INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” realizowanego w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz protokół rozeznania cenowego:
Treść zawiadomienia o wyborze wraz z protokołem rozeznania cenowego Czytaj więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski zaprasza do złożenia ofert na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” realizowanego w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Szczegóły dotyczące zamówienia:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy Czytaj więcej →