WESOŁEGO ALLELUJA!

Opublikowane przez

WIELKA KONFERENCJA INWESTYCYJNA POWIATU

Opublikowane przez WIELKA KONFERENCJA INWESTYCYJNA POWIATU

Około 700 osób z całego powiatu przasnyskiego zgromadziło się 22 marca w hali sportowej przy ulicy Sadowej w Przasnyszu na zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu konferencji pt.” „Planowanie procesów rozwojowych w powiecie przasnyskim”. Zanim rozpoczęto debatę marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki podpisali z władzami powiatu: starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim, wicestarostą przasnyskim Tomaszem Osowskim oraz skarbnikiem powiatu Anną Tworkowską unijną umowę o wartości 63 mln. zł. na dofinansowanie projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części Powiatu Przasnyskiego - etap I”. Czytaj więcej →

XXXI SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXXI Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 marca 2013 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

OFERTA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Opublikowane przez

Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej" z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1. Publikacja książkowa p.t. „Działania wojenne w gminie Jednorożec 1914-1915 r.” - wnioskowana kwota dotacji 2.250 złotych. 2. Folder historyczny „150 rocznica Powstania Styczniowego w gminie Jednorożec” - wnioskowana kwota dotacji 600 złotych. 3. Tablica historyczna „Bitwa pod Żelazną” - wnioskowana kwota dotacji 1.000 złotych. Czytaj więcej →

KONFERENCJA PN. PLANOWANIE PROCESÓW ROZWOJOWYCH W POWIECIE PRZASNYSKIM

Opublikowane przez

Zaproszenie Czytaj więcej →

PLANOWA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Opublikowane przez PLANOWA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Informuje, że w dniu 24 marca 2013 r. w godzinach 1000 - 1200 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie powiatu przasnyskiego. Przerwa spowodowana będzie prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S.A. pracami remontowo – eksploatacyjnymi. Czytaj więcej →