DRUŻYNA NA MEDAL. ZŁOTY MEDAL. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – POWIAT PRZASNYSKI NA I MIEJSCU W POLSCE WŚRÓD 380 POWIATÓW.

Opublikowane przez DRUŻYNA NA MEDAL. ZŁOTY MEDAL.  GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – POWIAT PRZASNYSKI  NA I MIEJSCU W POLSCE WŚRÓD 380 POWIATÓW. STAROSTWO: REALIZUJEMY NAJWIĘKSZE W POLSCE DOCHODY I WYDATKI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW PRAKTYCZNIE BEZ PODATKÓW. PIENIĄDZE POZYSKUJEMY Z ZEWNĄTRZ.
Niezmiennie od 2004 roku starostwo powiatowe w Przasnyszu wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi zwycięża, zajmując I miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu wykorzystania funduszy unijnych i inwestycjach zrealizowanych przez poszczególne samorządy w przeliczeniu na mieszkańca. Ogólnopolskie media i konferencje cytują również opublikowane statystyki GUS dotyczące dochodów i wydatków samorządów. W obu przypadkach Starostwo Powiatowe Przasnyszu zajmuje I miejsce w Polsce. Wynik jest tym bardziej istotny, że starostwo praktycznie nie pobiera podatków od mieszkańców, a inwestycje na rzecz lokalnej społeczności realizuje z pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. A trzeba dodać, że nasz powiat startował z najsłabszej 20-tki w kraju w roku 1998.  Czytaj więcej →

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego publikuje następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 93/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przasnyskim w 2018” - pobierz tutaj.


2. Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Przasnyskim w 2018 r.” - pobierz tutaj.

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

Opublikowane przez Powiat Przasnyski informuje, iż pozyskał dofinansowanie na realizację w roku 2017 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny - Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz od km 0+000 do km 3+900” w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 2 732 476,00 zł na podstawie umowy nr PRGiPID/11/2017 z dnia 10 października 2017 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Czytaj więcej →

WICEMARSZAŁEK EWA ORZEŁOWSKA (PSL) PRZYWIOZŁA KOLEJNE 30 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA STAROSTWA I POWIATU

Opublikowane przez WICEMARSZAŁEK EWA ORZEŁOWSKA (PSL) PRZYWIOZŁA KOLEJNE  30 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA STAROSTWA I POWIATU Ponad 30 milionów złotych na kolejne nowe inwestycje w Przasnyszu, Chorzelach i Powiecie pozyskało starostwo powiatowe w Przasnyszu i urząd miasta i gminy w Chorzelach. To kolejne wielkie pieniądze, jakie dzięki współpracy z realizującym politykę zrównoważonego rozwoju samorządem województwa, zarządzanym przez koalicję PSL-PO pod kierownictwem marszałka Adama Struzika trafią do naszego powiatu. Czytaj więcej →

STAROSTWO I PZD W PRZASNYSZU BUDUJĄ DROGI W GMINIE JEDNOROŻEC. KOLEJNE INWESTYCJE RUSZAJĄ.

Opublikowane przez STAROSTWO I PZD W PRZASNYSZU BUDUJĄ DROGI W GMINIE JEDNOROŻEC. KOLEJNE INWESTYCJE RUSZAJĄ. W okresie od czerwca do października 2017 roku starostwo powiatowe w Przasnyszu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg realizuje na terenie Gminy Jednorożec dwie duże, kilu kilometrowe inwestycje drogowe. Inwestycja kosztowała 5,5 mln. zł. Mieszkańcy Jednorożca, Lipy, Przejm, ale również okolicznych miejscowości i wsi oraz całego powiatu mogą już korzystać z nowych ciągów drogowych. Czytaj więcej →

TAK BYŁO-TAK JEST. INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – CZ.3 – LO im. KEN w PRZASNYSZU.

Opublikowane przez Przejęliśmy budynek w fatalnym stanie.Pierwsze zdjęcie ukazuje szkołę w momencie przejęcia jej w nadzór przez starostwo powiatowe w Przasnyszu. Kolejne już po tym, jak powiat stał się organem prowadzącym szkołę. Przed przejęciem znajdującej się w fatalnym stanie szkoły przez powiat, warunki techniczne, lokalowe i funkcjonalne w jakich społeczność szkolna funkcjonowała były bardzo złe. Po przejęciu szkoły, starostwo od razu zabrało się do naprawy istniejącego stanu rzeczy.


Czytaj więcej →