PLAN NABORU DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH NAR ROK SZKOLNY 2017/2018

Opublikowane przez PLAN NABORU DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH NAR ROK SZKOLNY 2017/2018

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu przedstawia "Plan naboru do szkół publicznych prowadzonych przez powiat przasnyski na rok szkolny 2017/2018". Dokument dostępny do pobrania - tutaj.

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Opublikowane przez


Powiat Przasnyski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zapraszają osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2017 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Czytaj więcej →

DROGI POWIATOWE BĘDĄ PRZEBUDOWANE

Opublikowane przez DROGI POWIATOWE BĘDĄ PRZEBUDOWANE

Powiat Przasnyski informuje, iż zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny - Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz od km 0+000 do km 3+900” zostało zakwalifikowane do dofinansowania w 2017 roku ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W dniu 27.12.2016 r. Czytaj więcej →

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

Opublikowane przez

Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 lutego  2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego - pobierz tutaj.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

Opublikowane przez

Uchwała Nr 22/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 lutego  2017 roku  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2017 z zakresu kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej - pobierz tutaj.

GDDKIA POGODZIŁA STAROSTĘ I BURMISTRZA

Opublikowane przez GDDKIA POGODZIŁA STAROSTĘ I BURMISTRZA

Gorący spór o ronda starosty i burmistrza w Przasnyszu zakończyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie salomonowym kompromisem: będzie zarówno rondo na skrzyżowaniu DK 57 z ulicą Orlika w Przasnyszu, które zaprojektowało starostwo, jak i rondo przy ul. Świerczewo, które preferował burmistrz. Czytaj więcej →