POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM WŚRÓD POLSKICH POWIATÓW O NAJNIŻSZYM ZADŁUŻENIU

Opublikowane przez POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM WŚRÓD POLSKICH POWIATÓW O NAJNIŻSZYM ZADŁUŻENIU

Powiat Przasnyski znalazł się wśród liderów polskich powiatów mogących poszczycić się brakiem, lub znikomym wskaźnikiem zadłużenia na koniec 2011 roku. Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie i wskaźniki  zadłużenia poszczególnych województw, powiatów  i gmin do roku 2011. Czytaj więcej →

NOWI PRZEDSIĘBIORCY W POWIECIE

Opublikowane przez NOWI PRZEDSIĘBIORCY W POWIECIE

18 września w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu 10 nowych, początkujących przedsiębiorców odebrało z rąk starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego oraz kierownictwa przasnyskiego Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe bezzwrotne dotacje w wysokości maksymalnie 19,4 tys. zł każda, na utworzenie własnej działalności gospodarczej i nowych miejsc pracy. W ciągu 5 miesięcy łącznie 78 nowych przedsiębiorców z Powiatu Przasnyskiego odebrało z rąk starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego oraz kierownictwa Powiatowego Urzędu Pracy dotacje i otworzyło własne firmy. Czytaj więcej →

STYPENDIA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

Opublikowane przez STYPENDIA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

W tym roku rusza VI edycja stypendiów dla przyznawanych za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej szczególnie uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie powiatu przasnyskiego na rok akademicki 2012. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Czytaj więcej →

STAROSTWO INFORMUJE

Opublikowane przez

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu opublikowane zostały nowe dokumenty dotyczące funkcjonowania szkół i placówek niepublicznych. Przejdź do BIP - tutaj.


 


 

XXIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXIII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 września 2012 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNO – MIEJSKIE 2012 – RELACJA

Opublikowane przez DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNO – MIEJSKIE 2012 – RELACJA

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTA PLONÓW
połączona  z otwarciem

PRZASNYSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ
oraz
OBCHODAMI X-LECIA AEROKLUBU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA,

1-2 września 2012 r. w m. Sierakowo, gm. Przasnysz

- relacja i fotorelacja - Czytaj więcej →

WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY

Opublikowane przez WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu rozpoczyna realizację programów  skierowanych do osób bezrobotnych do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. PRACODAWCY chcący uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą składać wnioski w PUP w Przasnyszu ul. B. Joselewicza 6 od 22.08.2012r. do odwołania. Wsparcie będzie  udzielane w kwocie nie przekraczającej 20.000 zł. Czytaj więcej →

DZIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZASNYSZU

Opublikowane przez DZIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZASNYSZU

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce
Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
zapraszają na
DZIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZASNYSZU
27 września 2012 r. w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Czytaj więcej →

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opublikowane przez JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu rozpoczyna realizację programów  skierowanych do osób bezrobotnych.Osoby bezrobotne do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  chcące uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą  składać wnioski w PUP w Przasnyszu ul. B.Joselewicza 6 od 22.08.2012r. do odwołania. Wsparcie będzie  udzielane w kwocie nie przekraczającej 19.400 zł. Czytaj więcej →

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

Opublikowane przez

PUNKT KRWIODAWSTWA POZOSTAJE W PRZASNYSZU!

Opublikowane przez PUNKT KRWIODAWSTWA POZOSTAJE W PRZASNYSZU!

30 sierpnia br. o godz. 13.30 w gabinecie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego odbyły się rozmowy ostatniej szansy w sprawie likwidacji punktu krwiodawstwa w Przasnyszu. Po jednej stronie stołu obok starosty zasiedli dyrektorzy szpitala Jerzy Sadowski i Urszula Maćkowska oraz Bogusław Brykała – prezes powiatowego PCK, po drugiej dyrekcja RCKiK z Warszawy. Przypomnijmy, że pracownicy punktu krwiodawstwa otrzymali już 3-miesięczne wypowiedzenia z pracy od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, po czym punkt miał przestać istnieć. Czytaj więcej →