PRZASNYSKI ZLOT SAMOLOTÓW ULTRALEKKICH

Opublikowane przez PRZASNYSKI ZLOT SAMOLOTÓW ULTRALEKKICH W dniach 30 lipiec – 1 sierpień 2010 Aeroklub Północnego Mazowsza organizuje na lotnisku Przasnysz PRZASNYSKI ZLOT SAMOLOTÓW ULTRALEKKICH CH-701. Spodziewanych jest wiele załóg zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zlot będzie miał charakter pikniku lotniczego nie tylko dla samolotów ULM ale także dla szeregu samolotów innego typu. Organizatorzy przewidują oprócz konkurencji lotniczych dla uczestników , dynamiczne pokazy w locie i wystawy statyczne sprzętu lotniczego dla odwiedzających gości . Impreza ma na celu integrację środowiska lotniczego z mieszkańcami okolicznych miast. Wiele z atrakcji na dzień dzisiejszy owiane jest nutką tajemnicy i jak to w lotnictwie bywa w dużej mierze uzależnione jest od pogody.
Czytaj więcej →

ROZSTRZYGNIĘCIE II ETAPU MAZOWIECKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Opublikowane przez Powiat Przasnyski ponownie znalazł się na I miejscu wśród samorządów objętych zasięgiem funkcjonowania delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce i na XIV miejscu na Mazowszu w statystyce dotyczącej zdawalności matur. Zdawalność dla powiatu przasnyskiego to 78,5%.
Czytaj więcej →

W SENACIE RP: POWIAT PRZASNYSKI JEDNYM Z NAJLEPIEJ ZARZĄDZANYCH W POLSCE

Opublikowane przez W SENACIE RP: POWIAT PRZASNYSKI JEDNYM Z NAJLEPIEJ ZARZĄDZANYCH W POLSCE Z dużą satysfakcją wyjechała delegacja Powiatu Przasnyskiego z Senatu RP w dniu 22. 06. 2010 r. W ramach oceny jakości zarządzania w dziedzinie Transport nasz samorząd został oceniony na I miejscu w Polsce, a w dziedzinie Usługi zdrowotne znalazł się wśród pięciu najlepszych powiatów w Polsce zdobywając wyróżnienie. W przyszłych latach będą oceniane inne dziedziny działalności samorządów powiatowych. O I miejscu w dziedzinie transport zadecydował fakt wykonania największej ilości robót na drogach powiatowych w skali Polski. O wyróżnieniu w dziedzinie usługi zdrowotne zdecydował fakt zbudowania jednego z najnowocześniejszych szpitali w Polsce, bardzo dobrego wyposażenia, a także brak zadłużenia SP ZZOZ, prawidłowego zbilansowania dochodów i wydatków szpitala, dużych bo ponad 73 milionowych nakładów finansowych z budżetu Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne szpitala w latach 1999-2009.
Czytaj więcej →

STAROSTA PRZASNYSKI NAGRADZA I MOTYWUJE UCZNIÓW

Opublikowane przez STAROSTA PRZASNYSKI NAGRADZA I MOTYWUJE UCZNIÓW Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Przasnyskiego „Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” Starosta Przasnyski przyznał Nagrody Starosty dla najlepszych uczniów - absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Zadaniem tego programu jest tworzenie dodatkowej motywacji do pogłębiania wiedzy oraz promowania najlepszych uczniów powiatu przasnyskiego. Celem programu jest wspieranie uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy oraz przy pomocy i zaangażowaniu środowisk: rodzinnego, szkolnego lub innych instytucji uzyskują wysokie wyniki w nauce z egzaminu maturalnego oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły. Po ustaleniu wyników egzaminów maturalnych, w uzgodnionym terminie zostaną przyznane i wręczone także nagrody pieniężne dla najlepszych absolwentów maturzystów.
Czytaj więcej →

PODSUMOWANIE WYNIKÓW MATUR – POWIAT PRZASNYSKI NAJLEPIEJ W BYŁYM WOJEWÓDZTWIE OSTROŁĘCKIM

Opublikowane przez Dnia 18.05.2010 roku w PT KRUS w Przasnyszu przeprowadziło finał konkursu plastycznego „Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym” na etapie powiatowym. Skład komisji konkursowej został wyznaczony przez Kierownika PT KRUS w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora OR Nr 1/2010. Głównym celem konkursu plastycznego było propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców wsi podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas prac rolniczych, które dzieci wykonują pomagając rodzicom.
Czytaj więcej →