NOWE GODZINY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU

Opublikowane przez

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, od czerwca br.  Starostwo Powiatowe w Przasnyszu we wtorki będzie czynne w zmienionych godzinach tj. od godz. 7.00 do godz. 16.00Starostwo Powiatowe w Przasnyszu od 1 czerwca 2019r. będzie czynne w następujących godzinach:

Poniedziałek,  Środa, Czwartek i Piątek
8.00 - 16.00

Wtorek
7.00 - 16.00

Kasa Starostwa Powiatowego w Przasnyszu od 1 czerwca 2019r. będzie czynna w następujących godzinach:

Poniedziałek,  Środa, Czwartek i Piątek
8.00 - 15.30

Wtorek
7.15 - 15.00

Referat Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami i Rejestracja Pojazdów od 1 czerwca 2019r. będzie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek,  Środa, Czwartek i Piątek
8.00 - 15.30

Wtorek
7.00 - 15.30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów od 1 czerwca 2019r. będzie pracował w następujących godzinach:

Poniedziałek,  Środa, Czwartek i Piątek
8.00 – 15.00

Wtorek
7.00 – 14.00

Czytaj więcej →

VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Porządek VIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 7 czerwca  2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. Czytaj więcej →

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2018r.”

Opublikowane przez Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii  i uchwał rady powiatu.Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.W debacie nad raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.  Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Powiatu Przasnyskiego, pokój 86, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5 w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego na której zostanie przeprowadzona debata nad „Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2018 rok” odbędzie się 7 czerwca 2019r. o  godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Zgłoszenia udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2018r.” będą przyjmowanie w Biurze Rady Powiatu Przasnyskiego, pokój 86, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5 do dnia 6 czerwca  br. do godz. 16.00.

Pliki do pobrania dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pod linkiem:
http://bip.powiat-przasnysz.pl/dokumenty/menu/92Czytaj więcej →

Gratulacje i życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Opublikowane przez 27 maja 2019 r. w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami z całej Polski, aby złożyć im życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, a także, by przekazać gratulacje i odznaczenia państwowe. W wydarzeniu brał udział Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski.

Prezydent RP Andrzej Duda i Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski Czytaj więcej →

Uwaga na burze z gradem!

Opublikowane przez Uwaga na burze z gradem

Gala „XXX Lat Wolności” – relacja filmowa

Opublikowane przez 25 maja 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu odbyła się gala „XXX Lat Wolności”, w której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz z senatorem Janem Marią Jackowskim i starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim na czele. W uroczystości wziął udział również burmistrz miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski oraz wójtowie gmin naszego powiatu. Gala była czasem na podsumowanie plonów w pełni odzyskanej w 1989 roku suwerenności. Dziś możemy się z tej wolności cieszyć, możemy być również dumni, bowiem przez 3 dekady Polska i nasz powiat zmieniły się nie do poznania.

Czytaj więcej →