Spotkanie z dowództwem ciechanowskich „terytorialsów” w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i planów budowy strzelnicy

Opublikowane przez 28 marca 2019 r. z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego doszło do spotkania z płk Andrzejem Wasielewskim – dowódcą 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Uczestniczył w nim także Wojciech Brzeziński - Wójt Gminy Czernice Borowe, a Zarząd Powiatu reprezentował oprócz Starosty Waldemar Trochimiuk – Wicestarosta Przasnyski.

Spotkanie z terytorialsami Czytaj więcej →

Kolejni młodzi przedsiębiorcy rozpoczną działalność na terenie powiatu przasnyskiego

Opublikowane przez Kolejni młodzi przedsiębiorcy rozpoczną działalność na terenie powiatu przasnyskiego 25 marca 2019 roku w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło się uroczyste podpisanie umów w sprawie udzielenia osobom bezrobotnym jednorazowych dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu zostało udzielone trzynastu osobom, z czego jednej osobie ze środków Funduszu Pracy, a dwunastu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowo powstałe działalności to m.in. usługi  remontowo budowlane, gastronomiczne, sprzątające, biuro podróży, hotel dla psów i tresura, sklep internetowy z zabawkami i art. dla dzieci, biuro rachunkowo-księgowe, działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką. Czytaj więcej →

Budowa Centrum Aktywizacji Biznesu postępuje zgodnie z planem

Opublikowane przez 27 marca 2019 r. Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski wraz z dyrektorem Jarosławem Włodarczykiem i Pawłem Mostowym z Zarządu Powiatu odwiedzili teren budowy "Centrum Aktywizacji Biznesu". Samorządowcy obserwowali postęp prac i poziom zaawansowania  robót w odniesieniu do przyjętego harmonogramu. Realizacja inwestycji jest elementem szerszych działań na rzecz promocji przedsiębiorczości i lokalnego biznesu. W tym celu Zarząd Powiatu przygotował już zarządzenie i regulamin Powiatowej Rady Przedsiębiorczości, która ma być forum wymiany doświadczeń biznesowych i dialogu przedsiębiorców z urzędnikami.

Budowa Centrum Aktywizacji Biznesu w Zdziwóju

Burzliwa V Sesja Rady Powiatu. Były starosta zaatakował i wpadł we własne sidła

Opublikowane przez Burzliwa V Sesja Rady Powiatu. Były starosta zaatakował i wpadł we własne sidła Mimo, że po raz pierwszy od początku kadencji nowej Rady Powiatu wszyscy Radni Powiatowi głosowali jednomyślnie, to ostatnia sesja nie należała do spokojnych. Wszyscy byli za podjęciem uchwał przedstawionych w porządku obrad i głosowanie zakończyło się stuprocentowym poparciem wszystkich radnych. Jednak ku zaskoczeniu obecnych radny Zenon Szczepankowski zaatakował władze powiatu stawiając zarzut zaniechania i przez to utraty dotacji. Jak się okazało chwilę później – sam przyczynił się do takiej sytuacji. Czytaj więcej →

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Opublikowane przez Ostrzeżenie meteorologiczne

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole szkół Powiatowych w Chorzelach

Opublikowane przez Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole szkół Powiatowych w Chorzelach Z dumą informujemy, że nasi uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z ogromnym sukcesem zakończyli egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2019. Czytaj więcej →

Wielki sukces Technikum w Chorzelach

Opublikowane przez Wielki sukces Technikum w Chorzelach W dniach 8 – 12 stycznia 2019 r. uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Chorzelach zdawali egzamin z kwalifikacji zawodowej T.06, a ich koleżanki i koledzy z klasy IV Technikum Obsługi Turystycznej egzamin z kwalifikacji T. 14. Wyniki uczniów przedstawiają poniższe tabele. Czytaj więcej →

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie przasnyskim

Opublikowane przez Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie przasnyskim 25 marca na terenie powiatu przasnyskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Starosta Krzysztof Bieńkowski spotkał się z przedstawicielami Powiatowej Komisji Lekarskiej życząc sprawnej i owocnej pracy.  Głównym celem prac komisji będzie ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Czytaj więcej →

Radny miejski prosi starostę Bieńkowskiego o budowę ścieżki rowerowej do strefy gospodarczej

Opublikowane przez 12 lutego 2019 r. Starosta Krzysztof Bieńkowski spotkał się z radnym miejskim Bogdanem Ćwiekiem. Radny prosił o realizację ścieżki rowerowej do strefy gospodarczej oraz zasygnalizował potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy strefie gospodarczej. K. Bieńkowski obiecał, że samorząd powiatowy będzie starał się o budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544. O pilnej konieczności poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i powiatowej na strefie świadczy kolejny już wypadek drogowy, który miał miejsce w sobotnie przedpołudnie.

Spotkanie z radnym miejskim

V sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Porządek V sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej →

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Opublikowane przez Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tytuł zadania publicznego: "Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – Przasnyska pisanka Wielkanocna” złożonej przez Przasnyską Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”. Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.540,00 złotych. Czytaj więcej →