XXXI SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO ORAZ UROCZYSTE SPOTKANIE RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO I RADY GMINY KRASNE

Opublikowane przez

NAJWAŻNIEJSZE BIEŻACE DZIAŁANIA STAROSTWA SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 20 GRUDNIA 2016 ROKU

Opublikowane przez NAJWAŻNIEJSZE BIEŻACE DZIAŁANIA STAROSTWA  SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO  W DNIU 20 GRUDNIA 2016 ROKU

Starostwo przygotowuje się na zmiany prawa. W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu organizował funkcjonowanie powiatu po 1 stycznia 2017 r. W nowym roku będziemy mieli nowa sytuację prawną w zakresie rozliczania podatku VAT i obsługi księgowej jednostek powiatowych. W celu wywiązania się z nowych uwarunkowań prawnych została powołana nowa jednostka pn. Centrum Usług Wspólnych. Z końcem br. likwidacji ulega ZEAS w Przasnyszu i cała załoga staje się pracownikami CUW. Zakres obowiązków nowej instytucji zmieni się nieznacznie, gdyż CUW będzie rozliczał podatek VAT dla wszystkich jednostek powiatu. Czytaj więcej →

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Opublikowane przez

DOMINIKA MARIA WILGA Z LO W JEDNOROŻCU ZE STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Opublikowane przez DOMINIKA MARIA WILGA Z LO W JEDNOROŻCU ZE STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w  Jednorożcu DOMINIKA MARIA WILGA OTRZYMAŁA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW za najwyższą średnią ocen, tj. 5,14. Uroczystość wręczenia powyższego wyróżnienia odbyła się 23 listopada 2016 r. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Stypendia odebrało 49 uczniów z pięciu powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego i przasnyskiego. Czytaj więcej →

KRÓLEWIECKI OBSZAR FUNKCJONALNY – POROZUMIENIE PRZASNYSKI PODSUMOWAŁ ROK 2016

Opublikowane przez KRÓLEWIECKI OBSZAR FUNKCJONALNY – POROZUMIENIE PRZASNYSKI PODSUMOWAŁ ROK 2016

W dniu 12 grudnia 2016 roku w dworku w Chojnowie odbyło się noworoczne spotkanie samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie. Samorządowcy podsumowali działalność Stowarzyszenia w roku 2016. KOF-PP jest nakierowany na pomoc przedsiębiorczości i poprawę rynku pracy. Temu służyły zorganizowane w roku bieżącym konsultacje przedsiębiorców z ekspertami od funduszy unijnych i duża konferencja dla biznesu w Romanach Seborach. Czytaj więcej →

STREFA W CHORZELACH ODBLOKOWANA. JEST OBIETNICA ODBLOKOWANIA STREFY W PRZASNYSZU.

Opublikowane przez STREFA W CHORZELACH ODBLOKOWANA. JEST OBIETNICA ODBLOKOWANIA STREFY W PRZASNYSZU.

DECYZJE STAROSTY ZGODNE Z PRAWEM. WOJEWODA JE UPRAWOMOCNIŁ. Nie ma już formalnych przeszkód na dokończenie budowy strefy gospodarczej w Chorzelach. Wojewoda Mazowiecki utrzymał i uprawomocnił z końcem grudnia 2016 r. decyzję Starosty Przasnyskiego dot. uzbrojenia strefy gospodarczej w Chorzelach. Czytaj więcej →

WAKACYJNE ZATRUDNIENIE POLSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW W NIEMCZECH

Opublikowane przez WAKACYJNE ZATRUDNIENIE POLSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW W  NIEMCZECH

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce do 12.01.2017r. będzie przyjmował dokumenty polskich uczniów i studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech na okres letnich wakacji 2017r. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomi, rolnictwie, przy sprzątaniu budynków i w niewielkim stopniu w przemyśle. O zatrudnienie mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (tylko szkoły zawodowe) oraz studenci uczelni wyższych zamieszkujące lub uczący się  na terenie województwa mazowieckiego posiadający znajomość języka niemieckiego oraz deklarujący gotowość do podjęcia pracy przez okres co najmniej 2 miesięcy w okresie letnich wakacji. Dodatkowe informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce,  ul. Poznańska 17, 07-410 Ostrołęka, pokój nr 1 (parter) oraz na stronie internetowej:  www:wupwarszawa.praca.gov.pl

JOANNA MAĆKOWSKA Z ZSP W CHORZELACH MISTRZEM MATEMATYKI!!!

Opublikowane przez

"Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon
Młodzież z ZSP w Chorzelach bardzo chętnie bierze udział w różnorodnych konkursach międzyszkolnych, gdyż sprawdzając swoje możliwości rywalizują nie tylko w swojej klasie i w klasach równoległych, ale także wśród rówieśników z innych szkół. Konkursy wyzwalają aktywność uczniów, rozbudzają większe zainteresowanie proponowaną problematyką, mobilizują nauczycieli do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków. Matematyka jest pasją, która pomaga rozwiązywać problemy od tych najprostszych do poważnych problemów naukowych. Chcemy przekazać cząstkę swej pasji matematycznej młodszemu pokoleniu uczniów szkół i zachęcić ich do zgłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych. Czytaj więcej →

SUKCESY UCZNIÓW ZSP W KONKURSIE WIEDZY EKONOMICZNEJ

Opublikowane przez

8 grudnia 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach wzięli udział w „Konkursie wiedzy ekonomicznej” zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie.  Do konkursu przystąpiło 90 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Siedmiu uczniów przygotowywanych przez Krzysztofa Drężka - nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, reprezentowało naszą placówkę. Pięciu z nich  dostało się do II etapu, osiągając bardzo wysokie wyniki. Czytaj więcej →

POŁĄCZYLI SIŁY W POSZUKIWANIU PRYWATNEGO KAPITAŁU DLA PROJEKTU„POLIGON DOŚWIADCZALNO-WDROŻENIOWY W POWIECIE PRZASNYSKIM”

Opublikowane przez POŁĄCZYLI SIŁY W POSZUKIWANIU PRYWATNEGO KAPITAŁU  DLA PROJEKTU„POLIGON DOŚWIADCZALNO-WDROŻENIOWY W POWIECIE PRZASNYSKIM”

Wspólny projekt Powiatu Przasnyskiego, Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie potrzebuje udziału kapitału prywatnego o wartości co najmniej 13,1 mln zł. Taki warunek postawiła Komisja Europejska podczas renegocjacji przez rząd RP strategicznego dokumentu pod nazwą Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego. Jeśli uda się znaleźć przedsiębiorców, którzy zechcą wesprzeć ten projekt 10% udziałem, KE wesprze ten projekt kwotą ponad 100 mln zł. Dla powiatu przasnyskiego, a także dla uczelni to wielka szansa. Czytaj więcej →

XXX SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →