SZKOLENIA W SZKOŁACH/PRZEDSZKOLACH W RAMACH WYBRANEJ OFERTY DOSKONALENIA ZAKOŃCZONE

Opublikowane przez

W szkołach i przedszkolach zakończono II i III etap realizacji Rocznych Planów Wspomagania w ramach wybranej jednej oferty doskonalenia. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szkoleń znajdują się w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

POWIAT PRZASNYSKI POLSKIM LIDEREM INWESTYCJI PRAKTYCZNIE BEZ ZADŁUŻENIA

Opublikowane przez POWIAT PRZASNYSKI POLSKIM LIDEREM INWESTYCJI PRAKTYCZNIE BEZ ZADŁUŻENIA

Powiat przasnyski dysponuje głównie dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z zewnątrz jeden z największych budżetów w Polsce opiewający na kwotę ponad 109 mln. zł. Tylko w 2014 roku powiat przasnyski wydatkuje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 55 mln zł, co stanowi najwyższy wskaźnik inwestycji wśród powiatów w Polsce. Sukces jawi się tym większy, że powiat ma jedno z najniższych, zaledwie ponad 4% nominalne zadłużenie, na dodatek zrównoważone wolnymi środkami na rachunku bankowym, dzięki czemu faktycznie wynosi ono 0,5%. Czytaj więcej →

MDK ZAPRASZA NA KONCERT

Opublikowane przez

XLVII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XLVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 czerwca 2014 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

SPEKTAKL „MĄŻ I ŻONA” W CHORZELACH

Opublikowane przez SPEKTAKL „MĄŻ I ŻONA” W CHORZELACH

W dniu 31.05.2014 r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej przy Krytej Pływalni w Chorzelach odbył się spektakl teatralny skierowany dla osób dorosłych pt. "Mąż i Żona" według komedii Aleksandra Fredro w wykonaniu aktorów z Kompanii Teatralnej MAMRO. W spektaklu uczestniczyło około 200 widzów.Czytaj więcej →

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ

Opublikowane przez ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ

Powiat Przasnyski informuje o rozstrzygnięciu postępowania na Wykonanie i wdrożenie strony internetowej promującej Przasnyską Strefę Gospodarczą w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj więcej →

ZAPRASZAMY NA DNI PRZASNYSZA I ZIEMI PRZASNYSKIEJ

Opublikowane przez

BIWAK PATRIOTYCZNY – POLSKA KĘPA 2014

Opublikowane przez

ZAPRASZAMY NA II HISTORYCZNO-KULTURALNY JARMARK CHORZELSKI

Opublikowane przez

ZPP POTWIERDZA WYSOKĄ POZYCJĘ POWIATU PRZASNYKIEGO W RANKINGU POWIATÓW POLSKICH

Opublikowane przez ZPP POTWIERDZA WYSOKĄ POZYCJĘ POWIATU PRZASNYKIEGO  W RANKINGU POWIATÓW POLSKICH

Powiat Przasnyski znowu potwierdził swoją wysoką pozycję wśród powiatów polskich.  Na V Kongresie Regionów w Świdnicy, który odbył się w dn. 10-12 czerwca 2014 r. powiat przasnyski został zaprezentowany wśród 10 najlepszych powiatów w Polsce i najlepszy powiat w województwie mazowieckim. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE SZKÓŁ / PRZEDSZKOLI

Opublikowane przez

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Czytaj więcej →