Rusza pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego!

Opublikowane przez 1 października przasnyskie starostwo rozpoczyna nabór zadań do I edycji Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców powiatu jest przeznaczone aż 150 tys. zł. Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu powiatu przasnyskiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.  W procesie zgłaszania zadań i głosowania może uczestniczyć każdy mieszkaniec powiatu.

Starostwo utworzyło dedykowaną witrynę internetową, gdzie znajdą Państwo wszelkie dostępne informacje na temat realizacji budżetu - https://powiat-przasnyski.budzet-obywatelski.org/

Budżet Obywatelski Powiatu Przasnyskiego - grafika promocyjna - treść pod zdjęciem

Treść powyższej grafiki promocyjnej:

Budżet Obywatelski Powiat Przasnyski 2021

Kalendarz wydarzeń:

Zgłaszanie zadań od 01.10.2020 do 13.11.2020

Weryfikacja zadań od 14.11.2020 do 27.11.2020

Głosowanie mieszkańców od 15.01.2021 do 05.02.2021

Ogłoszenie wyników do 15.02.2021

Wszystkie informacje znajdziesz na: powiat-przasnyski.budzet-obywatelski.org

Do udziału w projekcie budżetu zaprasza starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski:
Drodzy Mieszkańcy,

zależy mi na tym, żeby poznać Państwa potrzeby. W tym roku pytam co chcielibyście zmienić w swoim otoczeniu, czego potrzebujecie i co sprawi, że życie w powiecie przasnyskim będzie jeszcze lepsze. Mając na względzie powyższe rusza Budżet Obywatelski Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok!

Moim priorytetem jest, by wspólnie zdecydować na co wydamy środki z budżetu powiatu.

W 2021 roku na realizację Państwa pomysłów przeznaczonych jest 150 000,00 złotych.

Jestem przekonany, że przy tworzeniu projektów nie zabraknie pozytywnej energii i kreatywności. Wpływ na to, co ostatecznie powstanie mają Państwa głosy. Szczególnie zachęcam do uczestnictwa

w głosowaniu za pomocą środków elektronicznych (bez wychodzenia z domu).

Możecie Państwo zgłaszać pomysły zarówno w zakresie modernizacji obiektów, jak i realizacji badań profilaktycznych, programów społecznych czy wydarzeń kulturalnych. Remont oświetlenia, chodnika, utworzenie nowych terenów zielonych czy ścieżek edukacyjnych – wspólnie Państwo zadecydujecie, jak zmieni się Wasze najbliższe otoczenie.

Zachęcam do aktywnego udziału w konsultacjach, zgłaszania swoich projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Powiatu Przasnyskiego. To dla mnie niezwykle ważne, liczę na Państwa zaangażowanie i czekam na pomysły!

Krzysztof Bieńkowski
Starosta Przasnyski


 

XXVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 5 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2020 roku”.
5. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2020 roku.”
6. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2020 roku.”
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. (Nr druku 2010/2020)
8. Rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. (Nr druku 211/2020)
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.

Powiat Przasnyski awansował na 2. miejsce w Polsce

Opublikowane przez

Niezależni eksperci Zwiazku Powiatów Polskich, na bieżąco śledzą dane z samorządów i przyznali nam za działania w 2019 roku - 2. miejsce wśród powiatów do 60 tys mieszkańców. To awans z wysokiego 4. miejsca w 2018 roku.


Przedstawiciele nagrodzonych samorządów na zdjęciu grupowym. W środku starosta Krzysztof Bieńkowski

Wolne miejsca w DPS w Przasnyszu

Opublikowane przez Wolne miejsca w DPS w Przasnyszu Powiat Przasnyski informuje, iż posiada 4 wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych Zgromadzenia SS Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 9. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami DPS: (29) 752-22-54, bądź pracownikiem PCPR w Przasnyszu pod nr telefonu: (29) 752-51-73 w. 13.

Stypendia Powiatu Przasnyskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego na rok akademicki 2020/2021

Opublikowane przez Stypendia Powiatu Przasnyskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej  dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie  powiatu przasnyskiego na rok akademicki 2020/2021

Starosta przasnyski zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Regulamin i druk wniosku są do pobrania w BIP Starostwa, lub w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu II piętro pokój 83. Termin składania wniosków mija 30 października 2020 roku.

Wmurowanie aktu erekcyjnego budynku Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW

Opublikowane przez

Na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Sierakowie koło Przasnysza podpisano oraz wmurowano akt erekcyjny budynku Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW. Uroczystość odbyła się 19 września 2020 roku.


Zdjęcie zbiorowe - zaproszeni goście stoją pod wznoszonym budynkiem laboratorium politechniki

Budynek laboratorium ma być miejscem umożliwiającym efektywne prowadzenie prac badawczych na lotnisku. Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu „Terenowy poligon badawczo-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”, realizowanego na terenie lotniska przez Politechnikę Warszawską i finansowanego ze źródeł Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej Uczelni oraz wzrost komercjalizacji wyników badań we współpracy z lokalną społecznością.


W uroczystości podpisania i wmurowaniu aktu erekcyjnego wzięli udział prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej i przedstawiciele władz samorządowych: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta powiatu przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski, Wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska oraz Burmistrz miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni profesorowie i studenci Politechniki oraz mieszkańcy Przasnysza.


Uroczystość podpisania aktu poprzedziła wystawa konstrukcji Bezzałogowych Systemów Latających – wybranych, najciekawszych projektów, realizowanych przez pracowników oraz studentów z kół naukowych PW oraz seminarium, podczas którego zostały przedstawione plany rozwoju prac na terenie lotniska.


Po podpisaniu aktu zaproszeni goście zostali przewiezieni na teren budowy laboratorium, gdzie akt został wmurowany.


Budynek Ośrodka Badań Lotniczych jest jednym z elementów projektu, w ramach którego tworzonych jest 9 laboratoriów, głównie skupionych na platformach bezzałogowych i lekkim lotnictwie. Jednym z głównych celów projektu jest wzmocnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz rolnikami poprzez aplikowanie nowoczesnych technologii, mających zwiększyć efektywność pracy. (za PW).