ZARZĄD POWIATU PRZASNYSKIEGO INICJUJE BUDOWĘ OBWODNICY PRZASNYSZA

Opublikowane przez ZARZĄD POWIATU PRZASNYSKIEGO INICJUJE BUDOWĘ OBWODNICY PRZASNYSZA

Zarząd Powiatu Przasnyskiego w dniu 19 kwietnia postanowił zwrócić się do samorządów miasta Przasnysz i gminy Przasnysz z propozycją wspólnego projektu unijnego z perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 na budowę obwodnicy Przasnysza będącej przedłużeniem drogi powiatowej biegnącej przy Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie k/ Przasnysza w kierunku Mchowa.


Czytaj więcej →

WIELKIE PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DO WZIĘCIA

Opublikowane przez WIELKIE PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  DO WZIĘCIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłasza I w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Potencjalni beneficjenci mogą lokalizować swoje przedsięwzięcia również w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Przasnyszu i Chorzelach, gdzie dostępne są w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Informacje w sprawie sprzedaży działek w Strefie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, a ogłoszenia dostępne są w BIP-e Starostwa.


Czytaj więcej →

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE PFRON – AKTYWNY SAMORZĄD 2013

Opublikowane przez NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE PFRON – AKTYWNY SAMORZĄD 2013

Powiat Przasnyski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zapraszają do ubiegania się w roku 2013 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.  Czytaj więcej →

XXXII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 29 kwietnia 2013 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PRZASNYSZU

Opublikowane przez OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PRZASNYSZU

Obwieszczenie zawiera informację na temat zmiany organizacji ruchu tj. wyłączenia z ruchu odcinka drogi powiatowej 3213W od miejscowości Ulatowo Adamy do miejscowości Brzeski Kołaki (na wysokości figury). Prace na tym odcinku drogi będą trwały do 15 maja 2013 roku. Przeczytaj pełny tekst obwieszczenia - tutaj. Czytaj więcej →

LIST STAROSTY PRZASNYSKIEGO DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Opublikowane przez LIST STAROSTY PRZASNYSKIEGO DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Prezentujemy Państwu pismo starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Korespondencja dotyczy planów dywersyfikacji źródeł energii w powiecie poprzez rozwój OZE, a także wsparcia realizacji projektu budowy Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych (basen, lodowisko) - Kompleksu w Przasnyszu. Czytaj więcej →

DWA MILIARDY ZŁOTYCH DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI LUB WSI – MOŻNA INWESTOWAĆ RÓWNIEŻ W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Opublikowane przez DWA MILIARDY  ZŁOTYCH DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI LUB WSI – MOŻNA INWESTOWAĆ RÓWNIEŻ W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

W kwietniu mikroprzedsiębiorcy z małych miejscowości i wsi mogą składać wnioski o unijne, bezzwrotne dofinansowanie nawet do 300 tys. złotych. Kwota dotacji zależy m.in. od liczby zatrudnionych pracowników, ale o finansowe wsparcie mogą starać się także jednoosobowe firmy. Do rozdysponowania są prawie 2 mld złotych. Potencjalni beneficjenci mogą lokalizować swoje przedsięwzięcia również w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Przasnyszu i Chorzelach, gdzie dostępne są w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Informacje w sprawie sprzedaży działek w Strefie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, a ogłoszenia dostępne są w BIP-e Starostwa. Czytaj więcej →

UKAZAŁY SIĘ SPÓŹNIONE STATYSTYKI SAMORZĄDOWE – POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM

Opublikowane przez UKAZAŁY SIĘ SPÓŹNIONE STATYSTYKI SAMORZĄDOWE – POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM

Powiat przasnyski już w pierwszej i drugiej kadencji z powiatu najbiedniejszego na Mazowszu stał się najbogatszy. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego opracowało i wydało „Analizę budżetów powiatów województwa mazowieckiego w latach 2001-2005”. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone dla Mazowsza wykorzystał w większości powiat przasnyski. Czytaj więcej →

JEST SZANSA NA NOWE, DUŻE FIRMY W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Opublikowane przez JEST SZANSA NA NOWE, DUŻE FIRMY W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 26 marca b.r. Rada wyraziła zgodę dla Zarządu Powiatu Przasnyskiego na zawarcie w trybie bezprzetargowym na okres 8 lat umów na wydzierżawienie na cele produkcyjno – składowo – usługowe gruntów w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie z dwoma firmami. Obie firmy funkcjonują już w Przasnyszu. Na początek chcą wydzierżawić 2 x 5 ha gruntów, które przeznaczone zostaną pod realizację dwóch dużych zakładów produkcyjnych. Wartość obu inwestycji może wynieść kilkadziesiąt milionów złotych. W związku z tym Rada i Zarząd Powiatu Przasnyskiego robią wszystko, aby umożliwić rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w możliwie najkrótszym czasie. Czytaj więcej →