STAROSTA PRZASNYSKI NAGRADZA I MOTYWUJE UCZNIÓW

Opublikowane przez STAROSTA PRZASNYSKI NAGRADZA I MOTYWUJE UCZNIÓW

Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Przasnyskiego „Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” Starosta Przasnyski przyznał Nagrody Starosty dla najlepszych uczniów - absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Zadaniem tego programu jest tworzenie dodatkowej motywacji do pogłębiania wiedzy oraz promowania najlepszych uczniów Powiatu.Program ma na celu wspieranie rozwoju utalentowanych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu środowisk: rodzinnego, szkolnego lub innych instytucji uzyskują wysokie wyniki w nauce z egzaminu maturalnego i oceny na świadectwie ukończenia szkoły. Czytaj więcej →

CZY POWSTANIE KONWENT POWIATOWY?

Opublikowane przez CZY POWSTANIE KONWENT POWIATOWY? Prezydent RP Bronisław Komorowski konsultuje z samorządami projekt nowej ustawy „O wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw”. Zarząd Związku Powiatów Polskich, którego członkiem jest Zenon Szczepankowski - Starosta Przasnyski ma szereg zastrzeżeń do szczegółowych rozwiązań tej ustawy, chociaż popiera jej ideę. Dlatego nasz starosta wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia pilotażu tej ustawy w Powiecie Przasnyskim. Czytaj więcej →