KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Opublikowane przez

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź propozycji zmian. Czytaj więcej →

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

Opublikowane przez STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

W tym roku rusza VII edycja stypendiów dla przyznawanych za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej szczególnie uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie powiatu przasnyskiego na rok akademicki 2013/2014. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Czytaj więcej →

XXXVII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

Opublikowane przez INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Przasnyszu rozpoczyna realizację projektu zmodernizowanego system doskonalenia nauczycieli. Podjęte działania są zadaniami projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej →

STAROSTA PRZASNYSKI ZENON SZCZEPANKOWSKI ORAZ WÓJT GMINY PRZASNYSZ GRAŻYNA WRÓBLEWSKA LIDERAMI AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Opublikowane przez STAROSTA PRZASNYSKI ZENON SZCZEPANKOWSKI ORAZ WÓJT GMINY PRZASNYSZ GRAŻYNA WRÓBLEWSKA LIDERAMI AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

12 września b.r. starosta przasnyski Zenon Szczepankowski oraz wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska podczas Targów Build Warsaw w Warszawie otrzymali Ogólnopolskie Certyfikaty Liderów Aktywności Inwestycyjnej wręczane za promowanie przedsiębiorczości i działania na rzecz rozwoju swojego regionu. Czytaj więcej →

KONSULTACJE SPOŁECZNE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Opublikowane przez KONSULTACJE SPOŁECZNE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, iż w dniu 10 września br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 159/285/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE

Opublikowane przez OGŁOSZENIE

Fundacja na rzecz Integracji Zawodowej Społecznej oraz Rozwoju przedsiębiorczości VIA  zaprasza na spotkanie w dniu 16.09.2013 o godz. 12.00  w PUP Przasnysz osoby pow. 50 roku życia zainteresowane odbyciem bezpłatnego szkolenia i stażu. Stypendium za odbycie szkolenia i stażu wynosi 1500 zł + inne dodatki. Bliższych informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej www.szkolenia-zawodowe.eu bądź pod nr tel. 505 844 946 – Piotr Pleszuk Czytaj więcej →

POWIATOWO – GMINNO – MIEJSKIE DOŻYNKI – ŚWIĘTE MIEJSCE 2013 – RELACJA

Opublikowane przez POWIATOWO – GMINNO – MIEJSKIE DOŻYNKI – ŚWIĘTE MIEJSCE 2013 – RELACJA

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w dniu 8 września 2013 roku w miejscowości Święte Miejsce na terenie gminy Przasnysz odbyło się kolejne Przasnyskie Powiatowo-Gminno-Miejskie Święto Plonów. Gospodarzami Dożynek byli Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska oraz Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk. Czytaj więcej →

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski informuje, iż z dniem 22 marca 2013 roku rozpoczęła się realizacja Projektu pn.:
„DYFUZJA PROCESÓW ROZWOJOWYCH NA TERENIE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI POWIATU PRZASNYSKIEGO - etap 1”


Poziom  dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%
Beneficjent: Powiat Przasnyski
Jednostka merytorycznie odpowiedzialna za realizacje Projektu: Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
Koordynator Projektu:  Kazimierz Pióro – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Czytaj więcej →

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Opublikowane przez BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Szanowni Państwo. Przypominamy, iż w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych. w Biurze na właścicieli czekają m.in. rowery, wózki dziecięce, klucze, telefony komórkowe. Rzeczy można odbierać w punkcie informacyjnym Starostwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Więcej informacji na stronie www.bip.powiat-przasnysz.pl w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych. Czytaj więcej →

87 NOWYCH FIRM W POWIECIE PRZASNYSKIM W 2013 ROKU

Opublikowane przez 87 NOWYCH FIRM W POWIECIE PRZASNYSKIM W 2013 ROKU

9 września b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – starosta przasnyski Zenon Szczepankowski wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Jadwigą Żuber podpisali z kolejnymi 11 osobami bezrobotnymi umowy o przyznaniu bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokość 20 tys. zł. każda. Czytaj więcej →