DRUŻYNA NA MEDAL. ZŁOTY MEDAL. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – POWIAT PRZASNYSKI NA I MIEJSCU W POLSCE WŚRÓD 380 POWIATÓW.

Opublikowane przez DRUŻYNA NA MEDAL. ZŁOTY MEDAL.  GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – POWIAT PRZASNYSKI  NA I MIEJSCU W POLSCE WŚRÓD 380 POWIATÓW. STAROSTWO: REALIZUJEMY NAJWIĘKSZE W POLSCE DOCHODY I WYDATKI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW PRAKTYCZNIE BEZ PODATKÓW. PIENIĄDZE POZYSKUJEMY Z ZEWNĄTRZ.
Niezmiennie od 2004 roku starostwo powiatowe w Przasnyszu wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi zwycięża, zajmując I miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu wykorzystania funduszy unijnych i inwestycjach zrealizowanych przez poszczególne samorządy w przeliczeniu na mieszkańca. Ogólnopolskie media i konferencje cytują również opublikowane statystyki GUS dotyczące dochodów i wydatków samorządów. W obu przypadkach Starostwo Powiatowe Przasnyszu zajmuje I miejsce w Polsce. Wynik jest tym bardziej istotny, że starostwo praktycznie nie pobiera podatków od mieszkańców, a inwestycje na rzecz lokalnej społeczności realizuje z pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. A trzeba dodać, że nasz powiat startował z najsłabszej 20-tki w kraju w roku 1998.  Czytaj więcej →

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego publikuje następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 93/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przasnyskim w 2018” - pobierz tutaj.


2. Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przasnyskim w 2018 r.” - pobierz tutaj.

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

Opublikowane przez Powiat Przasnyski informuje, iż pozyskał dofinansowanie na realizację w roku 2017 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny - Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz od km 0+000 do km 3+900” w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 2 732 476,00 zł na podstawie umowy nr PRGiPID/11/2017 z dnia 10 października 2017 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Czytaj więcej →

WICEMARSZAŁEK EWA ORZEŁOWSKA (PSL) PRZYWIOZŁA KOLEJNE 30 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA STAROSTWA I POWIATU

Opublikowane przez WICEMARSZAŁEK EWA ORZEŁOWSKA (PSL) PRZYWIOZŁA KOLEJNE  30 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA STAROSTWA I POWIATU Ponad 30 milionów złotych na kolejne nowe inwestycje w Przasnyszu, Chorzelach i Powiecie pozyskało starostwo powiatowe w Przasnyszu i urząd miasta i gminy w Chorzelach. To kolejne wielkie pieniądze, jakie dzięki współpracy z realizującym politykę zrównoważonego rozwoju samorządem województwa, zarządzanym przez koalicję PSL-PO pod kierownictwem marszałka Adama Struzika trafią do naszego powiatu. Czytaj więcej →

STAROSTWO I PZD W PRZASNYSZU BUDUJĄ DROGI W GMINIE JEDNOROŻEC. KOLEJNE INWESTYCJE RUSZAJĄ.

Opublikowane przez STAROSTWO I PZD W PRZASNYSZU BUDUJĄ DROGI W GMINIE JEDNOROŻEC. KOLEJNE INWESTYCJE RUSZAJĄ. W okresie od czerwca do października 2017 roku starostwo powiatowe w Przasnyszu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg realizuje na terenie Gminy Jednorożec dwie duże, kilu kilometrowe inwestycje drogowe. Inwestycja kosztowała 5,5 mln. zł. Mieszkańcy Jednorożca, Lipy, Przejm, ale również okolicznych miejscowości i wsi oraz całego powiatu mogą już korzystać z nowych ciągów drogowych. Czytaj więcej →

TAK BYŁO-TAK JEST. INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – CZ.3 – LO im. KEN w PRZASNYSZU.

Opublikowane przez Przejęliśmy budynek w fatalnym stanie.Pierwsze zdjęcie ukazuje szkołę w momencie przejęcia jej w nadzór przez starostwo powiatowe w Przasnyszu. Kolejne już po tym, jak powiat stał się organem prowadzącym szkołę. Przed przejęciem znajdującej się w fatalnym stanie szkoły przez powiat, warunki techniczne, lokalowe i funkcjonalne w jakich społeczność szkolna funkcjonowała były bardzo złe. Po przejęciu szkoły, starostwo od razu zabrało się do naprawy istniejącego stanu rzeczy.


Czytaj więcej →

WERONIKA GOŚ Z ZSP W PRZASNYSZU OTRZYMAŁA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW!

Opublikowane przez WERONIKA GOŚ Z ZSP W PRZASNYSZU OTRZYMAŁA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW! 16.10.2017r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się główne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. 20 nauczycielom nadano tytuł Honorowego Profesora Oświaty natomiast wybitnym uczniom z całego kraju wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. Premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska podziękowały nauczycielom za ich ciężką pracę na rzecz rozwoju polskiej edukacji, a najlepszych uczniów uhonorowały stypendium. Czytaj więcej →

ZAKOŃCZENIE KORONY ZIEMI PRZASNYSKIEJ 2017

Opublikowane przez ZAKOŃCZENIE KORONY ZIEMI PRZASNYSKIEJ 2017 Zawody w Przasnyszu zakończyły piątą edycję Korony Ziemi Przasnyskiej. Finałowy bieg odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie. Na starcie stanęło łącznie 134 zawodników. Rywalizacja jak zawsze była bardzo zacięta. Wyróżnienia dla zwycięzców wręczyli zaproszeni goście, którzy bardzo przyczynili się do realizacji Korony Ziemi Przasnyskiej: Starosta Przasnyski – Zenon Szczepankowski oraz Wójt Gminy Czernice Borowe – Wojciech Brzeziński. Czytaj więcej →

VII RAJD GWIAŹDZISTY IM.ZACHEUSZA NOWOWIEJSKIEGO.

Opublikowane przez VII RAJD GWIAŹDZISTY IM.ZACHEUSZA NOWOWIEJSKIEGO. W ostatnią sobotę września na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz miał miejsce VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Organizatorami rajdu oprócz Nadleśnictwa Przasnysz była Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza oraz Starostwo Przasnysz i Starostwo Nidzica. Rajd skierowany był do wszystkich, którzy cenią aktywny wypoczynek. Piękna pogoda nie opuszczała uczestników spotkania przez cały dzień. Czytaj więcej →

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE O ŹRÓDŁACH DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Opublikowane przez ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE O ŹRÓDŁACH DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie zaprasza 25 października 2017 o godzinie 10:00 do Dworku w Chojnowie (gm. Czernice Borowe) na spotkanie informacyjne dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli stowarzyszeń . Czytaj więcej →

TAK BYŁO-TAK JEST. INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – cz.2. WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZSP W PRZASNYSZU.

Opublikowane przez Tak wyglądały warsztaty kiedyś. Starostwo urządziło nowe warsztaty szkolne na ul. Gdańskiej w Przasnyszu. Stary obiekt nie został rozebrany tylko dlatego, że ma służyć realizacji wspólnych planów starostwa i Politechniki Warszawskiej. Jeżeli wszystko zakończy się pozytywnie, to wspólny projekt starostwa i PW (obecnie pozytywnie przeszedł 3 etapy oceny) zainicjuje realizację inwestycji o wartości ponad 131 mln. zł. !!!