PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2016

Opublikowane przez PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2016

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez samorządy powiatowe, które muszą m.in. dostosować formularze wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku. Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej PCPR w Przasnyszu - wejdź tutaj.

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 18 LUTEGO 2016 ROKU

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 18 LUTEGO 2016 ROKU

Uchwały i działania na rzecz przedsiębiorców i inwestorów.
Dzisiejsza sesja wnosi szereg zagadnień obowiązkowych jak i fakultatywnych. Te obowiązkowe przygotowali sami radni i komisje Rady. Uchwały fakultatywne przedłożone przez Zarząd Powiatu dotyczą strategii rozwoju powiatu, gospodarki finansowej oraz gospodarki nieruchomościami, w szczególności wyrażeniem zgody na służebności gruntowe. Takich uchwał podejmowaliśmy już wiele i zawsze przynosiły one dobre skutki, bo dzięki nim państwowe spółki energetyczne wykonały bardzo potrzebne elementy infrastruktury. Teraz chcemy ułatwić budowę zakładów mleczarskich w strefie w Sierakowie, co też jak najbardziej leży w naszym interesie. Czytaj więcej →

XIX SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 18 lutego 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

KONFERENCJA N/T POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2014-2020 – RELACJA

Opublikowane przez KONFERENCJA N/T POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2014-2020 – RELACJA

Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie zorganizowało w dniu 29.01.2016 konferencję dla przedsiębiorców działających na terenie powiatu. Spotkania odbyło się w Zajeździe Sebory w miejscowości Romany Sebory. Konferencja dotyczyła możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020. Czytaj więcej →

CERTYFIKAT CAF DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU

Opublikowane przez CERTYFIKAT CAF DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, w wyniku pozytywnej oceny dokonanej w listopadzie 2015 roku przez zewnętrznych audytorów, otrzymało certyfikat Wspólnej Metody Oceny – CAF (Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF). Otrzymanie certyfikatu CAF jest m.in. potwierdzeniem nastawienia Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na proces ciągłego doskonalenia się. Czytaj więcej →

UWAGA! MOŻLIWE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W ROKU 2016

Opublikowane przez UWAGA! MOŻLIWE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W ROKU 2016

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, że w związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2016 roku poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń powietrza (tj. pyły zawieszone: PM10 i PM 2.5, benzon/a/piren, dwutlenek azotu (NO2) na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom 1. Czytaj więcej →

OWOCNA ROBOCZA WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ADAMA STRUZIKA W POWIECIE PRZASNYSKIM

Opublikowane przez OWOCNA ROBOCZA WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ADAMA STRUZIKA  W POWIECIE PRZASNYSKIM

23 stycznia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przebywał na zaproszenie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego na terenie powiatu przasnyskiego. Wizyta miała charakter roboczy. Dotyczyła już zrealizowanych inwestycji przy wsparciu samorządu województwa i środków unijnych oraz przedsięwzięć planowanych przez powiat do realizacji. Wzięła w niej udział również radna wojewódzka Wiesława Krawczyk, radny powiatowy Piotr Marchliński oraz zastępca dyrektora wydziału rozwoju gospodarczego w starostwie Sławomir Czaplicki. Czytaj więcej →