INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DWÓCH PROJEKTÓW POWIATU PRZASNYSKIEGO Z ZAKRESU ENERGII ODNAWIALNEJ

Opublikowane przez Starostwo Powiatowe planuje zrealizować pilotażowy projekt z priorytetu Innowacyjna Gospodarka – zaopatrzenia obiektów oświatowych z energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej. Powiat Przasnyski zaproponuje także partnerstwo gminom. Na początek powiat będzie chciał zaopatrzyć w energię szkoły publiczne, w tym również planowane baseny i lodowiska we własną energię elektryczną. Jeśli ten pilotażowy projekt wygeneruje pozytywne doświadczenia, to powiat wraz z gminami będzie chciał budować dalsze obiekty zmierzając do zaopatrzenia w tanią i własną energię elektryczną wszystkich obiektów publicznych, a następnie mieszkańców powiatu przasnyskiego.
Czytaj więcej →

NADZWYCZAJNY KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – MEDIACJE W SPRAWIE USPRAWNIENIA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

Opublikowane przez NADZWYCZAJNY KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – MEDIACJE W SPRAWIE USPRAWNIENIA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

W dniach 22-23 października 2009 roku na terenie powiatu sokołowskiego odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, któremu przewodniczy starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.

Wśród wielu ważnych spraw, jakimi zajmowali się mazowieccy samorządowcy, najważniejszą okazała się problematyka usprawnienia przepływu dokumentów i środków finansowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Członkowie Konwentu przedstawili problemy z realizacją projektów unijnych, na które zawarli umowy i wynikającymi z nich płatnościami wobec wykonawców. Sprawa jest o tyle istotna, że w zadaniach tych obowiązuje ścisła dyscyplina finansowa, natomiast środki finansowe z zawartych umów nie są terminowo przekazywane do samorządów.
Czytaj więcej →

WYWIEŚMY FLAGĘ

Opublikowane przez

Z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcamy mieszkańców powiatu przasnyskiego do wywieszenia flagi narodowej - symbolu naszej suwerennej Ojczyzny.
Od dnia 10 kwietnia 2004 r. (dzień wejścia w życie ustawy z 20.02.2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej) każdy może legalnie wywieszać flagę narodową RP nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Czytaj więcej →