KOLEJNE SUKCESY POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

Opublikowane przez KOLEJNE SUKCESY POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

Na tegorocznych Przesłuchaniach Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej klas instrumentów dętych drewnianych nasze dwie uczennice klasy klarnetu - Julia Amenda (Grudusk) i Marta Sobierajska (Leszno) - znalazły się wśród grona nagrodzonych dziesięciu spośród 74 osób z całego regiony (między innymi Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Grudziądza) biorących udział w przesłuchaniach. Czytaj więcej →

KOMUNIKATY URZĘDU SKARBOWEGO W PRZASNYSZU

Opublikowane przez KOMUNIKATY URZĘDU SKARBOWEGO W PRZASNYSZU

Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotyczącymi rozliczeń podatkowych za rok 2016. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

Z OSTATNIEJ CHWILI. BARDZO DOBRA WIADOMOŚĆ Z PRZASNYSKIEGO STAROSTWA. NOWY INWESTOR PODPISAŁ ZE STAROSTĄ PRZASNYSKIM AKT NOTARIALNY. NIEBAWEM RUSZY BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W STREFIE GOSPODARCZEJ W SIERAKOWIE.

Opublikowane przez

Jeden z pozyskanych w ostatnich miesiącach przez starostwo powiatowe w Przasnyszu inwestorów podpisał w piątek ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim akt notarialny na wykup na własność gruntów w strefie gospodarczej w Sierakowie. Inwestor planuje budowę zakładu jeszcze w 2017 roku i uruchomienie go wiosną roku 2018. Jak zapowiadało starostwo powiatowe w Przasnyszu, inwestycja stworzy nowe miejsca pracy.Czytaj więcej →

LINIA KOLEJOWA OSTROŁĘKA – CHORZELE BĘDZIE ODBUDOWANA I URUCHOMIONA

Opublikowane przez LINIA KOLEJOWA OSTROŁĘKA – CHORZELE BĘDZIE ODBUDOWANA I URUCHOMIONA

Zgodnie z zapowiedziami starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego odcinek linii kolejowej Ostrołęka – Chorzele zostanie zmodernizowany i przywrócony do ruchu pasażerskiego i towarowego. Brakujący odcinek udrożni ruch pasażerki i towarowy na trasie Warszawa – Ostrołęka – Chorzele – Wielbark – Szczytno - Gdańsk – Gdynia. Skorzystają zarówno strefy gospodarcze w Chorzelach i Przasnyszu, które były głównym argumentem w staraniach starosty o reaktywację kolei na terenie powiatu przasnyskiego, ale również przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Dla starostwa powiatowego w Przasnyszu będzie to ogromy argument w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Pieniądze na ten cel zostały już zabezpieczone. Zobacz materiał TVP Warszawa: https://warszawa.tvp.pl/28529824/trasa-kolejowa-ostrolekawielbark Czytaj więcej →

STREFA W SIERAKOWIE ODBLOKOWANA. POWSTANĄ MIEJSCA PRACY!

Opublikowane przez STREFA W SIERAKOWIE ODBLOKOWANA. POWSTANĄ MIEJSCA PRACY!

Argumentacja i starania starosty przasnyskiego oraz starostwa, wspierane przez media, przedsiębiorców i mieszkańców były w sporze o strefę skuteczne. Strefa w Sierakowie pod Przasnyszem została odblokowana i przedsiębiorcy już otrzymują zgody wojewody mazowieckiego na wykup gruntów. Powstaną nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. O nie władze powiatu zabiegały i nadal będą zabiegać. Po to stworzyliśmy strefy i tworzymy infrastrukturę. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i intensywnie pracujemy.
Zobacz materiał TVP Warszawa:
http://www.warszawa.tvp.pl/28499933/podprzasnyska-strefa-gospodarcza-odzyskuje-inwestorow Czytaj więcej →

KOLEJ NA TRASIE OSTROŁĘKA – CHORZELE BĘDZIE URUCHOMIONA! SKORZYSTAJĄ STREFY GOSPODARCZE W CHORZELACH I PRZASNYSZU, PRZEDSIĘBIORCY ORAZ MIESZKAŃCY POWIATU.

Opublikowane przez KOLEJ NA TRASIE OSTROŁĘKA – CHORZELE BĘDZIE URUCHOMIONA! SKORZYSTAJĄ STREFY GOSPODARCZE W CHORZELACH I PRZASNYSZU, PRZEDSIĘBIORCY ORAZ MIESZKAŃCY POWIATU.

Będą przewozy pasażerskie i towarowe. Zgodnie z zapowiedziami starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego odcinek linii kolejowej Ostrołęka – Chorzele zostanie zmodernizowany i przywrócony do ruchu pasażerskiego i towarowego. Skorzystają zarówno strefy gospodarcze w Chorzelach i Przasnyszu, które były głównym argumentem w staraniach starosty o reaktywację kolei na terenie powiatu przasnyskiego, ale również przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Dla starostwa powiatowego w Przasnyszu będzie to ogromy argument w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Pieniądze na ten cel zostały już zabezpieczone.


Czytaj więcej →

KONCERT UCZNIÓW I PEDAGOWGÓW POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ ORAZ POKAZ KARATE W WYKONANIU ISKRY KRASNE – KARATE KYOKUSHIN

Opublikowane przez KONCERT UCZNIÓW I PEDAGOWGÓW POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ ORAZ POKAZ KARATE W WYKONANIU ISKRY KRASNE – KARATE KYOKUSHIN

Część uroczystą spotkania Rady Powiatu Przasnyskiego z Radą Gminy Krasne w dniu 29 grudnia w Domu Strażaka w Zielonej zakończył piękny koncert kolęd w wykonaniu uczniów i pedagogów Powiatowej Szkoły Muzycznej w Przasnyszu pod kierownictwem dyrektora Artura Żuchowskiego i profesora Pawła Rok, przy akompaniamencie Rafała Witkowskiego, a następnie pokaz młodych adeptów karate kyokushin z Iskry Krasne trenowanych przez Wojciecha Gołębiewskiego. Czytaj więcej →

WRĘCZENIE WYRÓŻNIENIA RADY GMINY KRASNE DLA OSP WĘŻEWO ZA KRZEWIENIE KULTURY NA TERENIE GMINY KRASNE

Opublikowane przez WRĘCZENIE  WYRÓŻNIENIA RADY GMINY KRASNE DLA OSP WĘŻEWO  ZA KRZEWIENIE KULTURY NA TERENIE GMINY KRASNE

Podczas wspólnego spotkania Rady Powiatu Przasnyskiego i Rady Gminy Krasne podziękowanie i list gratulacyjny Rady Gminy Krasne dla OSP Wężewo wręczyli Wójt Gminy Krasne Michał Szczepański wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krasne Jarosławem Falkowskim. Czytaj więcej →

WŁADZE POWIATU WRĘCZYŁY MEDALE POWIATU PRZASNYSKIEGO SOŁTYSOM I PRZEWODNCZĄCYM RAD OSIEDLI NAJDŁUŻEJ SPRAWUJĄCYM SWOJĄ FUNKCJĘ, KTÓRZY SWOJĄ PRACĄ PRZYCZYNILI SIĘ DO ROZWOJU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez WŁADZE POWIATU WRĘCZYŁY MEDALE POWIATU PRZASNYSKIEGO SOŁTYSOM I PRZEWODNCZĄCYM RAD OSIEDLI NAJDŁUŻEJ SPRAWUJĄCYM SWOJĄ FUNKCJĘ, KTÓRZY SWOJĄ PRACĄ PRZYCZYNILI SIĘ DO ROZWOJU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego i Rady Gminy Krasne w dniu 29 grudnia władze powiatu przasnyskiego wręczyły Medale Powiatu Przasnyskiego sołtysom i przewodniczącym rad osiedli najdłużej sprawującym swoją funkcję, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju powiatu przasnyskiego. O wytypowanie wyróżnionych starostwo powiatowe w Przasnyszu zwróciło się do burmistrzów i wójtów naszych miast i gmin. Czytaj więcej →

STYPENDIA STAROSTY PRZASNYSKIEGO NA ROK 2017 WRĘCZONE

Opublikowane przez STYPENDIA STAROSTY PRZASNYSKIEGO NA ROK 2017 WRĘCZONE

Od 2007 roku, tradycyjnie już na ostatniej w roku, uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego starosta przasnyski wraz z przewodniczącym rady powiatu wręczają stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego. W 2016 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego na podstawie przedstawionych propozycji przez Komisję Stypendialną przyznał stypendia dla: Darii Głąbowskiej, Damiana Żebrowskiego i Piotra Czaplickiego. Czytaj więcej →

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM”

Opublikowane przez


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata    2014-2020 oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Czytaj więcej →