PŁOCKIE SPOTKANIE Z POEZJĄ

Opublikowane przez PŁOCKIE SPOTKANIE Z POEZJĄ W dniu 5 lipca 2008 r. odbył się w Płocku finał III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Nawrockiego. Organizatorem konkursu był Płocki Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jedną z laureatek konkursu została Bożenna Beata Parzuchowska – poetka z Przasnysza. Otrzymała ona prestiżową Nagrodę Starosty Przasnyskiego. Wiersze laureatów zostały wydrukowane w Poezji Dzisiaj – wydawnictwo, które dociera do środowisk literackich na całym świecie Czytaj więcej →

STAROSTA PRZASNYSKI PAN ZENON SZCZEPANKOWSKI ZORGANIZOWAŁ SPOTKANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PANA ADAMA STRUZIKA Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI Z TERENU NASZEGO POWIATU

Opublikowane przez STAROSTA PRZASNYSKI PAN ZENON SZCZEPANKOWSKI ZORGANIZOWAŁ SPOTKANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PANA ADAMA STRUZIKA Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI Z TERENU NASZEGO POWIATU W spotkaniu, które odbyło się 11 lipca 2008 roku uczestniczył obok włodarza samorządu wojewódzkiego Pana Adama Struzika oraz szefów lokalnych samorządów, powiatowego, miejskich i gminnych, radnej sejmiku województwa mazowieckiego Pani Wiesławy Krawczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marian Zalewski.
Dzięki spotkaniu, które odbywając się w gabinecie starosty przasnyskiego poprzedziło doroczne spotkanie ludowców z terenu powiatu przasnyskiego w miejscowości Przejmy – samorządowcy z naszego terenu mieli możliwość bezpośredniego zasygnalizowania lokalnych potrzeb i problemów wymagających rozwiązania.
Czytaj więcej →

FINAŁ II MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Opublikowane przez FINAŁ II MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

W dniu 6.06.2008r. odbył się finał II Mazowieckiego Konkursu Literackiego pod hasłem: Jest we mnie płomień, który myśli, którego organizatorem było Koło Miłośników Sztuki TARAS. Patronat nad konkursem podjął Starosta Przasnyski - Zenon Szczepankowski. Współorganizatorami Konkursu byli: Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury w Przasnyszu.
Czytaj więcej →

UROCZYSTE PODSUMOWANIE SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Opublikowane przez UROCZYSTE PODSUMOWANIE SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO W dniu 17 czerwca 2008 r. w Zespole Szkół w Bogatem odbyło się Uroczyste Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego. Organizatorem imprezy był Dyrektor Zespołu Szkół w Bogatem Pan Piotr Sekuna. Gośćmi obecnymi na uroczystości byli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na czele z Panem Starostą Zenonem Szczepankowskim i Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Panią Grażyną Kutryb oraz Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Pan Adam Bacławski. Na uroczystość przybyli licznie dyrektorzy i nauczyciele Szkół z terenu Powiatu Przasnyskiego, którzy opiekowali się młodzieżą przez cały rok szkolny.
Czytaj więcej →

CERTYFIKAT DLA POWIATU PRZASNYSKIEGO ZA TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opublikowane przez CERTYFIKAT DLA POWIATU PRZASNYSKIEGO ZA TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 20 czerwca 2008 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości II Forum Gospodarcze „Mazowsze Perspektywy Rozwoju”.
W ubiegłym roku, podczas I Forum powiat przasnyski został nagrodzony Statuetką Lidera Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości - głównym wyróżnieniem ustanowionym przez organizatorów PPRP w porozumieniu z Patronami i Partnerami Programu. Listę nagrodzonych ustala Kapituła Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nagrodzone są osoby, firmy i instytucje publiczne przyczyniające się w sposób szczególny do rozwoju mazowieckiej przedsiębiorczości.
Czytaj więcej →

WŁADZE POWIATU I WŁADZE AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU PODPISAŁY POROZUMIENIE W PRAWIE UTWORZENIA W PRZASNYSZU WYDZIAŁU TURYSTYKI

Opublikowane przez WŁADZE POWIATU I WŁADZE AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU PODPISAŁY POROZUMIENIE W PRAWIE UTWORZENIA W PRZASNYSZU WYDZIAŁU TURYSTYKI 26 czerwca 2008 roku w gabinecie starosty przasnyskiego Pana Zenona Szczepankowskiego władze powiatu podpisały z władzami Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku porozumienie w sprawie powstania w Przasnyszu Wydziału Turystyki tejże uczelni.
Czytaj więcej →