JEDEN Z NAJLEPSZYCH POWIATÓW W POLSCE

Opublikowane przez JEDEN Z NAJLEPSZYCH POWIATÓW W POLSCE Powiat Przasnyski 10 lat temu charakteryzował się niewielkimi dochodami własnymi i wielkimi problemami. Posiadał stary, nie spełniający niezbędnych standardów szpital, niewystarczającą i zdewastowaną bazę oświatową, siedziby i wyposażenie urzędów, komend, inspekcji, domów pomocy społecznej, poradni, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych - wszystko w stanie opłakanym. Drogi powiatowe, w tym 124 km dróg nie utwardzonych, wymagały jak najszybszej przebudowy. Obecnie Powiat dysponuje nowym, bilansującym się finansowo szpitalem powiatowym – jednym z najlepszych na Mazowszu i nowym budynkiem Komendy Powiatowej Policji.
Czytaj więcej →

KOLEJNY SUKSCES POWIATU – POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM WŚRÓD BUDOWNICZYCH W POLSCE

Opublikowane przez KOLEJNY SUKSCES POWIATU  – POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM WŚRÓD BUDOWNICZYCH W POLSCE

W corocznym wydaniu Tygodnika WSPÓLNOTA zostanie zamieszczony ranking dotyczący wydatków inwestycyjnych powiatów w Polsce przeznaczających najwięcej środków na infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2005–2007. Powiat przasnyski odniósł kolejny zauważalny w skali kraju sukces, zajmując w rankingu II miejsce wśród powiatów.


Czytaj więcej →

DOŻYNKI GMINNO-MIEJSKO-POWIATOWE – RELACJA

Opublikowane przez DOŻYNKI GMINNO-MIEJSKO-POWIATOWE – RELACJA

Wrześniowe obchody Święta Plonów, organizowane przez Powiat Przasnyski, Gminę Przasnysz i Miasto Przasnysz, na trwałe zapisały się do kalendarza lokalnych uroczystości.

W tym roku, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Marka Makowskiego, mieliśmy okazję spotkać się 14 września w m. Święte Miejsce, na terenie placu przykościelnego. Usytuowanie oficjalnej części obchodów w tym miejscu nie było przypadkowe - tym roku parafia w Świętym Miejscu obchodzi bowiem 100-lecie swojego istnienia. Honory gospodarzy uroczystości pełnili: Starosta Przasnyski – Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Przasnysz – Grażyna Wróblewska i Burmistrz Miasta Przasnysz – Waldemar Trochimiuk oraz ks. proboszcz Marek Makowski. Na ich zaproszenie do Świętego Miejsca przybyło wielu przyjaciół ziemi przasnyskiej.

Czytaj więcej →

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH STUDENTÓW

Opublikowane przez

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH STUDENTÓW


Do 30 października 2008 r. są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Czytaj więcej →

OBCHODY 69 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Opublikowane przez OBCHODY 69 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W dniu 1 września br. obchodziliśmy w całej Polsce 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystej celebrze tego jakże tragicznego wydarzenia uczestniczyły także lokalne środowiska kombatanckie, władze samorządowe, przedstawiciele świata kultury, polityki, czy też zwykli mieszkańcy powiatu przasnyskiego.

Czytaj więcej →

WYNIKI MATUR W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PRZASNYSKI I WYKAZ ABSOLWENTÓW MATURZYSTOW WYRÓŻNIONYCH NAGRODĄ STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Ogółem do matury w szkołach prowadzonych przez powiat przasnyski przystąpiło 653 uczniów, w tym zdało egzamin maturalny 564 uczniów, co stanowi 86,37%.


Czytaj więcej →

DWIE NOWE DROGI POWIATOWE ODDANE DO UŻYTKU

Opublikowane przez

1 września b.r. odbyła się uroczystość oddania do użytku dwóch przebudowanych dróg powiatowych w powiecie przasnyskim, a konkretnie w mieście Przasnysz, aż do granic powiatu.Inwestorem modernizacji dróg był w obu przypadkach samorząd powiatu przasnyskiego. Modernizacja drogi 3227W przeprowadzona na odcinku Przasnysz – Baranowo została dofinansowana kwotą 850 tys. zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent A - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 4 mln. 200 tys. zł.


Czytaj więcej →

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W MIESIĄCACH LIPIEC-SIERPIEŃ 2008 R.

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W MIESIĄCACH LIPIEC-SIERPIEŃ 2008 R.

W wakacje Zarząd Powiatu koncentrował swoje wysiłki głównie na przygotowaniu logistycznym, technicznym i finansowym projektów związanych z dotacjami unijnymi. Zajmował się także kontynuacją projektów rozpoczętych wcześniej. Udało nam się zakończyć i rozliczyć budowę dwóch dużych ciągów drogowych, tj.: ulicy Leszno i drogi w kierunku Krasnego i Karniewa oraz ul. Baranowskiej i drogi w kierunku Św. Miejsca i Baranowa, a także mniejszej inwestycji drogowej w ramach tego samego programu w Czernicach Borowych.


Czytaj więcej →

„MAZOWSZE PERSPEKTYWY ROZWOJU” – BEZPŁATNA KONFERECNJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDOWCÓW

Opublikowane przez

Szanowni Państwo.
Mazowiecki Serwis Gospodarczy przy współpracy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza wznawiają cykl konferencji w regionach województwa mazowieckiego. Konferencje organizowane są w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości (PPRP) pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.
W związku z mającą się odbyć konferencją w regionie ciechanowskim w dniu 17 września 2008 r. w Ciechanowiechcielibyśmy Państwa zaprosić do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Czytaj więcej →