OBWIESZCZENIA STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Starosta przasnyski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenie gminy Przasnysz - pełny tekst tutaj oraz Jednorożec - pełny tekst tutaj. Czytaj więcej →

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Opublikowane przez BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Zachęcamy mieszkańców powiatu przasnyskiego do zapoznania się z Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego RP, która wykonana została w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Publikacja jest dostępna do przeczytania lub pobrania jako e-book na stronie:  www.spbn.gov.pl Czytaj więcej →

MARSZAŁEK ZAPRASZA DO KONSULTACJI

Opublikowane przez MARSZAŁEK ZAPRASZA DO KONSULTACJI

Zapraszamy do współtworzenia „Programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Czytaj więcej →

W SEJMIE O PRZYSZŁOŚCI POWIATÓW

Opublikowane przez W SEJMIE O PRZYSZŁOŚCI POWIATÓW

Jeszcze w tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „O poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Resort chce zmniejszenia liczby jednostek samorządu terytorialnego oraz redukcji zatrudnienia w instytucjach samorządowych. Likwidacji powiatów chce Związek Gmin Wiejskich i Ruch Palikota. Czytaj więcej →

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Starosta przasnyski zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 10.06.2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenie gminy Krzynowłoga Mała. Pełny tekst obwieszczenia - tutaj. Czytaj więcej →

DZIEŃ NIEZWYKŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W PRZASNYSZU

Opublikowane przez DZIEŃ NIEZWYKŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W PRZASNYSZU

Stowarzyszenie Młodzi w Regionie zrealizowało zadanie publiczne pn. „Dzień Niezwykłych Środków Transportu”, które było współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Impreza odbyła się 18 maja w m. Karwacz oraz na terenie Strefiy Gospodarczej. O wydarzeniu informowały nie tylko lokalne media, ale również czasopisma branżowe. Zaprezentowano poduszkowiec patrolowo – ratowniczy PRP – 560 M, zaś dr Krzysztof Szafran wygłosił krótką prelekcję wraz z nagrodami. Urozmaiceniem były pokazy lotnicze Aeroklubu Północnego Mazowsza. Czytaj więcej →

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ SYTUACJI POLSKIEGO ROLNICTWA

Opublikowane przez

Starosta Powiatu Przasnyskiego
Zenon Szczepankowski

zaprasza do udziału w konferencji
organizowanej pod Patronatem
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusza Nalewajka


Tematem przewodnim będzie bieżąca sytuacja polskiej wsi i rolnictwa,
ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze skupem
i przetwórstwem zwierząt hodowlanych.


Konferencja odbędzie się 20 maja 2013 r. o godz. 10:00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16


Zenon Szczepankowski
Starosta Przasnyski Czytaj więcej →

PUCHAR MŁODYCH 2013

Opublikowane przez PUCHAR MŁODYCH 2013

Auto Moto Klub „Rzemieślnik” zaprasza wszystkich kierowców z terenu powiatu przasnyskiego do udziału w Rajdowym Pucharze Młodych 2013. Impreza skierowana jest do młodych kierowców urodzonych po 1988 roku włącznie, którzy mają adres zamieszkania na terenie powiatu przasnyskiego. Czytaj więcej →

BASEN W CHORZELACH DOKOŃCZY INNA FIRMA WYŁONIONA W PRZETARGU

Opublikowane przez BASEN W CHORZELACH DOKOŃCZY INNA FIRMA WYŁONIONA W PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu odstąpiło z dniem 1 maja br od umowy z dotychczasowym wykonawcą budowy basenu w Chorzelach. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni nową firmę wykonawczą dla zrealizowania zadania. Od umowy odstąpiono z winy wykonawcy, co daje możliwość inwestorowi do naliczenia kar umownych. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu określiło już wielkość kar i będzie się ich domagać od dotychczasowego wykonawcy. Czytaj więcej →

POWIAT PRZASNYSKI STATYSTYCZNIE NAJLEPSZY NA MAZOWSZU!

Opublikowane przez POWIAT PRZASNYSKI STATYSTYCZNIE NAJLEPSZY NA MAZOWSZU!

Racjonalne, celowe i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przez samorząd powiatu przasnyskiego zostało kolejny raz potwierdzone danymi empirycznymi Urzędu Statystycznego w Warszawie. W publikacji „Statystyka gmin i Powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010-2011” wydanej w kwietniu br., GUS umieścił nasz powiat na I miejscu w województwie pod względem dochodów budżetowych oraz wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Czytaj więcej →