JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

W dniu 29 kwietnia 2009 roku Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła jednogłośnego absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przasnyskiego, której przewodniczy radny Janusz Osiadacz, na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wystąpiła do Rady Powiatu Przasnyskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w związku z działalnością finansową za 2008 rok. Rada Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium. Czytaj więcej →

OGROMNE UNIJNE DOTACJE (53,5 MLN ZŁ) POZYSKANE PRZEZ POWIAT PRZASNYSKI POMOGĄ PRZYCIĄGNĄĆ INWESTORÓW

Opublikowane przez OGROMNE UNIJNE DOTACJE (53,5 MLN ZŁ) POZYSKANE PRZEZ POWIAT PRZASNYSKI POMOGĄ PRZYCIĄGNĄĆ INWESTORÓW

29 kwietnia 2009 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Stefan Kotlewski podpisali dwie umowy dotyczące dofinansowania inwestycji powiatu przasnyskiego z funduszy europejskich. Całkowity koszt ich realizacji wynosi prawie 63 mln zł, z czego ze środków unijnych przeznaczonych zostanie ponad 53,5 mln zł. Ze strony Starostwa Powiatowego w Przasnyszu umowy podpisali Starosta Przasnyski – Zenon Szczepankowski, Wicestarosta Przasnyski – Tomasz Osowski oraz Skarbnik Powiatu Przasnyskiego – Anna Tworkowska.
Czytaj więcej →

POROZUMIENIE POWIATU ORAZ MIAST I GMIN POWIATU PRZASNYSKIEGO W SPRAWIE BUDOWY I UTRZYMANIA MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH

Opublikowane przez POROZUMIENIE POWIATU ORAZ MIAST I GMIN POWIATU PRZASNYSKIEGO W SPRAWIE BUDOWY I UTRZYMANIA MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH

 Powiat przasnyski skrupulatnie przygotowuje oraz konsekwentnie forsuje projekty unijne pod Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych i szykuje się do drugiego, miejmy nadzieję zwieńczonego sukcesem, podejścia w walce o ich unijne dofinansowanie. Obecnie nie jest jednak w tej batalii osamotniony, a partnerami w ubieganiu się o europejskie środki na dwa nowoczesne kompleksy rekreacyjno – sportowe zostały wszystkie miasta i gminy naszego powiatu na zasadzie Umów Partnerskich, z tym, że władze Gminy Przasnysz zaproponowały podpisanie z powiatem Umowy Partnerskiej indywidualnej w tym zakresie, która także została zawarta.


Czytaj więcej →