Na przystankach w Przasnyszu pojawiły się rozkłady jazdy autobusów!

Opublikowane przez

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy uprzejmości Pana Łukasza Kacprzaka - właściciela pięknie odrestaurowanej Nysa PKS, pasjonata zagadnień komunikacji i transportu - umieścili na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Przasnysza rozkłady jazdy autobusów lokalnych linii, które Powiat Przasnyski przywrócił dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Oprócz rozkładów tras wyjazdowych z Przasnysza, pracownicy starostwa zamieścili również rozkłady jazdy między przystankami w Przasnyszu, dzięki którym mieszkańcy mogą przemieszczać się między ulicami miasta.


Rozkłady załączamy w galerii zdjęć.


Zachęcamy do korzystania


XLVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XLVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XLVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 22 lipca 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz).


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie sprawozdań z Nadzorów Wodnych: w Przasnyszu, Pułtusku, Makowie Mazowieckim, Ciechanowie, Szczytnie i Ostrołęce.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 303/2021).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 304/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz (Nr druku 305/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 306/2021).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
(Nr druku 307/2021).
10. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie sesji.

Ogłoszenie o dzierżawie działek inwestycyjnych w Chorzelach

Opublikowane przez Ogłoszenie o dzierżawie działek inwestycyjnych w Chorzelach

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele inwestycyjne nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w mieście Chorzele Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Uchwała Zarządu Powiatu

Opublikowane przez Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 383/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Uchwała jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ogłoszenie o sprzedaży działek położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu

Opublikowane przez Ogłoszenie o sprzedaży działek położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu, oznaczonych jako działki nr 584/114 i nr 584/115. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.