ZENON SZCZEPANKOWSKI W BELWEDERZE

Opublikowane przez ZENON SZCZEPANKOWSKI W BELWEDERZE Z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 20.04.2011r. odbyło się w Belwederze spotkanie Zarządu Związku Powiatów Polskich z Prezydentem Polski. Mazowsze reprezentował Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski, który bierze udział w dyskusji i opiniowaniu prezydenckiej inicjatywy ustawowej zmierzającej do zwiększenia wpływu obywateli na funkcjonowanie samorządów. Omawiano też rządowe plany zmian w finansach samorządów. W trakcie spotkania strona samorządowa przedstawiła wiele szczegółowych postulatów. Uwzględni je, w miarę możliwości, zespół ekspertów w trakcie prac nad końcowym projektem ustawy. Czytaj więcej →

DZIŚ NASZYM PRIORYTETEM JEST TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

Opublikowane przez DZIŚ NASZYM PRIORYTETEM JEST TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie, niosącymi mylne i negatywne wrażenie o roli lokalnych samorządów, doniesieniami medialnymi o przeniesieniu Klubu Spadochronowego Atmosfera Pana Grzegorza Kucharczyka z lotniska w Sierakowie pod Przasnyszem do Gryźli koło Olsztynka informujemy:
Stanowczo podkreślamy, że Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ciągu 5 lat działalności klubu Atmosfera na przasnyskim lotnisku nie otrzymało żadnej zapłaty od pana Grzegorza Kucharczyka. Mozna to sprawdzić żądając okazania jakiegokolwiek dowodu wpłaty. Czytaj więcej →

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PLENERZE MALARSKIM

Opublikowane przez ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PLENERZE MALARSKIM

Szanowni Państwo!
W piątek, 15 kwietnia w godzinach przedpołudniowych przyjeżdżają do Przasnysza uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (ok. 20 osób). Zorganizowani przez Marka Kraussa, "Warszawskiego Nikifora", który uczy ich sztuki Art Brut, będą zwiedzać, a następnie, w siedzibie Muzeum Historycznego, malować nasze miasto. Marek Krauss zaprasza do udziału w plenerze utalentowane osoby z Przasnysza, w szczególności domowników Środowiskowego Domu Samopomocy, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Czytaj więcej →

INFORMACJA O NABORZE DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Opublikowane przez INFORMACJA O NABORZE DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu przedstawia "Plan naboru do szkół publicznych prowadzonych przez powiat przasnyski na rok szkolny 2011/2012". Dokument do pobrania - tutaj Czytaj więcej →

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

Opublikowane przez INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki", Działania 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do Czytaj więcej →

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Opublikowane przez INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Edukacja kluczem do sukcesu". Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne do pobrania - tutaj Czytaj więcej →