NOWOPRZEBUDOWANA DROGA POWIATOWA NA TERENIE GMINY KRASNE W POWIECIE PRZASNYSKIM UROCZYŚCIE ODDANA DO UŻYTKU

Opublikowane przez NOWOPRZEBUDOWANA DROGA POWIATOWA NA TERENIE GMINY KRASNE W POWIECIE PRZASNYSKIM UROCZYŚCIE ODDANA DO UŻYTKU

Jednym z istotniejszych dla lokalnej społeczności elementów uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbyła się 29.12.2008 roku w Zielonej, gm. Krasne, było oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec, na odcinku Wola Wierzbowska Krasne.

To kolejne zadanie inwestycyjne powiatu przasnyskiego zostało zrealizowane w ramach komponentu A Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.


Długość całkowita przebudowanej drogi to ponad 11 km. W ramach zrealizowanej przez samorząd powiatowy inwestycji poszerzono istniejącą drogę do 6 metrów na całym odcinku, nałożono 6 centymetrową warstwę betonu asfaltowego ścieralnego i wzmacniającego, wykonano renowację odwodnienia oraz uzupełniono pobocza kruszywem naturalnym.

Czytaj więcej →

„WIDOK Z TARAS-U”

Opublikowane przez W piątek 12 grudnia 2008 r.przedstawiciele Koła Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu – Bożenna Beata Parzuchowska i Grzegorz Jasiński mieli przyjemność uczestniczyć w promocji pierwszego numeru Kwartalnika Artystyczno – Naukowego ZNAJ (ogólnopolskiego pisma Stowarzyszenia Autorów Polskich), które zostało powołane do istnienia dzięki staraniom Oddziału SAP w Płocku. Redaktorem naczelnym Pisma jest poeta Krzysztof Bieńkowski – Prezes płockiego oddziału SAP. Mecenat nad tym, potrzebnym środowisku literackiemu, wydawnictwem objął Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik. Już w 1 Nr Kwartalnika, obok tekstów wielu znanych i uznanych autorów z Polski i zagranicy, znalazły się również utwory 5 przasnyskich poetów: Bożenny Beaty Parzuchowskiej, Anny Jelińskiej, Grzegorza Jasińskiego, Piotra Kaszubowskiego i Jana Chmielewskiego. Jest to efekt współpracy, nawiązanej przez Koło Miłośników Sztuki TARAS z Oddziałem SAP w Płocku.
Czytaj więcej →

UROCZYSTY KONWENT POWIATÓW MAZOWIECKICH NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE W X ROCZNICĘ INAUGURACJI

Opublikowane przez UROCZYSTY KONWENT POWIATÓW MAZOWIECKICH NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE W X ROCZNICĘ INAUGURACJI

W dniu 8.12.2008 r. odbył się uroczysty Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego podsumowujący realizację zadań powiatowych w minionym 10-leciu oraz perspektywy najbliższej i dalszej przyszłości samorządów powiatowych. W spotkaniu udział wzięli starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego. Poszczególni prelegenci przedstawiali zróżnicowane poglądy na temat roli i przyszłości powiatów - od dużego uznania dla ich osiągnięć po kwestionowanie konieczności ich istnienia.
Czytaj więcej →

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU O REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU ORAZ PRACACH ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

Opublikowane przez

W przedstawionym okresie Zarząd realizował swoje statutowe zadania i uprawnienia. Dbał o prawidłową realizację budżetu, dokonując zmian i przesunięć na wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu. Sprawy wymagające zgody Rady przygotowane zostały w formie projektów uchwał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Zarząd przyjął sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za III kwartał 2008 roku SPZZOZ. Udzielił pełnomocnictwa Staroście Przasnyskiemu do reprezentowania Powiatu w śledztwie wszczętym przez Urząd Skarbowy w Przasnyszu przeciwko Powiatowi Przasnyskiemu na skutek doniesienia Wójta Gminy Przasnysz. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie do celów dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego samochodu Polonez Caro, rok produkcji 1991.


Czytaj więcej →

STANOWISKO KONWENTU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dn. 28.11.2008 r. W SPRAWIE KONTRAKTÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W PUBLICZNEJ SŁUŻBIE ZDROWIA NA ROK 2009

Opublikowane przez Starostowie oraz prezydenci miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego formułują stanowczy postulat rozpoczęcia negocjacji pomiędzy zespołami negocjacyjnymi szpitali oraz dyrekcją Oddziału Mazowieckiego NFZ w kierunku zawarcia umów i kontraktów na świadczenia zdrowotne w roku 2009.

Z relacji dyrektorów SP ZOZ, dla których organem założycielskim są samorządy, wynika, że w 2009 roku może dojść do załamania działalności lecznictwa szpitalnego i świadczeń odrębnie kontraktowanych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń diagnostycznych, rehabilitacji, podstawowej opieki zdrowotnej.
Czytaj więcej →