MKS PRZASNYSZ ZORGANIZOWAŁ W SP NR 3 W PRZASNYSZU HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2006/2007 POD PATRONATEM STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez MKS PRZASNYSZ ZORGANIZOWAŁ W SP NR 3 W PRZASNYSZU HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2006/2007 POD PATRONATEM STAROSTY PRZASNYSKIEGO Starostwo wspiera również młodych piłkarzy i MKS Przasnysz. Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski objął patronat honorowy, a Starostwo objęło patronatem sponsorskim kolejną cenną inicjatywę, tym razem sportową dla młodych adeptów piłki nożnej. Gratulacje i podziękowania dla zawodników, rodziców oraz organizatorów, czyli MKS Przasnysz i dyrekcji SP nr 3 w Przasnyszu. Czytaj więcej →

Z OSTATNIEJ CHWILI: STAROSTWO OGŁOSIŁO PIERWSZY PRZETARG NA BUDOWĘ LODOWISKA W PRZASNYSZU!

Opublikowane przez Starostwo rozpoczęło cykl przetargów na budowę lodowiska krytego w Przasnyszu wraz z zagospodarowaniem całego podwórka ZSP oraz remontem południowej (dotychczas nie zamieszkałej) części internatu. Przetargi potrwają co najmniej 3 miesiące. Chcemy wykorzystać letnie miesiące 2018 roku do jak największego zaawansowania robót.

Kryte lodowisko w Przasnyszu
Czytaj więcej →

STAROSTWO OGŁOSIŁO PIERWSZY PRZETARG NA SALĘ KONCERTOWĄ Z KINEM 3D PRZY POWIATOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ W PRZASNYSZU.

Opublikowane przez Zgodnie z zapowiedzią starostwo wybuduje w Przasnyszu ogólnodostępną Salę Koncertową z Kinem 3D. Starostwo ogłosiło właśnie pierwszy przetarg zmierzający do realizacji inwestycji. Dotyczy on wyłonienia inwestora zastępczego.Salę koncertową i ogólnodostępne kino 3D starostwo wybuduje na terenie powiatowej szkoły rolniczej i muzycznej przy ulicy Sadowej. Obiekt będzie służył uczniom, ale również wszystkim mieszkańcom powiatu, stowarzyszeniom, czy organizacjom społecznym. Koszt inwestycji to około 5 mln zł.

Sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu 2
Czytaj więcej →

DOTRZYMUJEMY SŁOWA I CIĄGLE ZMIENIAMY NASZ POWIAT NA LEPSZE

Opublikowane przez Wywiad Radia 7 ze Sławomirem Czaplickim - rzecznikiem starostwa powiatowego w Przasnyszu, z-cą dyrektora wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Rynku Pracy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Rozmowa m.in. o rekordowych planach inwestycyjnych starostwa w roku 2018 i rozwoju naszego powiatu.

XLVII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez Porządek XLVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 30 stycznia 2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej →

NAJWYŻSZY PRZYROST WIEDZY W LO W CHORZELACH

Opublikowane przez Edukacyjna wartość dodana (EWD) – metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów.  Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż oczekiwane na podstawie ich wcześniejszych osiągnięć szkolnych, uznaje się, że szkoła, do której uczęszczali, nauczała efektywniej niż inne szkoły, które pracowały z podobnymi uczniami. Jeżeli wyniki te są niższe, szkoła nauczała mniej efektywnie, niż inne placówki pracujące z podobnymi uczniami. Wskaźniki EWD są więc miarami relatywnymi. Pozwalają zobaczyć, czy szkoła naucza mniej, czy bardziej efektywnie, niż przeciętna placówka w kraju. W myśl  tej definicji  LO w Chorzelach naucza najbardziej efektywnie ze wszystkich szkół w regionie, ponieważ przyrost EWD w stosunku do ubiegłego roku jest najwyższy z  prezentowanych szkół, co pokazują wyniki zamieszczone  w tabeli. Czytaj więcej →