ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH POLSKIEJ WSI I ROLNICTWA W KONTEKŚCIE FUNDUSZY UNIJNYCH

Opublikowane przez ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH POLSKIEJ WSI I ROLNICTWA W KONTEKŚCIE FUNDUSZY UNIJNYCH

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Samorząd Powiatu Przasnyskiego zapraszają na bezpłatną konferencję pn. „Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim” dotyczącą bieżącej sytuacji polskiej wsi i rolnictwa, wykorzystania środków z PROW 2007-2013 oraz możliwości pozyskania środków unijnych dla rolników i przedsiębiorców z branży rolnej w nowej perspektywie finansowej w UE. Konferencja odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 r. w godzinach od 09:30 do 15:30 w hotelu IMPERIUM w Przasnyszu, ul. Leszno 50A. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI INWESTYCYJNYCH

Opublikowane przez OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI INWESTYCYJNYCH

Powiat przasnyski zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Organizacja konferencji promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych". Zadanie jest częścią projektu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj więcej →

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRODUKCJI I EMISJI PROMOCYJNYCH SPOTÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

Opublikowane przez ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRODUKCJI I EMISJI PROMOCYJNYCH SPOTÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

Powiat przasnyski informuje o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie pn. "Produkcja i emisja spotów telewizyjnych i radiowych promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej". Zadanie jest częścią projektu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj więcej →

ZBIÓRKI PUBLICZNE – NOWE ZASADY

Opublikowane przez ZBIÓRKI PUBLICZNE – NOWE ZASADY

18 lipca weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym. Najistotniejsza jest jednak zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu i obsłudze zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Czytaj więcej →

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opublikowane przez

Oferta realizacji zadania publicznego o nazwie "Organizacja Pleneru Malarskiego 2014 z udziałem twórców Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich", przewidziana do realizacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2002 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - pobierz. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ PROMOCYJNYCH SPOTÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

Opublikowane przez OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ PROMOCYJNYCH SPOTÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

Powiat Przasnyski zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Produkcja i emisja spotów telewizyjnych i radiowych promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej". Zadanie jest częścią projektu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj więcej →