PRZASNYSKIE STAROSTWO I POWIAT PRZASNYSKI OCENIENI NAJLEPIEJ W POLSCE!!!

Opublikowane przez PRZASNYSKIE STAROSTWO I POWIAT PRZASNYSKI OCENIENI NAJLEPIEJ W POLSCE!!!

W 2015 roku  powiat przasnyski jest najlepiej ocenianym za całokształt działalności powiatem w Polsce. Ocenę wielopłaszczyznową funkcjonowania polskich samorządów powiatowych prowadzi Związek Powiatów Polskich. Kryteria oceny wprawdzie mają swoje punkty subiektywne, jednak nasz powiat zebrał najwyższe oceny wśród wszystkich 380 powiatów w Polsce przede wszystkim za kryteria twarde wynikające ze statystyk inwestycyjnych. Czytaj więcej →

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW

Opublikowane przez

WYSTARTOWAŁY PIERWSZE CENTRA OBSŁUGI

Opublikowane przez WYSTARTOWAŁY PIERWSZE CENTRA OBSŁUGI

Z początkiem września Administracja Podatkowa uruchomiła pierwsze centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie skarbowym, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Czytaj więcej →

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W PRZASNYSZU – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Opublikowane przez MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W PRZASNYSZU – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu oraz Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące przygotowania i wdrażania projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014 - 2020. Lokalny Punkt Informacyjny (LPI) działający w Oddziale Zamiejscowym w Ostrołęce MJWPU rozpoczyna kolejną edycję akcji informacyjnej „Mobilny Punkt Informacyjny” (MPI), w ramach którego zorganizuje w dniu 29.09.2015 w godzinach 9:00-14:00 dyżur konsultanta w siedzibie biura Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego-PP (Przasnysz, ul.B.Joselewicza 6). Konsultacje skierowane są do: przedsiębiorców, osób fizycznych, jst oraz innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne. Czytaj więcej →

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PRZASNYSKIM (I)

Opublikowane przez

PUP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SZKOLENIE

Opublikowane przez PUP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SZKOLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu planuje zorganizować szkolenie grupowe dla około 20 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy i ze środków współfinansowanych z EFS w zakresie: „Obsługi wybranych urządzeń transportu bliskiego”. Po ukończeniu szkolenia osoba bezrobotna powinna posiadać uprawnienia na wózek jezdniowy i Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji szkoleniowej. Czytaj więcej →

POWIAT PRZASNYSKI W 2014 R. WYDATKOWAŁ Z BUDŻETU STAROSTWA NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW NA KAŻDEGO MIESZKAŃCA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I PRAWIE NAJWIĘCEJ W POLSCE (2 MIEJSCE).

Opublikowane przez POWIAT PRZASNYSKI W 2014 R. WYDATKOWAŁ Z BUDŻETU STAROSTWA NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW NA KAŻDEGO MIESZKAŃCA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I PRAWIE NAJWIĘCEJ W POLSCE (2 MIEJSCE).

Znakomita pozycja powiatu przasnyskiego wg opublikowanych statystyk GUS świadczy o skuteczności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Wszak nasz powiat nie nakłada na swoich mieszkańców żadnych podatków lokalnych.


Czytaj więcej →

XIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 11 września 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

PILNE! Z OSTATNIEJ CHWILI. STAROSTA ZENON SZCZEPANKOWSKI UZYSKAŁ OD WICEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEKLARACJĘ WIĘKSZEJ POMOCY DLA ROLNIKÓW Z TYTUŁU STRAT SUSZOWYCH

Opublikowane przez PILNE! Z OSTATNIEJ CHWILI. STAROSTA ZENON SZCZEPANKOWSKI UZYSKAŁ OD WICEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEKLARACJĘ WIĘKSZEJ POMOCY DLA ROLNIKÓW Z TYTUŁU STRAT SUSZOWYCH

Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski uzyskał od wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusza Nalewajka deklarację większej pomocy dla rolników z tytułu strat suszowych. Większe wsparcie będzie wynikać z innego liczenia strat dla gospodarzy prowadzących hodowlę. Do strat w nowym wniosku należy doliczyć straty z tytułu wzrostu cen pasz oraz z tytułu  spadku wartości produkcji. W ten sposób liczone straty częściej przekroczą próg 30%. Termin składania oceny strat został przedłużony do 30 września. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskuje też do Komisji Europejskiej o dodatkowe środki unijne dla hodowców bydła. Czytaj więcej →

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PRZASNYSZU OTWARTA

Opublikowane przez SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PRZASNYSZU OTWARTA

Starania starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego o powstanie w Przasnyszu Szkoły Muzycznej I stopnie zakończyły się sukcesem. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu spełniło wszelkie wymagania związane z warunkami, aby w Przasnyszu mogła powstać taka placówka. Podjęte zostało porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło powiatowi zgody na prowadzenie publicznej szkoły muzycznej I-ego stopnia. Pełnomocnik organizacyjny szkoły, a obecnie jej dyrektor Artur Żuchowski wykonał wraz ze starostwem wielką pracę. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie. Jest bezpłatna. Siedzibą nowej szkoły będą obiekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Mazowieckiej. Nauka w szkole, w zależności od cykli trwała będzie cztery, lub sześć lat. Czytaj więcej →

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Opublikowane przez KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program współpracy powiatu przasnyskiego na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czytaj więcej →