PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO INFORMUJE

Opublikowane przez PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO INFORMUJE INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO O REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU ORAZ PRACACH ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
- złożona podczas sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2010 roku-
Czytaj więcej →

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

W dniu 27 kwietnia 2010 roku Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła jednogłośnego absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.


Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przasnyskiego, której przewodniczy radny Janusz Osiadacz, na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wystąpiła do Rady Powiatu Przasnyskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w związku z działalnością finansową za 2009 rok. Rada Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium. Czytaj więcej →

WYSTAWIENIE KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Opublikowane przez

W związku z wprowadzeniem żałoby narodowej po tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, Starosta Przasnyski informuje, że w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. Stanisława Kostki 5 wyłożona jest "Księga Kondolencyjna". Wpisu do Księgi dokonać można w dniach 12-16 kwietnia 2010 r. w godzinach 8:00 - 16:00


Czytaj więcej →

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW ODWOŁANE

Opublikowane przez

W związku z katastrofą lotniczą, w której zginął m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz ogłoszeniem przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego stanu żałoby narodowej informujemy, iż planowane na dzień dzisiejszy uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków RPO WM zostało odwołane. Podpisanie przedmiotowych umów nastąpi w innym terminie. Czytaj więcej →

UNIJNE WSPARCIE DLA REGIONU PRZASNYSKIEGO – INFORMACJA WSTĘPNA

Opublikowane przez

10 kwietnia 2010 r. (sobota), o godzinie 10.45 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się podpisanie umów dotyczących unijnego wsparcia dla projektów drogowych, sektora zdrowia oraz wspierających rozwój e-usług w powiecie przasnyskim.
W uroczystości będą uczestniczyć m.in.: Stefan Kotlewski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski, Tomasz Osowski – Wicestarosta Przasnyski, Jerzy Marian Sadowski – Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu, Anna Tworkowska – Skarbnik – Powiatu Przasnyskiego. Czytaj więcej →