STAROSTWO TAKTYCZNIE WYGRYWA WALKĘ O KOLEJ

Opublikowane przez STAROSTWO TAKTYCZNIE WYGRYWA WALKĘ O KOLEJ

W 2011 roku starosta przasnyski podjął kroki, by przeznaczona do likwidacji linia kolejowa Ostrołęka – Szczytno na odcinku Parciaki – Chorzele została formalnie przekazana na rzecz powiatu przasnyskiego. Były plany by powstał tam oddział Muzeum Kolejnictwa. Pomysł ten poparł marszałek Adam Struzik. Powiat swoją inicjatywą, skorzystał z możliwości prawnych zablokowania likwidacji linii, ponieważ w momencie zgłoszenia przez dany samorząd akcesu do przejęcia planowanej do likwidacji linii kolejowej znajdującej się na jego terenie – proces likwidacji musi zostać wstrzymany, a linia przekazana samorządowi, lub reaktywowana. Czytaj więcej →

JEST SZANSA NA DUŻEGO INWESTORA W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Opublikowane przez JEST SZANSA NA DUŻEGO INWESTORA W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu posiada list intencyjny od inwestora zainteresowanego kupnem 140 ha terenów lotniczych i przemysłowych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej i jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.  Z ustaleń wynika, że na terenie tym byłaby prowadzona działalność lotnicza, szkoleniowa, a także utworzone zostałoby centrum serwisowe o zasięgu ogólnoeuropejskim dla lekkich biznesowo – turystycznych samolotów. W dalszej kolejności mogłaby być  uruchomiona produkcja małych samolotów sportowych i biznesowych.


Czytaj więcej →

CZY URATUJEMY POGOTOWIE RATUNKOWE?

Opublikowane przez CZY URATUJEMY POGOTOWIE RATUNKOWE?

Próba wyłączenia przez Ministerstwo Zdrowia i Wojewodę Mazowieckiego Pogotowia Ratunkowego z zadań szpitali powiatowych, w tym szpitala w Przasnyszu, a co za tym idzie uszczuplenia kontraktu naszego szpitala o 3 mln. zł miała miejsce w 2010 roku. Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego, któremu przewodniczył wówczas starosta przasnyski Zenon Szczepankowski sprzeciwił się takiej reformie. Próba została zaniechana, Zenon Szczepankowski niejako w rozliczeniu obiecał, że zrezygnuje z przewodnictwa Konwentowi. Obecnie jednak plany się odradzają i nie wiadomo, czy uda się je powstrzymać. Czytaj więcej →

KONSEKWENTNA WALKA STAROSTWA Z CENTRALIZACJĄ – NOWE STANOWISKO W SPRAWIE SĄDU REJONOWEGO W PRZASNYSZU

Opublikowane przez KONSEKWENTNA WALKA STAROSTWA Z CENTRALIZACJĄ  – NOWE STANOWISKO W SPRAWIE SĄDU REJONOWEGO W PRZASNYSZU

Samorząd Powiatu Przasnyskiego w ostatnim czasie wiele wysiłku poświęca sprzeciwom i zdecydowanemu blokowaniu kolejnych drastycznych dla lokalnych społeczności propozycji likwidacji przasnyskich instytucji, a co za tym idzie obniżania rangi samorządów i ograniczania obywatelom dostępu do instytucji użyteczności publicznej takich jak: Sądu Rejonowego, Sanepidu, Pogotowia Ratunkowego, Punktu Krwiodawstwa, Rejonu Energetycznego, ZUS-u, KRUS-u, a także o czym mówi się coraz częściej Komend Powiatowych Policji. Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski dla swoich popartych konkretną, logiczną  i rzeczową argumentacją działań szuka i znajduje poparcie wielu środowisk, w tym politycznych, takich jak  Polskie Stronnictwo Ludowe, które konsekwentnie opowiada się po stronie samorządów i lokalnych społeczności. Czytaj więcej →

TAKŻE FORUM SAMORZĄDOWE XXI POPIERA PROTESTY POWIATU PRZECIWKO CENTRALIZACJI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH – STANOWISKO

Opublikowane przez TAKŻE FORUM SAMORZĄDOWE XXI POPIERA PROTESTY POWIATU PRZECIWKO CENTRALIZACJI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH – STANOWISKO

Jako lokalne stowarzyszenie już w grudniu ubiegłego roku publicznie protestowaliśmy w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Przasnyszu oraz innych instytucji. W ciągu ostatnich miesięcy okazało się, że sprawdziły się nasze obawy, a przyszłość Sądu Rejonowego w Przasnyszu, Punktu Krwiodawstwa, Rejonu Energetycznego państwowej firmy PGE oraz Pogotowia Ratunkowego stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Czytaj więcej →

STAROSTA PRZASNYSKI, SAMORZĄDOWCY I PSL BLOKUJĄ CENTRALIZACJĘ

Opublikowane przez STAROSTA PRZASNYSKI, SAMORZĄDOWCY I PSL BLOKUJĄ CENTRALIZACJĘ

23 lutego b.r. Zenon Szczepankowski wziął udział w spotkaniu samorządowców z Klubem Parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Samorządowcy znajdują w ostatnim czasie ogromne wsparcie w Polskim Stronnictwie Ludowym, które konsekwentnie opowiada się po ich stronie. Rada Naczelna PSL sprzeciwiła się i zapowiedziała zdecydowanie blokowanie kolejnych drastycznych dla lokalnych społeczności propozycji likwidacji instytucji na poziomie samorządów, a co za tym idzie obniżania ich rangi i ograniczania obywatelom dostępu do instytucji użyteczności publicznej. Samorządowcy znaleźli poparcie  w walce z zamiarem likwidacji na ich terenie Sądów Rejonowych, Sanepidów, Pogotowia Ratunkowego, Punktów Krwiodawstwa, Rejonów Energetycznych, ZUS-ów, KRUS-ów, a także o czym mówi się coraz częściej Komend Powiatowych Policji. Czytaj więcej →

PUNKT KRWIODAWSTWA W PRZASNYSZU MA JESZCZE SZANSĘ

Opublikowane przez PUNKT KRWIODAWSTWA W PRZASNYSZU MA JESZCZE SZANSĘ

20 lutego b.r. w gabinecie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego odbyło się spotkanie z kierownictwem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w sprawie planowanej likwidacji Punktu Krwiodawstwa w Przasnyszu. Efektem dość napiętych negocjacji jest przyjęcie rzeczowej i konkretnej argumentacji strony powiatowej i wyrażenie przez dyrekcję RCKiK stanowiska o dużym prawdopodobieństwie pozostawienia przasnyskiej placówki. We wcześniejszych rozmowach i pismach Ministerstwo Zdrowia przedstawiało argumenty przemawiające za centralizacją systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa i likwidacji lub czasowym zawieszeniu funkcjonowania oddziałów terenowych i przejściu na mobilny system poboru krwi. Czytaj więcej →

PROJEKT WSPARCIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ „OD POMYSŁU DO SUKCESU”

Opublikowane przez PROJEKT WSPARCIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ „OD POMYSŁU DO SUKCESU”

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, że Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku realizuje projekt pn. „Od pomysłu do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w 5 powiatach poprzez kompleksowe wsparcie 14 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Czytaj więcej →

MANIFESTACJA – „BROŃMY SĄDÓW” – INFORMACJA

Opublikowane przez MANIFESTACJA – „BROŃMY SĄDÓW” – INFORMACJA

W związku z nadal trwającym „Ogólnopolskim protestem przeciwko likwidacji sądów rejonowych z obsadą od 10 do 14 etatów sędziowskich” Sąd Rejonowy w Przasnyszu informuje, że w dniu 28 lutego 2012 roku o godzinie 12.00 planowana jest manifestacja pod Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie. Głównym organizatorem jest adw. dr Wojciech Błaszczyk. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w manifestacji. W tym dniu chcą przekazać zebrane podpisy oraz listy do Ministra w obronie sądów. W razie pytań i problemów można kontaktować się z Panem Wojciechem Błaszczykiem – tel.: 602 718 302. Czytaj więcej →

STAROSTWO ROZPOCZYNA GAZYFIKACJĘ POWIATU – UMOWA Z MAZOWIECKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICZĄ PODPISANA

Opublikowane przez STAROSTWO ROZPOCZYNA GAZYFIKACJĘ POWIATU  – UMOWA Z MAZOWIECKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICZĄ PODPISANA

6 lutego 2012 roku Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski oraz Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Jarosław Tybuchowski podpisali z Mazowiecką Spółką Gazowniczą Umowę o współpracy w zakresie gazyfikacji miasta i gminy Przasnysz oraz miasta i gminy Chorzele. Ponieważ gazyfikacja będzie przebiegała wzdłuż całego Powiatu Przasnyskiego w procesie będą uczestniczyć wszystkie gminy Powiatu. Czytaj więcej →

MINISTERSTWO ZDROWIA ZA CENTRALIZACJĄ SYSTEMU KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA – STAROSTWO WALCZY NADAL

Opublikowane przez MINISTERSTWO ZDROWIA ZA CENTRALIZACJĄ SYSTEMU KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  – STAROSTWO WALCZY NADAL

W  związku z zamiarem likwidacji Oddziału Terenowego Nr 45 w Przasnyszu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Starosta  Przasnyski Zenon Szczepankowski podjął szerokie działania wyrażające sprzeciw wobec proponowanych zmian. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przedstawiło argumenty przemawiające za centralizacją systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Resort Zdrowia poinformował m.in., że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziły analizy ekonomiczno-finansowe oraz oceniły usytuowanie oddziałów terenowych, na podstawie których podejmują decyzje o likwidacji lub czasowym zawieszeniu funkcjonowania oddziałów terenowych i przejściu na mobilny system poboru krwi.


Odpowiedź Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - czytaj tutaj.


Czytaj więcej →