INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W POWIECIE PRZASNYSKIM

Opublikowane przez

 


W dniu 10 lipca 2009 r. w siedzibie Zepołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce odbyła się konferencja poświęcona realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na obszarze Północnego Mazowsza. W konferencji tej czynny udział wziął Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego - Pan Jarosław Tybuchowski, który zreferował stopień realizacji projektów  realizowanych w powiecie przasnyskim w ramach RPO WM. Czytaj więcej →

POWIAT PRZASNYSKI UDOSTĘPNIA PRZEDSIĘBIORCOM DZIAŁKI INWESTYCYJNE W M. SIERAKOWO

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski informuje o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - link. Czytaj więcej →

KOMPLEKS SPORTOWY „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” REALIZOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE PRZY ZSP NA UL. SADOWEJ W PRZASNYSZU POWSTANIE JUŻ W PAŹDZIENIKU TEGO ROKU

Opublikowane przez 2 lipca 2009 roku Starostwo Powiatowe w Przasnyszu podpisało Umowę z wykonawcą Kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Obiekt wybuduje Zakład Usługowy Z.A. Guzik z Ciechanowa. Firma ta jako jedyna stanęła do przetargu, który rozstrzygnięto 8 czerwca 2009 roku. Wartość inwestycji to 1,1 mln. zł. Kompleks powstanie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Sadowej w Przasnyszu. Planowana data zakończenia inwestycji to 30 październik 2009 roku.
Czytaj więcej →

WYNIKI MATUR W PRZASNYSKICH SZKOŁACH NAJLEPSZE NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU

Opublikowane przez  

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 52.614 tegorocznych absolwentów szkół z województwa mazowieckiego. Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 – licea ogólnokształcące; 223 – technika; 153 – licea profilowane; 126 – licea uzupełniające; 97 – technika uzupełniające).
Egzaminy ustne przeprowadzono w szkołach między 4 a 29 maja. Tegoroczni absolwenci obowiązkowo zdawali egzamin ustny z języka polskiego na jednym poziomie i egzamin ustny z języka obcego na wybranym poziomie: podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym. Absolwenci ze szkół województwa mazowieckiego zdawali egzaminy ustne z 8 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego.
Czytaj więcej →