZ STAROSTY

Opublikowane przez KOMENTARZ STAROSTY KOMENTARZ STAROSTY PRZASNYSKIEGO W SPRAWIE PRASOWYCH DONIESIEŃ DOTYCZĄCYCH TERENÓW LOTNISKA W SIERAKOWIE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ARTYKULE PT. "POTYCZKI O PRZYSZŁOŚĆ SKRAJU MIASTA" – TYGODNIK OSTROŁĘCKI NR 6 (1457) Z 5 LUTEGO 2008 ROKU
Czytaj więcej →