PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2016

Opublikowane przez PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2016

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez samorządy powiatowe, które muszą m.in. dostosować formularze wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku. Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej PCPR w Przasnyszu - wejdź tutaj.

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 18 LUTEGO 2016 ROKU

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 18 LUTEGO 2016 ROKU

Uchwały i działania na rzecz przedsiębiorców i inwestorów.
Dzisiejsza sesja wnosi szereg zagadnień obowiązkowych jak i fakultatywnych. Te obowiązkowe przygotowali sami radni i komisje Rady. Uchwały fakultatywne przedłożone przez Zarząd Powiatu dotyczą strategii rozwoju powiatu, gospodarki finansowej oraz gospodarki nieruchomościami, w szczególności wyrażeniem zgody na służebności gruntowe. Takich uchwał podejmowaliśmy już wiele i zawsze przynosiły one dobre skutki, bo dzięki nim państwowe spółki energetyczne wykonały bardzo potrzebne elementy infrastruktury. Teraz chcemy ułatwić budowę zakładów mleczarskich w strefie w Sierakowie, co też jak najbardziej leży w naszym interesie. Czytaj więcej →

XIX SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 18 lutego 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

KONFERENCJA N/T POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2014-2020 – RELACJA

Opublikowane przez KONFERENCJA N/T POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2014-2020 – RELACJA

Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie zorganizowało w dniu 29.01.2016 konferencję dla przedsiębiorców działających na terenie powiatu. Spotkania odbyło się w Zajeździe Sebory w miejscowości Romany Sebory. Konferencja dotyczyła możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020. Czytaj więcej →

CERTYFIKAT CAF DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU

Opublikowane przez

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, w wyniku pozytywnej oceny dokonanej w listopadzie 2015 roku przez zewnętrznych audytorów, otrzymało certyfikat Wspólnej Metody Oceny – CAF (Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF). Otrzymanie certyfikatu CAF jest m.in. potwierdzeniem nastawienia Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na proces ciągłego doskonalenia się. Czytaj więcej →

UWAGA! MOŻLIWE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W ROKU 2016

Opublikowane przez UWAGA! MOŻLIWE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W ROKU 2016

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, że w związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2016 roku poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń powietrza (tj. pyły zawieszone: PM10 i PM 2.5, benzon/a/piren, dwutlenek azotu (NO2) na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom 1. Czytaj więcej →