INFORMACJA O DOFINANSOWANIU SPORZĄDZENIA UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW

Opublikowane przez

Czytaj więcej →

INFORMACJA O WYSTAWIE PRAC KONKURSOWYCH

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.11.2016 r. do dnia 25.11.20116 r. w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Przasnyszu będzie trwała wystawa prac konkursowych złożonych w Konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły przeznaczonego na „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym” jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Zapraszamy do dyskusji pokonkursowej w dniu 21.11.2016 w godz. 8:00 -10:00.


Czytaj więcej →

ZAPRASZAMY NA DEBATĘ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA

Opublikowane przez

ZAPRASZAMY NA TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opublikowane przez

XXIX SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

MONACHIUM KWIECIEŃ 2016

Opublikowane przez MONACHIUM KWIECIEŃ 2016

Po intensywnym pobycie KENijczyków we Francji i w Belgii na przełomie lutego i marca przyszła pora na wizytę w Monachium. Ten kilkudniowy pobyt to preludium do głównego wyjazdu do Niemiec. Tym razem dziewięciu uczniów przecierało szlaki, a ich opiekunowie wraz z nauczycielami z Niemiec i Francji pracowali nad szczegółami jesiennej wyprawy. Co prawda pobyt był krótszy, bo tylko czterodniowy, ale obfitował w wiele emocjonujących doznań i przeżyć. Czytaj więcej →

FRANCJA, BELGIA LUTY-MARZEC 2016

Opublikowane przez FRANCJA, BELGIA LUTY-MARZEC 2016

Po długim okresie przygotowań, dopinania wielu szczegółów i ożywionej korespondencji mailowej z naszymi francuskimi i niemieckimi partnerami, 28 lutego  2016 25 uczniów naszej szkoły pod okiem trojga opiekunów rozpoczęło pierwszą mobilność w ramach programu Erasmus+, który będzie ważną częścią naszej szkolnej rzeczywistości w tym i przyszłym roku. W podróż wyruszaliśmy czule żegnani przez nasze rodziny. Oprócz obowiązkowych uśmiechów i zapewnień, że wszystko będzie dobrze, dało się wyczuć odrobinę  niepokoju. Przecież dla wielu z nas była to pierwsza tak długa podróż za granicę. Czytaj więcej →

ZAPROSZENIE DO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Opublikowane przez

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Czytaj więcej →

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA B.R.

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA B.R.

Nowe inwestycje i nagrody dla powiatu. W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu uczestniczył w przygotowaniu projektów inwestycyjnych zarówno unijnych jak i krajowych zapisanych w uchwale budżetowej. W szczególności złożyliśmy pierwszy wniosek w ramach RIT Ostrołęka na drogę dojazdową do strefy gospodarczej w Chorzelach oraz do wojewody na drogę Jednorożec-Lipa- Krępa Stara. Zakończyliśmy budowę drogi Zielona – Opinogóra w gm . Krasne z programu FOGR. Strefa w Chorzelach otrzymała prestiżowy tytuł „Grunt na medal”. Wg Ministerstwa Rozwoju, PAIiIZ i samorządu województwa jest to najlepiej na Mazowszu przygotowany teren na przyjęcie inwestorów. Czytaj więcej →

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ I SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Opublikowane przez SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ I SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

W dniu 18.11.2016 (piątek) o godz. 9:30 w dworku w Chojnowie odbędzie się spotkanie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą . W związku z tym, że już są decyzje w sprawie  rozdysponowania środków pochodzących z Funduszy Lider + udział w spotkaniu weźmie przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze".  Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.  Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów  dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187. Czytaj więcej →

OGŁOSZENIE PUP W PRZASNYSZU

Opublikowane przez OGŁOSZENIE PUP W PRZASNYSZU

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją projektów pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)” oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (I)” współfinansowanych z EFS organizuje: 1. Bon na zasiedlenie w kwocie do 7 000,00 zł dla osób do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania w odległości oddalonej o co najmniej 80 km. 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 22 500,00 zł dla osób do 30 r. ż. jak również dla osób w wieku 30 lat i powyżej. Czytaj więcej →