CORAZ WIĘCEJ INWESTORÓW W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Opublikowane przez CORAZ WIĘCEJ INWESTORÓW W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Na fali reklamy i promocji atutów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej i Powiatu Przasnyskiego oraz w wyniku sukcesywnie ogłaszanych przetargów w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu pojawia się coraz większa ilość inwestorów kupujących działki, zainteresowanych lokalizacją biznesu w Sierakowie pod Przasnyszem lub jego dywersyfikacją na ten teren. Na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy 11 inwestorom w ramach otwartych nieograniczonych przetargów 27 działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 21 ha. Powiat pozyskał z tego tytułu ponad 3,5 mln. zł. Kolejne przetargi odbędą się już w sierpniu. Czytaj więcej →

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO – „BEZPIECZNIE NA WSI”

Opublikowane przez ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO – „BEZPIECZNIE NA WSI”

W dniu 21 czerwca 2011 roku podczas Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego wręczono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn „Bezpiecznie na wsi” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorem oraz fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Dnia 12 maja 2011 roku w Placówce Terenowej KRUS w Przasnyszu przeprowadzono finał konkursu na etapie powiatowym. Czytaj więcej →

INFORMACJA STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

INFORMACJA STAROSTY PRZASNYSKIEGO
ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO
PRZEDŁOŻONA RADZIE POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 21 CZERWCA 2011 ROKU


Czerwiec br. Zarząd Powiatu poświęcił na przygotowanie strategicznych planów inwestycyjnych, które wraz z wieloletnią prognozą finansową przedstawiamy do zatwierdzenia Wysokiej Radzie. Dzisiejsze uchwały stanowią odpowiedź na rysujące się zagrożenia legislacyjne i kreują plan utrzymania rozwoju Powiatu Przasnyskiego na zadowalającym poziomie. Uchwały, przedstawiane dzisiaj przez Zarząd Wysoką Radę są ze sobą powiązane, dlatego przedstawiamy je razem. Czytaj więcej →

KOLEJOWE PLANY POWIATU PRZASNYSKIEGO MAJĄ SZANSĘ SIĘ SPEŁNIĆ

Opublikowane przez KOLEJOWE PLANY POWIATU PRZASNYSKIEGO MAJĄ SZANSĘ SIĘ SPEŁNIĆ 15 czerwca została ponownie uruchomiona linia kolejowa Szczytno–Wielbark. Do Chorzel pozostała więc tylko jedna stacja. Plany powiatu przasnyskiego mają więc realną szansę się spełnić. Celem projektu forsowanego przez władze powiatu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie potencjału historycznego oraz poszerzenie oferty kulturalnej terenu północnego Mazowsza, w oparciu o linię kolei normalnotorowej Wielbark-Ostrołęka polegające na uruchomieniu Ruchomego Oddziału Muzeum Kolejnictwa w Warszawie na odcinku trasy kolejowej Chorzele – Parciaki, a także reaktywacji przewozów pasażerskich do stacji w Chorzelach włącznie. Czytaj więcej →

VII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek VII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego IV kadencji, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu: Czytaj więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowane przez ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Przasnyski zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – etap I” dla projektu nr 07.02.00-14-095/09-00 z dnia 2 czerwca 2010 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Czytaj więcej →