RELACJA Z KOLEJNEGO KONWENTU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Opublikowane przez RELACJA Z KOLEJNEGO KONWENTU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 


KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SERPELICE - POWIAT ŁOSICKI
01-02 CZERWIEC 2009


 W dniach 1-2 czerwca 2009 roku w Serpelicach (pow. łosicki) odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, któremu przewodniczy starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.


Czytaj więcej →

POWIAT PRZASNYSKI FORMALNIE OTRZYMAŁ 5 MILIONÓW ZŁOTYCH DOTACJI JAKO ZWROT WYŁOŻONYCH ŚRODKÓW

Opublikowane przez

Władze Powiatu Przasnyskiego podpisały umowę na dotację w wysokości prawie 5 mln zł jako zwrot poniesionych kosztów na przebudowę drogi Krasiniec-Wola Wierzbowska. Zwrot nastąpił ze środków starej perspektywy finansowej UE z lat 2004-2006. Nasz projekt znajdował się tam na liście rezerwowej. Podjęte w ubiegłym roku przez Radę Powiatu ryzyko wykonania tej drogi, po raz pierwszy na kredyt – jak widać opłaciło się. W tym miejscu należą się podziękowania Radzie Powiatu za podjętą w tamtym czasie decyzję. W tym roku Powiat Przasnyski planuje zakończyć ten ciąg drogowy przejściem przez Wężewo dzięki obiecanej dotacji z MSWiA w wys. 50% kosztów. Czytaj więcej →

PRAWIE 10 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA POWIATU PRZASNYSKIEGO NA KOLEJNE DROGI – POWSTANIE PONAD 27 KM NOWYCH ODCINKÓW DRÓG

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski pozyskał kolejne fundusze unijne i za około 10 mln. zł. zbuduje trzy ciągi drogowe, które przeszły pozytywnie weryfikację w ramach działania 3.1 RPO WM. Będą to drogi:


• Skierkowizna - Kaki Mroczki - Krzynowłoga Mała - ponad 9 kilometrów,
• Duczymin - Nowa Wieś - Zdziwój Stary - Jarzenny Kierz - ponad 9 kilometrów,
• szlak pielgrzymkowy Klewki - Rostkowo - Szczepanki - Szulmierz - ponad 9 kilometrów. Czytaj więcej →

PONAD 10 MILIONÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DLA PRZASNYSKIEGO SZPITALA

Opublikowane przez

Pozytywnie weryfikację przeszły projekty pod fundusze unijne dla przasnyskiego szpitala za ponad 10 mln zł. Dyrekcja szpitala przygotowuje dokumenty do podpisania umów. Samorząd powiatowy zobowiązał się do zabezpieczenia wkładów własnych. Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał do dofinansowania 29 projektów dotyczących ramach Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.
Czytaj więcej →

POWIAT PROWADZI JUŻ PRACE PRZY UZBRAJANIU TERENÓW NA LOTNISKU W SIERAKOWIE

Opublikowane przez

Obecnie realizowany jest I etap projektu pn. ”Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” polegający na budowie kolektora sanitarnego od budynku Portu Lotniczego do drogi krajowej nr 57. Rozstrzygnięty został też przetarg na budowę odcinka wodociągu i kanalizacji deszczowej - wkrótce rozpoczną się roboty budowalne w tym zakresie. Czytaj więcej →

POWIAT PRZEKAŻE DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 400 TYS. ZŁ NA MODERNIZACJĘ STADIONU MIEJSKIEGO W PRZASNYSZU

Opublikowane przez

W piątek, 5 czerwca b.r. dotarły do Starostwa Powiatowego dokumenty przyjęte na ostatniej Sesji Rady Miasta. Samorząd miejski wysłał niektóre z nich do radnych Rady Powiatu Przasnyskiego. Dlatego, pomimo iż Zarząd Powiatu nie zdążył się nimi zająć, a odpowiedź Rady Powiatu zostanie przygotowana na najbliższą sesję, starosta przasnyski Zenon Szczepankowski skrótowo wyjaśnił sprawę i przedłożył wstępna informację.


Czytaj więcej →

MILIONY ZŁOTYCH WCIĄŻ PŁYNĄ DO POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

• Powiat Przasnyski otrzymał z rezerwy Ministra Infrastruktury ponad 1,3 mln zł na wkład własny do projektu unijnego na budowę drogi Bartniki – Myszyniec.


• Wkrótce nastąpi podpisanie umowy na prawie 1 mln zł dotacji z samorządu województwa na wkład własny do projektu unijnego w związku z budową infrastruktury w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Czytaj więcej →

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ODRZUCIŁO STARANIA POWIATU W SPRAWIE PRZEJĘCIA PKS S.A. W PRZASNYSZU

Opublikowane przez

4 grudnia 2008 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz widząc szansę dla przasnyskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. - wystąpił z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Przasnyskiego akcji Skarbu Państwa w Spółce PKS Przasnysz S.A. w Przasnyszu. Czytaj więcej →

POWIAT PRZASNYSKI POZYSKAŁ KOLEJNE PIENIADZE NA INWESTYCJE DROGOWE – TYM RAZEM W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALANYCH

Opublikowane przez POWIAT PRZASNYSKI POZYSKAŁ KOLEJNE PIENIADZE NA INWESTYCJE DROGOWE – TYM RAZEM W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALANYCH

14 maja 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu powiat przasnyski reprezentowany przez starostę Zenona Szczepankowskiego, wicestarostę Tomasza Osowskiego oraz skarbik powiatu Annę Tworkowską zawarł pierwszą Umowę finansową z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim na przebudowę dwóch ulic w Chorzelach (Padlewskiego i Szkolna) na kwotę 2 mln. zł., z czego połowę zapewni strona rządowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie będzie pochodziło ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czytaj więcej →

PREZYDENT RP LECH KACZYŃSKI PRZYZNAŁ STAROŚCIE PRZASNYSKIEMU ZENONOWI SZCZEPANKOWSKIEMU ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI

Opublikowane przez PREZYDENT RP LECH KACZYŃSKI PRZYZNAŁ STAROŚCIE PRZASNYSKIEMU ZENONOWI SZCZEPANKOWSKIEMU ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI Zenon Szczepankowski - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, a zarazem Starosta Przasnyski otrzymał z rąk Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Złoty Medal Zasługi. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w dniu 28 maja w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zenon Szczepankowski wchodzi w skład wielu społecznych gremiów doradczych na szczeblu krajowym i wojewódzkim, a powiat przasnyski jest przykładem dobrego zarządzania. Warto podkreślić, że nasz starosta był jedynym starostą powiatu z woj. mazowieckiego otrzymującym tak wysokie odznaczenie.
Czytaj więcej →