KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Opublikowane przez

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź propozycji zmian. Czytaj więcej →

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

Opublikowane przez STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

W tym roku rusza VII edycja stypendiów dla przyznawanych za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej szczególnie uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie powiatu przasnyskiego na rok akademicki 2013/2014. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Czytaj więcej →

XXXVII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

Opublikowane przez INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Przasnyszu rozpoczyna realizację projektu zmodernizowanego system doskonalenia nauczycieli. Podjęte działania są zadaniami projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej →

STAROSTA PRZASNYSKI ZENON SZCZEPANKOWSKI ORAZ WÓJT GMINY PRZASNYSZ GRAŻYNA WRÓBLEWSKA LIDERAMI AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Opublikowane przez STAROSTA PRZASNYSKI ZENON SZCZEPANKOWSKI ORAZ WÓJT GMINY PRZASNYSZ GRAŻYNA WRÓBLEWSKA LIDERAMI AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

12 września b.r. starosta przasnyski Zenon Szczepankowski oraz wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska podczas Targów Build Warsaw w Warszawie otrzymali Ogólnopolskie Certyfikaty Liderów Aktywności Inwestycyjnej wręczane za promowanie przedsiębiorczości i działania na rzecz rozwoju swojego regionu. Czytaj więcej →

KONSULTACJE SPOŁECZNE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Opublikowane przez KONSULTACJE SPOŁECZNE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, iż w dniu 10 września br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 159/285/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Czytaj więcej →