PRZASNYSKA STREFA EKONOMICZNA OFICJALNIE OTWARTA

Opublikowane przez PRZASNYSKA STREFA EKONOMICZNA OFICJALNIE OTWARTA Przedsiębiorcy z powiatu przasnyskiego mogą liczyć na, sprzyjające rozwojowi warunki prowadzenia działalności gospodarczej. 17 września uroczyście otwarto przasnyską Strefę Ekonomiczną, oferującą liczne udogodnienia inwestycyjne. W otwarciu strefy wziął udział wicepremier Waldemar Pawlak, Dariusz Piątek wicewojewoda mazowiecki, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, parlamentarzyści, samorządowcy naszego powiatu, przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Agencji Rozwoju Mazowsza i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dyskutowano także z przedsiębiorcami i uczniami na temat zrównoważonego rozwoju regionu.
Czytaj więcej →

STATYSTYCZNIE POWIAT PRZASNYSKI JEST NAJBOGATSZY NA MAZOWSZU

Opublikowane przez STATYSTYCZNIE POWIAT PRZASNYSKI JEST NAJBOGATSZY NA MAZOWSZU

Tak wynika z najnowszego zestawienia opublikowanego w numerze 37/991 z dnia 11 września 2010 roku - przez specjalistyczny tygodnik „Wspólnota – Pismo samorządu terytorialnego”. Korzystna statystyka dla Powiatu Przasnyskiego wynika z wykonanego podzielenia budżetu powiatu za rok 2009 przez liczbę mieszkańców.Powiat przasnyski ma jeden z najniższych wskaźników dochodów własnych, wynikających z jego rolniczego charakteru. Rolnicy płacą podatki wyłącznie do gmin. Powiat zaś prawie cały swój budżet pozyskuje z zewnątrz. Dlatego tak wysoka pozycja zaświadcza o znakomitej skuteczności administracji naszego powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Czytaj więcej →

PROMOCJA PROJEKTU – „POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ”

Opublikowane przez PROMOCJA PROJEKTU – „POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ” Podczas tegorocznych Dożynek Gminno - Miejsko - Powiatowych, które odbyły się na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w m. Sierakowo, gm. Przasnysz, pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu prowadzili działania informacyjn-promocyjne Projektu pn. "Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefy Gospodarczej". Licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu oraz goście z powiatów sąsiednich mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat ambitnego projektu uzbrojenia obszaru strefy w podstawowe media oraz udostępnienia gotowych terenów inwestorom. Zainteresowane osoby zdobyły również wiedzę nt. możliwości realizacji projetów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ramach działań promocyjnych zgromadzeni goście otrzymywali także gadżety promocyjne projetu w postaci kubków, toreb i flag.
Czytaj więcej →

DOŻYNKI MIEJSKO – GMINNO – POWIATOWE 2010: RELACJA

Opublikowane przez DOŻYNKI MIEJSKO – GMINNO – POWIATOWE 2010:  RELACJA

DOŻYNKI MIEJSKO – GMINNO – POWIATOWE 2010
Tegoroczna edycja Święta Plonów odbyła się w dniu 5 września 2010 r. na terenie powstającej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w m. Sierakowo gm. Przasnysz. Gospodarzami Dożynek byli Wójt Gminy Przasnysz Pani Grażyna Wróblewska, Starosta Przasnyski Pan Zenon Szczepankowski oraz Burmistrz Miasta Przasnysz Pan Waldemar Trochimiuk. Rolę Starostów Dożynek pełnili: Pani Małgorzata Jasińska i Pan Jarosław Krzykowski.
Czytaj więcej →

POWIATOWE ELIMINACJE ROZSTRZYGNIĘTE

Opublikowane przez POWIATOWE ELIMINACJE ROZSTRZYGNIĘTE W dniu 16.09.2010 r. Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu przeprowadziła działanie prewencyjne – Mazowiecki Konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii dla rolników i sołtysów, który odbył się przy współpracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Wymieniony konkurs ma charakter wojewódzki i przebiega w trzech etapach. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, a także zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.
Czytaj więcej →

STAROSTA PRZASNYSKI ZAPRASZA NA UROCZYSTE OTWARCIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ – PODSTREFA PRZASNYSZ

Opublikowane przez

Czytaj więcej →