SENAT RP: STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU PONOWNIE ZAPROSZONE DO NORWEGII

Opublikowane przez SENAT RP: STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU PONOWNIE ZAPROSZONE DO NORWEGII

To wynik oceny jakiej dokonano w Senacie RP  25 bm. na temat zarządzania kadrami w samorządach lokalnych. Wśród powiatów najlepiej oceniony został powiat przasnyski w ramach polsko-norweskiego programu „Lider zarządzania 2013”. Oprócz przedstawicieli powiatu przasnyskiego na wyjazd studyjno-konferencyjny, przedstawiciele samorządów Norweskich, zaprosili jeszcze siedmiu reprezentantów najlepszych metropolii, miast, miasteczek i gmin wiejskich. Czytaj więcej →

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Uchwała Nr 46/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego - pobierz. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opublikowane przez OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu organizuje szkolenie ratowników wodnych. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu powinna mieć: - ukończone 18 lat, -  bardzo dobry stan zdrowia, - bardzo dobrze pływać. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu  w pok. Nr 8 lub pod nr telefonu (29) 756 47 46. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opublikowane przez OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że będzie organizowany staż dla: - konserwatorów urządzeń na basenie, - sprzątaczek na basenie. 3-miesięczny staż odbywać się będzie w Ostrołęce na  basenie w systemie trzyzmianowym. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu w pok. Nr 3 lub pod nr telefonu (29) 256 47 47. Czytaj więcej →

MAŁA EUROPA W JEDNOROŻCU

Opublikowane przez MAŁA EUROPA W JEDNOROŻCU

W dniach 8-9 czerwca br. powiat przasnyski odwiedziła liczna grupa uczniów z Hiszpanii, Norwegi i Niemiec. Wizytę młodzieży zorganizowało grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu w ramach programu programu wymiany kulturowej i doświadczeń pomiędzy szkołami "Comenius".  Zaproszeni goście, razem ze swoimi kolegami i koleżankami z Jednorożca, odzwiedzili m.in. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, gdzie uczestniczyli w spotkaniu ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim, na którym wymieniali się swoimi doświadczeniami dot. m.in. systemu edukacji w ich krajach oraz z zainteresowaniem obejrzeli film promocyjny powiatu przasnyskiego. Czytaj więcej →

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

W dniu 21 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła jednogłośnego absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Podstawą do udzielenia absolutorium było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przasnyskiego, której przewodniczy radny Janusz Osiadacz, na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wystąpiła do Rady Powiatu Przasnyskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w związku z działalnością finansową za 2012 rok. Rada Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium. Czytaj więcej →

RUSZA SŁONECZNY POCIĄG

Opublikowane przez RUSZA SŁONECZNY POCIĄG

W dniu 29 czerwca 2013 r. po raz dziewiąty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” z Warszawy do Gdyni. To wakacyjne połączenie, stworzone dla mieszkańców Mazowsza corocznie cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Połączenie obsługiwane jest wygodnymi, klimatyzowanymi, piętrowymi wagonami o podwyższonym standardzie. W tym roku po raz pierwszy będzie można nabyć bilety także przez telefon komórkowy. Bilet normalny kosztuje 50 zł w jedną stronę, bilet studencki 24,50 zł, a dzieci do lat 4 jadą za darmo. Czytaj więcej →

UWAGA – ZMIANY SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Opublikowane przez UWAGA – ZMIANY SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Z dniem 1 stycznia 2013r. nastąpiła zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „Poś”, w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Czytaj więcej →

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opublikowane przez

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Emeryt zawsze młody". Oferta jest dostępna do pobrania - tutaj. Czytaj więcej →

STUDENCI EKONOMII UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU UCZĄ SIĘ NA PODSTAWIE FENOMENU GOSPODARCZEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez STUDENCI EKONOMII UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  UCZĄ SIĘ NA PODSTAWIE FENOMENU GOSPODARCZEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO

Podręcznik dla studentów ekonomii pod red. prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Brola z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” poświęcił jeden  z rozdziałów fenomenowi gospodarczemu powiatu przasnyskiego. Autorem rozdziału dotyczącego naszego powiatu pt. „Kreatywność władz samorządowych w kształtowaniu polityki inwestycyjnej na przykładzie powiatu przasnyskiego” jest Remigiusz Górniak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czytaj więcej →

XXXIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 21 czerwca 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →