11 rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Opublikowane przez

10 kwietnia 2021 r. w 11 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski uczcił pamięć poległych, składając wieńce na grobach śp. por. Pawła Krajewskiego oraz śp. senator Janiny Fetlińskiej. Na cmentarzach komunalnych pod Przasnyszem i w Ciechanowie Starosta modlił się wspólnie z rodzinami tragicznie zmarłych oficera Biura Ochrony Rządu oraz Pani Senator Rzeczypospolitej Polskiej.Paweł Krajewski miał 35 lat. Był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu i zginął razem ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Urodzony w Przasnyszu harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego wciąż pozostaje w pamięci mieszkańców Przasnysza. Paweł Krajewski został pośmiertnie awansowany na stopień podporucznika i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Janina Fetlińska - pielęgniarka, doktor nauk medycznych, senator VI i VII kadencji oraz społecznik. Do 2005 roku pracowała jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. W latach 1998–2005 zasiadała w radzie powiatu ciechanowskiego. Otrzymała m.in. medale "Za Zasługi dla Miasta Ciechanowa" i "Za Zasługi dla Województwa Ciechanowskiego". 16 kwietnia 2010 roku została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z wizytą u przasnyskich Mateczek.

Opublikowane przez

W czwartek 1 kwietnia Starosta Krzysztof Bieńkowski wraz z Wicestarostą Waldemarem Trochimiukiem udali się z wizytą do Zgromadzenia Sióstr Klarysek Kapucynek w Przasnyszu, gdzie przekazali sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu publikacje pt. „Miłosierdzie w życiu i męczeństwie Błogosławionej Kapucynki Marii Teresy Kowalskiej”. Publikacja jest drugim uzupełnionym wydaniem, wydrukowanym z okazji przypadającego na 2021 rok jubileuszu 150-lecia obecności Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu i 80-lecia męczeńskiej śmierci Błogosławionej Marii Teresy od Dzieciątka Jezus. Na ręce Opatki Darii Kucińskiej i Siostry Klary Starostowie złożyli również serdeczne życzenia, aby tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego obfitowały w zdrowie, spokój oraz wielką nadzieję odradzającego się życia.


Starosta Krzysztof Bieńkowski i wicestarosta Waldemar Trochimiuk przekazują publikacje na ręce opatki Darii Kucińskiej i siostry Klary

 

Postępują prace nad budową linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele

Opublikowane przez

Niektórzy nie wierzą w istnienie Covid-19. Są również tacy, którzy powątpiewają w budowę trasy kolejowej nr 35 Ostrołęka - Chorzele. A prace trwają, chociażby w miejscowości Parciaki – Stacja w gminie Jednorożec. Na zdjęciach wykonanych 1 kwietnia 2021 roku widać podtorze w fazie przygotowań, odświeżony i utwardzony wykop oraz przygotowane betonowe podkłady do przytwierdzania szyn.


Podkłady kolejowe na remontowanej linii kolejowej nr 35 w Chorzelach

Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski po raz kolejny wizytował teren budowy inwestycji, o którą zabiegał w rozmowach z PKP PLK, Ministrem Infrastruktury oraz Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. W efekcie rozmów został zaproszony do Ostrołęki na podpisanie umowy, zawartej w dniu 26.07.2019 r. pomiędzy przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno – Torowym sp. z o. o.  Umowa na realizację nieczynnego od 21 lat odcinka kolejowego Ostrołęka-Chorzele opiewa na 314,7 milionów złotych. Prace wesprze również Unia Europejska dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu.


Dzieje się nie tylko na terenie powiatu przasnyskiego. 17 lutego bieżącego roku rozpoczęły się prace nad przebudową mostu kolejowego w Ostrołęce, by już 2 marca przystąpić do jego rozbiórki. W konsekwencji trasa kolejowa łącznie z przeprawą w ciągu linii kolejowej numer 35 Ostrołęka-Chorzele przejdą gruntowną rewitalizację. Z kolei 6 marca lokalne ostrołęckie media donosiły o dużych pracach prowadzonych na początku linii 35. Tereny dworca PKP (osiedle Stacja) w Ostrołęce przechodzą przebudowę obiektu wraz rewitalizacją przyległego terenu. Ponadto projekt zakłada budowę rozwijającego kreatywność Multicentrum, Centrum Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, a także remont drogi dojazdowej.


Przypomnijmy, że modernizacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka-Chorzele to niezwykle istotna inwestycja, która ma przyczynić się do rozwoju ekonomicznego północnej części województwa mazowieckiego. Na całej trasie wycinane są drzewa i krzewy w obrębie terenu kolejowego, usunięto większość starych szyn i podkładów, a na placach budowy gromadzone są materiały budowlane. Ułożony nowy tor, pozwoli pociągom pasażerskim na jazdę z prędkością 120 km/h, a towarowym z prędkością 80 km/h. Dzięki modernizacji podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych stacji: Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka, Chorzele oraz przystanków Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka

Uchwała Nr 355/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 355/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr 355/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Uchwała jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Komunikat o zmianie godzin odjazdów autobusów

Opublikowane przez Komunikat o zmianie godzin odjazdów autobusów

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu informuje, że od 1 kwietnia 2020 r. ulegają zmianie godziny odjazdów z Przasnysza autobusów linii U008 i U002:


LINIA AUTOBUSOWA  U008 - odjazd z Przasnysza 11:40
Przasnysz-Obrąb- Olszewiec- Mchowo- Krzynowłoga Mała- Chmieleń Wielki-Jarzynny Kierz-Zdziwój Stary- Duczymin-Chorzele


LINIA AUTOBUSOWA U002 - odjazd z Przasnysza 11:40
Przasnysz- Mchowo- Kaki Mroczki-Skierkowizna –Ulatowo Adamy-Swiniary- Rycice –Krzynowłoga Wielka –Chorzele

XXXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 6 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5,
06-300 Przasnysz).


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2020 roku.
5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w 2020 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 273/2021).
7. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 274/2021).
8. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jednorożec (Nr druku 275/2021).
9. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie-Miasto Przasnysz (Nr druku 276/2021).
10. udzielenia dotacji celowej Gminie Jednorożec (Nr druku 277/2021).
11. powierzenia Gminie Jednorożec prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w 2021 roku (Nr druku 278/2021).
12. wyrażenia zgody na użyczenie części powierzchni dachowej Szpitala im. dr W. Oczko – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy
ul. Sadowej 9, w celu umieszczenia masztu z zestawem anten na dachu budynku szpitala (Nr druku 279/2021).
13. wyrażenia zgody na użyczenie części powierzchni dachowej Szpitala im. dr W. Oczko – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, w celu zamontowania anteny na maszcie znajdującym się na dachu budynku szpitala (Nr druku 280/2021).
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.