WESOŁEGO ALLELUJA!

Opublikowane przez

WIELKA KONFERENCJA INWESTYCYJNA POWIATU

Opublikowane przez WIELKA KONFERENCJA INWESTYCYJNA POWIATU

Około 700 osób z całego powiatu przasnyskiego zgromadziło się 22 marca w hali sportowej przy ulicy Sadowej w Przasnyszu na zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu konferencji pt.” „Planowanie procesów rozwojowych w powiecie przasnyskim”. Zanim rozpoczęto debatę marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki podpisali z władzami powiatu: starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim, wicestarostą przasnyskim Tomaszem Osowskim oraz skarbnikiem powiatu Anną Tworkowską unijną umowę o wartości 63 mln. zł. na dofinansowanie projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części Powiatu Przasnyskiego - etap I”. Czytaj więcej →

XXXI SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXXI Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 marca 2013 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

OFERTA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Opublikowane przez

Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej" z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 1. Publikacja książkowa p.t. „Działania wojenne w gminie Jednorożec 1914-1915 r.” - wnioskowana kwota dotacji 2.250 złotych. 2. Folder historyczny „150 rocznica Powstania Styczniowego w gminie Jednorożec” - wnioskowana kwota dotacji 600 złotych. 3. Tablica historyczna „Bitwa pod Żelazną” - wnioskowana kwota dotacji 1.000 złotych. Czytaj więcej →

KONFERENCJA PN. PLANOWANIE PROCESÓW ROZWOJOWYCH W POWIECIE PRZASNYSKIM

Opublikowane przez

Zaproszenie Czytaj więcej →

PLANOWA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Opublikowane przez PLANOWA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Informuje, że w dniu 24 marca 2013 r. w godzinach 1000 - 1200 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie powiatu przasnyskiego. Przerwa spowodowana będzie prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S.A. pracami remontowo – eksploatacyjnymi. Czytaj więcej →

PLAN NABORU DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PRZASNYSKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Opublikowane przez PLAN NABORU DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PRZASNYSKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu przedstawia "Plan naboru do szkół  publicznych prowadzonych przez powiat przasnyski na rok szkolny  2013/2014". Dokument dostępny do pobrania - tutaj Czytaj więcej →

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PRZASNYSZU

Opublikowane przez OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PRZASNYSZU

Obwieszczenie zawiera informację na temat zmiany organizacji ruchu tj. wyłączenia z ruchu odcinka drogi powiatowej 3213W od miejscowości Ulatowo Adamy do miejscowości Brzeski Kołaki (na wysokości figury). Prace na tym odcinku drogi będą trwały do 15 kwietnia 2013 roku. Przeczytaj pełny tekst obwieszczenia - tutaj. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opublikowane przez OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy Filią w Ostrołęce

organizuje spotkanie na temat EURES i pracy za granicą
pt.: „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”
które odbędzie się  dnia 12 marca 2013 roku o godz. 10-tej
w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5 (sala konferencyjna I piętro). Czytaj więcej →

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PRZASNYSZU

Opublikowane przez OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PRZASNYSZU

Właściciele nieruchomości, którym decyzją zostało przyznane odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej, proszeni są o osobiste zgłoszenie się do Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Gdańska 4, 06- 300 Przasnysz, I piętro, pokój nr 8, najlepiej w godzinach 8.00-10:00. Dane do komunikowania się: tel. 29-752-27-28, e-mail: pzd@interia.pl
Pobierz tekst obwieszczenia - tutaj.   Pobierz wzór oświadczenia - tutaj. Czytaj więcej →

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opublikowane przez

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Aeroklub Północnego Mazowsza z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Przasnyskie Spotkania Lotnicze 2013". KRS oferenta - tutaj. Oferta jest dostępna do pobrania - tutaj. Czytaj więcej →