OSTATNIE AKTUALNOŚCIRozpoczęliśmy remont pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie "różowych słupów"

W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, władze Powiatu Przasnyskiego zdecydowały się przeprowadzić remont wybudowanej w poprzedniej kadencji ścieżki rowerowej z Przasnysza do Chorzel, której zły stan stwarzał zagrożenie dla użytkowników.  Dzięki 585 tys. zł pozyskanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowany zostanie 3 km odcinek od ul. Królewieckiej w stronę Osówca. Wkrótce podpisana zostanie umowa z Wykonawcą na  kolejne 11 km tej trasy.

WSPÓŁPRACUJEMY


Logotypy UE, RP i Funduszy Europejskich