SENAT RP: STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU PONOWNIE ZAPROSZONE DO NORWEGII

Opublikowane przez SENAT RP: STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU PONOWNIE ZAPROSZONE DO NORWEGII

To wynik oceny jakiej dokonano w Senacie RP  25 bm. na temat zarządzania kadrami w samorządach lokalnych. Wśród powiatów najlepiej oceniony został powiat przasnyski w ramach polsko-norweskiego programu „Lider zarządzania 2013”. Oprócz przedstawicieli powiatu przasnyskiego na wyjazd studyjno-konferencyjny, przedstawiciele samorządów Norweskich, zaprosili jeszcze siedmiu reprezentantów najlepszych metropolii, miast, miasteczek i gmin wiejskich. Czytaj więcej →

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Uchwała Nr 46/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego - pobierz. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opublikowane przez OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu organizuje szkolenie ratowników wodnych. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu powinna mieć: - ukończone 18 lat, -  bardzo dobry stan zdrowia, - bardzo dobrze pływać. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu  w pok. Nr 8 lub pod nr telefonu (29) 756 47 46. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opublikowane przez OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że będzie organizowany staż dla: - konserwatorów urządzeń na basenie, - sprzątaczek na basenie. 3-miesięczny staż odbywać się będzie w Ostrołęce na  basenie w systemie trzyzmianowym. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu w pok. Nr 3 lub pod nr telefonu (29) 256 47 47. Czytaj więcej →

MAŁA EUROPA W JEDNOROŻCU

Opublikowane przez MAŁA EUROPA W JEDNOROŻCU

W dniach 8-9 czerwca br. powiat przasnyski odwiedziła liczna grupa uczniów z Hiszpanii, Norwegi i Niemiec. Wizytę młodzieży zorganizowało grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu w ramach programu programu wymiany kulturowej i doświadczeń pomiędzy szkołami "Comenius".  Zaproszeni goście, razem ze swoimi kolegami i koleżankami z Jednorożca, odzwiedzili m.in. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, gdzie uczestniczyli w spotkaniu ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim, na którym wymieniali się swoimi doświadczeniami dot. m.in. systemu edukacji w ich krajach oraz z zainteresowaniem obejrzeli film promocyjny powiatu przasnyskiego. Czytaj więcej →

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

W dniu 21 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła jednogłośnego absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Podstawą do udzielenia absolutorium było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przasnyskiego, której przewodniczy radny Janusz Osiadacz, na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wystąpiła do Rady Powiatu Przasnyskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w związku z działalnością finansową za 2012 rok. Rada Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium. Czytaj więcej →