RELACJA Z KOLEJNEGO KONWENTU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Opublikowane przez RELACJA Z KOLEJNEGO KONWENTU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 


KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SERPELICE - POWIAT ŁOSICKI
01-02 CZERWIEC 2009


 W dniach 1-2 czerwca 2009 roku w Serpelicach (pow. łosicki) odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, któremu przewodniczy starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.


Czytaj więcej →

POWIAT PRZASNYSKI FORMALNIE OTRZYMAŁ 5 MILIONÓW ZŁOTYCH DOTACJI JAKO ZWROT WYŁOŻONYCH ŚRODKÓW

Opublikowane przez

Władze Powiatu Przasnyskiego podpisały umowę na dotację w wysokości prawie 5 mln zł jako zwrot poniesionych kosztów na przebudowę drogi Krasiniec-Wola Wierzbowska. Zwrot nastąpił ze środków starej perspektywy finansowej UE z lat 2004-2006. Nasz projekt znajdował się tam na liście rezerwowej. Podjęte w ubiegłym roku przez Radę Powiatu ryzyko wykonania tej drogi, po raz pierwszy na kredyt – jak widać opłaciło się. W tym miejscu należą się podziękowania Radzie Powiatu za podjętą w tamtym czasie decyzję. W tym roku Powiat Przasnyski planuje zakończyć ten ciąg drogowy przejściem przez Wężewo dzięki obiecanej dotacji z MSWiA w wys. 50% kosztów. Czytaj więcej →

PRAWIE 10 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA POWIATU PRZASNYSKIEGO NA KOLEJNE DROGI – POWSTANIE PONAD 27 KM NOWYCH ODCINKÓW DRÓG

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski pozyskał kolejne fundusze unijne i za około 10 mln. zł. zbuduje trzy ciągi drogowe, które przeszły pozytywnie weryfikację w ramach działania 3.1 RPO WM. Będą to drogi:


• Skierkowizna - Kaki Mroczki - Krzynowłoga Mała - ponad 9 kilometrów,
• Duczymin - Nowa Wieś - Zdziwój Stary - Jarzenny Kierz - ponad 9 kilometrów,
• szlak pielgrzymkowy Klewki - Rostkowo - Szczepanki - Szulmierz - ponad 9 kilometrów. Czytaj więcej →

PONAD 10 MILIONÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DLA PRZASNYSKIEGO SZPITALA

Opublikowane przez

Pozytywnie weryfikację przeszły projekty pod fundusze unijne dla przasnyskiego szpitala za ponad 10 mln zł. Dyrekcja szpitala przygotowuje dokumenty do podpisania umów. Samorząd powiatowy zobowiązał się do zabezpieczenia wkładów własnych. Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał do dofinansowania 29 projektów dotyczących ramach Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.
Czytaj więcej →

POWIAT PROWADZI JUŻ PRACE PRZY UZBRAJANIU TERENÓW NA LOTNISKU W SIERAKOWIE

Opublikowane przez

Obecnie realizowany jest I etap projektu pn. ”Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” polegający na budowie kolektora sanitarnego od budynku Portu Lotniczego do drogi krajowej nr 57. Rozstrzygnięty został też przetarg na budowę odcinka wodociągu i kanalizacji deszczowej - wkrótce rozpoczną się roboty budowalne w tym zakresie. Czytaj więcej →

POWIAT PRZEKAŻE DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 400 TYS. ZŁ NA MODERNIZACJĘ STADIONU MIEJSKIEGO W PRZASNYSZU

Opublikowane przez

W piątek, 5 czerwca b.r. dotarły do Starostwa Powiatowego dokumenty przyjęte na ostatniej Sesji Rady Miasta. Samorząd miejski wysłał niektóre z nich do radnych Rady Powiatu Przasnyskiego. Dlatego, pomimo iż Zarząd Powiatu nie zdążył się nimi zająć, a odpowiedź Rady Powiatu zostanie przygotowana na najbliższą sesję, starosta przasnyski Zenon Szczepankowski skrótowo wyjaśnił sprawę i przedłożył wstępna informację.


Czytaj więcej →