Zatrute ujęcia wody i zamieszki inspirowane z zagranicy – na wypadek takich zdarzeń zorganizowano ćwiczenia

Opublikowane przez

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej od 24 do 27 maja br. zorganizowała ćwiczenia pod kryptonimem RÓJ-21, w których oprócz „Terytorialsów” udział wzięli również czołgiści z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej razem z urzędnikami Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu i Ciechanowie, funkcjonariuszami Powiatowej Policji w Przasnyszu i Ciechanowie, a także innymi służbami.


Wspólne zdjęcie starosty przasnyskiego, ciechanowskiego i dowództwa 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Ćwiczenia dotyczyły zdarzeń kryzysowych, które mogą wystąpić w rzeczywistości. Wśród nich znalazły się między innymi sytuacje kryzysowe związane z rozszczelnieniem zbiorników z amoniakiem, niepokojami społecznymi wywoływanymi przez mniejszości narodowe, czy też próbami zatrucia ujęć wody. Służyły doskonaleniu współpracy różnych służb w celu opanowania sytuacji kryzysowych, aby szybko reagować w przypadku ich wystąpienia. Ćwiczenia miały charakter innowacyjny, gdyż po raz pierwszy zdarzyło się, aby wojsko ćwiczyło wspólnie z urzędnikami i policją.


Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mieczysław
Gurgielewicz wskazał, że jest to pierwsze, na tak dużą skalę, ćwiczenie organizowane w 5.Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, dlatego jest nowym doświadczeniem zarówno dla sztabu, brygady jak i kierownictwa ćwiczenia, również dla ćwiczącego 51. batalionu.


Oprócz Jednostki Wojskowej w Ciechanowie do ćwiczeń wykorzystano min. Strażacką Remizę w Szulmierzu, gdzie ćwiczący pododdział (51blp) zorganizował stanowisko dowodzenia.


W trakcie ćwiczeń nie zapomniano także o prasie, dla której 26 maja w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zorganizowano briefing prasowy, w którym udział wzięli m.in. Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski oraz Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Umowa z Wykonawcą drogi wojewódzkiej 614 podpisana! Wkrótce ruszą prace

Opublikowane przez

26 maja 2021 roku w gabinecie Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego podpisano umowę z Wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej 614, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. Firma zobowiązała się rozpocząć prace projektowe niezwłocznie po zawarciu umowy.
Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pozytywnie wniosek Powiatu Przasnyskiego o zwiększenie finansowania unijnego na przebudowę dróg wojewódzkich 544 i 614, co zostało sfinalizowane podpisaniem umowy 21 maja 2021 roku podczas wizyty Marszałka Adama Struzika oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego.


Podpisanie umowy w gabinecie starosty przasnyskiego

Starostwo po konsultacjach z mieszkańcami poszerzyło projekt przebudowy, m.in. o budowę ronda w Krukowie, czy budowę nowego mostu na rzece Omulew, a także wiele ścieżek rowerowych, stąd większy koszt całego projektu, na który starostwo pozyskało większe niż planowane wcześniej środki.
Droga wojewódzka będzie przebudowana systemem „Projektuj i buduj”, z uwzględnieniem na bieżąco w projekcie wszelkich uwag mieszkańców co do kształtu inwestycji.


Szacowany koszt przebudowy tej drogi zgodnie z podpisaną umową to 66,5 mln zł brutto, natomiast termin zakończenia robót budowlanych planuje się na koniec września 2023 roku.

Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu

Opublikowane przez

22 maja 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski dziękując Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu wręczył mu Medal Za Zasługi dla Ziemi Przasnyskiej „Gloria Prasnensis Terrae”. Starosta wręczył również st.bryg. Waldemarowi Białczakowi tabliczkę pamiątkową z życzeniami dla wszystkich strażaków z terenu powiatu przasnyskiego.


Starosta przasnyski przemawia podczas Dnia Strażaka

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku i przywitaniem strażaków przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.


Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez działającą od 139 lat orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu, pod batutą druha Piotra Zalewskiego głos zabrał st.bryg. Waldemar Białczak - Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu, który przywitał zaproszonych gości, wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz podziękował służbom i instytucjom za wzorową współpracę, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za rok ciężkiej pracy w trudnych czasach związanych z pandemią koronowirusa Sars-Cov 2.


Podczas uroczystego apelu odznaczeni i awansowani zostali:
Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2021 roku odznaczeni zostali:
Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
kpt. Piotr Kuligowski
st.ogn. Jarosław Tadrzak
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 roku odznaczony został
„Brązowym Krzyżem Zasługi”
st.bryg. Waldemar Białczak
Odznaczenie zostanie wręczone w dniu 10 czerwca 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali członkowie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu:
Medalem Srebrnym
druh Paweł Kozicki
druh Mariusz Kozicki
druh Piotr Zalewski
Medalem Brązowym
druh Andrzej Tubis
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Z OSP RP odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali:
Za 55 lat wysługi- druh Stanisław Kamiński
Za 35 lat wysługi- druh Zbigniew Jeliński
Odznaką „Strażak wzorowy” odznaczona została- druhna Joanna Wróblewska
Odznaką Brązową „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali następujące druhny i następujący druhowie;
Monika Bloch
Patrycja Bulicka
Szymon Bulicki
Weronika Marchewka
Zofia Osowska
Marta Sobierajska
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał wyższy stopień oficerski:
Stopień starszego kapitana:
kpt. Kamil Bądkowski Stopień kapitana:
mł. kpt. Piotr Kuligowski
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe aspirantów:
Stopień aspiranta otrzymali:
mł.asp. Marek Biedrzycki
mł.asp. Kamil Niski
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał pierwszy stopień oficerski z dniem 4 maja 2021 roku strażakowi z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:
stopień młodszego kapitana otrzymał:
st.sekc. Rafał Smoliński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2021 roku stopień brygadiera –
mł.bryg. Jarosławowi Andruszkiewiczowi – Z-cy K-ta Powiatowego PSP w Przasnyszu.
Akty nadania stopni zostaną wręczone w dniu 10 czerwca 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 20 kwietnia 2021 roku nadał wyższe stopnie służbowe z dniem 4 maja 2021 roku podoficerom Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:
Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:
ogn. Grzegorz Domański
ogn. Zbigniew Smoliński
Stopień ogniomistrza otrzymał:
mł.ogn. Robert Chmielewski
Po wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe nastąpiło odczytanie życzeń Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.
Następnie głos zabrał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski oraz zaproszeni goście.
Na koniec w imieniu odznaczonych i awansowanych wystąpił st.kpt. Kamil Bądkowski, który podziękował w imieniu swoim i kolegów za docenienie pracy i tworzenie godnych warunków służby .
W uroczystości udział wzięli:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Maciej Małecki,
Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP – Specjalista w KG PSP – Jacek Sokołowski,
Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Jarosław Nowosielski
Starosta Przasnyski – Krzysztof Bieńkowski,
Przewodniczący Rady Powiatu – Paweł Szczepkowski,
Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Paweł Mostowy,
Burmistrz Przasnysza – Łukasz Chrostowski,
Wójt Gminy Przasnysz – Grażyna Wróblewska,
Komendant Powiatowy Policji – insp. Tomasz Łysiak,
Dowódca 2 OREL w Przasnyszu – płk. dypl. Bogusław Postek,
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz – Danuta Szydlik,
Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu – Grzegorz Magnuszewski,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Bogdan Rzepczyński
Orkiestra OSP Przasnysz pod batutą druha Pawła Zalewskiego

Dodatkowy przystanek PKP powstanie w Raszujce – to oddolna inicjatywa i sukces lokalnej społeczności

Opublikowane przez

Po tym, jak w 2001 roku (pierwsza kadencja powiatu) przejechał ostatni pociąg na trasie Ostrołęka - Chorzele, wydawało się, że kolej nie pojawi się już w powiecie przasnyskim. Niektórzy nadal uparcie twierdzą, że to nie nastąpi. Prace jednak trwają, a ostatnio zostały dodatkowo poszerzone o ważny dla lokalnej społeczności element: przystanek kolejowy w Raszujce. Teren budowy odwiedził ostatnio Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski w towarzystwie radnego powiatowego Krzysztofa Nieliwodzkiego, sołtysa Raszujki Wojciecha Grabowskiego oraz Grzegorza Piórkowskiego z Pruskołęki.


Starosta przasnyski z przedstawicielami lokalnej społrczności na budowie linii kolejowej

To właśnie lokalni działacze zauważyli po ogłoszeniu podpisanej już umowy na wykonanie trasy kolejowej nr 35 z Ostrołęki do Chorzel, że istniejący przed laty przystanek w Raszujce nie został ujęty w projekcie. Przystanek ten ważny jest też dla mieszkańców sąsiednich miejscowości: Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Krukowo, Zaręby i Łaz. Mieszkańcy zgłosili ten problem radnemu Nieliwodzkiemu, który przekazał informację staroście Krzysztofowi Bieńkowskiemu. Starosta wystąpił z oficjalnym pismem nakreślającym potrzeby lokalnej społeczności i poprosił o szybkie rozszerzenie zakresu inwestycji.


Dzięki radnemu Krzysztofowi Nieliwodzkiemu oraz sołtysowi Raszujki Wojciechowi Grabowskiemu oddolnie od lokalnej społeczności – z poparciem okolicznych sołectw – również zostało wystosowane pismo z prośbą o budowę tegoż przystanku kolejowego.
Dzięki przychylności dyrekcji PKP PLK pozyskano dodatkowe pieniądze na utworzenie przystanku w Raszujce - inwestycję wzbogacono o dodatkowy element, na który czekali mieszkańcy. Starosta Bieńkowski otrzymał telefoniczną informację o przychyleniu się do jego wniosku. Mieszkańcy sami mogli zobaczyć, jak obok torów budowany jest peron.
Jest to sukces lokalnej społeczności, który pokazuje, że warto rozmawiać i zabiegać o swoje lokalne sprawy nawet wtedy, gdy wydaje się, że przysłowiowa „klamka” już zapadła. Na załączonych zdjęciach możecie Państwo podziwiać, jak zaawansowane są prace w Raszujce.


Przypomnijmy, że Starosta Krzysztof Bieńkowski o budowę trasy Ostrołęka – Chorzele wielokrotnie zabiegał w swoich rozmowach z Marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem, przedstawicielami PKP PLK oraz wizytując w Ministerstwie Infrastruktury. W efekcie rozmów został zaproszony do Ostrołęki na podpisanie umowy, zawartej w dniu 26 lipca 2019 roku pomiędzy przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno – Torowym Sp. z o. o. Umowa na realizację nieczynnego od 21 lat odcinka kolejowego Ostrołęka-Chorzele opiewa na 314,7 milionów złotych. Prace wesprze również Unia Europejska dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Modernizacja linii kolejowej nr 35 postępuje i spokojnie zmierza do oczekiwanego przez wielu przyszłych potencjalnych użytkowników końca. To niezwykle istotna inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ekonomicznego północnej części województwa mazowieckiego. Nowe tory pozwolą na jazdę pociągów pasażerskich z prędkością 120km/h, a towarowych z prędkością 80km/h. Z radością przyjmujemy decyzję PKP PLK, zgodnie z którą przystanek kolejowy w Raszujce dołączy do pozostałych uwzględnionych pierwotnie w planie (przystanki Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka, stacje Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka).

XLII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XLII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XLIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 28 maja 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz).


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 292/2021).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 293/2021).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 294/2021).
7. Debata nad "Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2020 r.".
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 295/2021).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2020 rok (Nr druku 296/2021).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r. (Nr druku 297/2021).
11. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.

Ojciec Wiesław Wiśniewski, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, z medal Starosty Przasnyskiego „Gloria Prasnensis Terrae”.

Opublikowane przez

22 maja 2021 r. w przasnyskim klasztorze Ojców Pasjonistów odbyło się sympozjum jubileuszowe "300 lat Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa: dzieło św. Pawła od Krzyża i życie Pasjonistów". Sympozjum rozpoczęła Msza św. w kościele klasztornym, której przewodniczył bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, były biskup drohiczyński. Rozpoczynając Eucharystię zachęcił gorącej modlitwy o świętość dla członków zgromadzenia pasjonistów, o dobre świadectwo ich wiary oraz o nowe powołania. W kazaniu nawiązał do duchowości zakonu, zwracając uwagę, że jego podstawowym charyzmatem jest wezwanie do osobistego nawrócenia, które wynika z wiary i miłości do Jezusa. – Miłość Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego pociąga członków zgromadzenia tak bardzo, że chcą w swoim życiu go naśladować – akcentował ks. biskup.


Wręczenie medalu ojcu Wiesławowi Wiśniewskiemu podczas Mszy Świętej. Stoją od lewej, burmistrz Przasnysza, starosta Bieńkowski, ojciec Wiśnieswski, wicestarosta Trochimiuk

Po liturgii Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski - publicznie oraz Wicestarosta Waldemar Trochimiuk, w towarzystwie Burmistrza Przasnysza Łukasza Chrostowskiego, w uznaniu zasług dla Ziemi Przasnyskiej wręczyli o. Wiesławowi Wiśniewskiemu, proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki, medal "Gloria Prasnensis Terrae" (Chwała Ziemi Przasnyskiej) przyznany przez władze powiatu. Jak zaznaczył starosta, wyróżnienie to stanowi także wyraz podziękowania wszystkim ojcom pasjonistom, którzy od blisko 100 lat posługują w Przasnyszu.
- 300 lat, trzy wieki historii, to czas, który zobowiązuje. To dobry moment do obejrzenia się za siebie nie tylko po to, by wspominać minione wydarzenia, ale przede wszystkim, by z historii, która za nami, uczyć się i wychodzić ku temu co przed nami – stwierdził witając uczestników sympozjum o. dr Łukasz Andrzejewski, przełożony prowincjalny polskich pasjonistów. Zauważył, że pozostawiona przez św. Pawła od Krzyża, założyciela zgromadzenia, bardzo bogata spuścizna duchowa to wielkie dziedzictwo, a także ogromne wyzwanie dla pasjonistów, by to dziedzictwo starać się jak najlepiej zachować i przekazywać dalej.
- Mam nadzieję, że modlitwa oraz wykłady poruszą nasze myślenie i wzbogacą naszą wiedzę oraz otworzą nasze serca na przyjęcie daru Krzyża Chrystusowego. Owocem tego daru niech będzie gorące umiłowanie w Jezusie Chrystusie Boga w Trójcy Jedynego oraz odpowiedzialne i miłosierne otwarcie się na bliźniego i na siebie samego – powiedział otwierając sympozjum bp Tadeusz Pikus.W programie sympozjum znalazło się osiem wykładów, które zostały wygłoszone podczas dwóch sesji. Pierwsza z nich została poświęconej duchowości św. Pawła od Krzyża. Z wykładem "Historyczna postać Reguły św. Pawła od Krzyża" wystąpił o. dr hab. Tomasz Gałkowski, pasjonista, prof. UKSW. Pojęcie klasztoru-samotni i jego ewolucję przybliżył o. prowincjał Łukasz Andrzejewski. S. mgr Gabriela Hasiura, pasjonistka, scharakteryzowała rolę jaką w życiu sługi Bożej Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi oraz sióstr pasjonistek odegrała postać św. Pawła od Krzyża. Sesję zamknął wykład "Modlitwa myślna u św. Pawła od Krzyża i w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa", który wygłosił o. dr hab. Waldemar Linke, pasjonista, prof. UKSW.
Druga sesja sympozjum została poświęcona historii zgromadzenia. Otworzył ją wykład o. dr. Wojciecha Adamczewskiego, pasjonisty, z Instytutu Teologicznego w Łodzi "Słowo ukrzyżowane. Filozoficzne implikacje zasady krzyża Chrystusa wg Stanisława Bretona CP".


W tej sesji znalazły się dwa wykłady, których tematyka związana była z Przasnyszem. O historii i znaczenie obrazu Matki Bożej Przasnyskiej, patronki trudnych rodzin, widzianego oczami teologa mówiła dr hab. Monika Waluś z UKSW. Zwróciła uwagę, że wizerunek ten to hodegetria czyli najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, a ściślej kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej, ale przyjmująca twórczo pewne inspiracje. Co ciekawe, tego rodzaju wizerunki zaczęły się pojawiać w naszym kraju po powrocie z Rzymu Pawła Kostki. Przywiózł wtedy obraz czczony przez jego brata, św. Stanisława, uznawany według tradycji za jego ulubiony, który wkrótce zasłynął łaskami i został otoczony wielką czcią.


Zdaniem dr Moniki Waluś, największy cud związany z tym obrazem miał miejsce na samym początku, bo właśnie Matka Boża Przasnyska stała się patronką przemiany duchowej i nawrócenia Pawła Kostki. Sprowadził on ten obraz lub kazał go namalować jako nawiązanie do duchowości brata. - W tym obrazie, w tej historii Pawła, która jest niesamowicie mocna, widać Przasnyską jako taką Matkę, która wiele zniosła i jest patronką rodzin, które mają trudną sytuację i Matką, która nie obiecuje łatwego rozwiązania. Trudno tu mówić o wielkim pojednaniu rodziny, ale można powiedzieć o duchowym zjednoczeniu starszego brata z młodszym – uważa dr M. Waluś.


Kolejnym prelegentem sympozjum był mgr Bartosz Drejerski z Muzeum Historycznego w Przasnyszu, który przybliżył dzieje zgromadzenia pasjonistów w tym mieście w latach 1923-1939, skupiając się na przebiegu odbudowy kościoła i klasztoru oraz działalności szkoły apostolskiej. Przywrócenie do stanu umożliwiającego normalne funkcjonowanie zniszczonych podczas I wojny światowej budynków klasztornych było wielkim wyzwaniem dla trzech ojców i dwóch braci, którzy przybyli do miasta nad Węgierką. Jego realizacja stała się możliwa dzięki pomocy z różnych stron m.in. władz lokalnych, okolicznych właścicieli ziemskich oraz mieszkańców miasta i okolic, którzy już nazajutrz po przybyciu pasjonistów stawili się z łopatami do pomocy przy odgruzowywaniu. Zaopatrywali też klasztor w produkty spożywcze. Dla przybyłych z Włoch zakonników wielkim zaskoczeniem był surowy polski klimat, tym trudniejszy do zniesienia w pierwszych latach w zrujnowanym klasztorze. Zachowały się wspomnienia, jak podczas odprawianych w mroźną zimę Mszy św. w kielichu zamarzało wino. Przyjmuje się, że odbudowa kościoła i klasztoru została zakończona w 1927 r., jednak prace remontowe trwały jeszcze do wybuchu II wojny światowej.


Ostatni wykład sesji pt. "Męczennicy Pasjoniści na tle historii męczenników za wiarę w XX wieku" wygłosił Bartłomiej Kucek z Wydziału Historycznego UW. Prelegent zauważył, że przykłady trzech zamordowanych pasjonistów: dwóch przez lewicowych ekstremistów podczas wojny domowej w Hiszpanii oraz bł. bpa Eugeniusza Bosiłkowa, straconego przez komunistyczne władze w Bułgarii w 1952 r., dają całościowy obraz tego w jaki sposób lewicowe władze totalitarne walczyły z Kościołem katolickim.
Na podstawie: Wojciech Ostrowski, Gość Płocki.